Józan Katolikus

1Kor 15.33 Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. Legyetek józanok, és ne vétkezzetek!

Pride és a gégekeresztények

Forrás: https://kuruc.info/r/7/174819/

2010-ben sokan reménykedtek abban, hogy a magát nemzetinek és kereszténynek nevező politikai alakulat fokozatosan felszámolja a liberális diktatúra ember- és nemzetellenes „vívmányait”, köztük a főváros talán legpatinásabb közterületén évről évre megrendezett buzivonulást. Buzinak lenni magánügy, a buziság propagandája és az „egyenlő jogok” köztéri követelése viszont a szellemi-erkölcsi leépülés egyik különös formája, amelyet semmilyen kormány nem tűrhet el. Tény, hogy szavakban a jelenlegi kormány nem támogatja a buziparádét, a kormány tagjai, ellentétben bizonyos szélsőséges politikai csoportokkal, nem is vesznek részt a vonuláson. De az is tény, hogy eltűrik a rendezvény megtartását.Magyarország kormánya önmagát nemzetinek és kereszténynek nevezi. A csak papíron létező KDNP deklaráltan keresztény párt, amely (szintén csak papíron) a keresztény elvek érvényesítésére törekszik a közéletben. Manapság a kormányfő is sűrűn hivatkozik a kereszténységre, Magyarország keresztény jellegére. Keresztény ember tudja, hogy nem a szavak a fontosak, hanem a tettek.

Csernoch János hercegprímás 1911-ben (fotó: Goszleth István)

A Horthy-korszak elején a kormány ellenzékeként működő keresztényszocialisták sűrűn támadták a hatalomban ülő úgynevezett keresztény politikusokat, akik csak öblögetik a keresztény jelszavakat, a valóságban azonban mást cselekszenek. Őket nevezte az egyik ellenzéki lap publicistája „gégekeresztényeknek”, s meg is indokolta, miért:

A keresztény jelzőre csak az a kurzus tarthat joggal igényt, mely a keresztény nép erkölcsi és gazdasági megújhodását komolyan akarja. Mely nem áll meg a tények egyszerű, színes konstatálásánál, s annál a látszólagos jóakaratnál, mellyel azokat valóra akarja váltani, hanem, amely a tényekből vont következtetéseket valóra váltja, amely nem beszél, hanem cselekszik. A mai „kurzusban” ehhez a cselekvéshez hiányzanak az erkölcsi előfeltételek. Oly heterogén elemekből tevődik össze, melyek közül egyik-másik csak a keresztlevele alapján tarthatja magát kereszténynek, de nem a tettei után. (Csik József: Keresztény kurzus és keresztényszocializmus. A Nép 1920. július 18., 2.o.)

A fenti sorokat ma is leírhatná egy keresztény ellenzéki lap, ha léteznék ilyen. Gégekeresztényekből ma is nagy a kínálat. Ünnepi alkalmakkor hallunk szép szavakat, Istent és az ő törvényeit emlegetik, a hétköznapokon pedig Istent bezárják a sufniba. Mintha a gégekeresztény politikusoknak kettős énjük lenne. A balliberális tábor ebben a tekintetben egyszerűbb képlet, ott a szavak és a tettek fedik egymást. Az MSZP elnöke és miniszterelnök-jelöltje közös közleményben jelentette be, hogy a párt vezetése részt vesz a buzivonuláson. Ezen a bejelentésen senki sem lepődik meg, hiszen balliberálisaink mocsárszagú erkölcsi színvonala régóta közismert. Gégekeresztényeink viszont bort isznak s vizet prédikálnak.

A fővárosi buzivonulás megtartását a gégekeresztény politikusok azzal indokolják, hogy törvényes módon nem lehet föllépni ellene. Ez nem igaz. Ha például be lehet tiltani Budapestre tervezett, zárt körben megtartandó anticionista rendezvényt, akkor a közterületi aberrációt is meg lehet akadályozni, vagy lakatlan külterületre lehet száműzni. Még akkor is, ha a tiltást valamelyik kótyagos bíró esetleg feloldja. A bírákat is el lehet zavarni, ők sem sérthetetlenek.

Véletlen egybeesés, hogy a buzivonulás hónapjában emlékezünk a trianoni országmetélés előtti Magyarország, Nagy-Magyarország utolsó hercegprímása, Csernoch János bíboros, esztergomi érsek halálának 90. évfordulójára. A jeles főpap 1913-ban lett Magyarország hercegprímása, s 1927. július 25-én halt meg Esztergomban; ő volt az utolsó királykoronázó esztergomi érsek. Nevét manapság nem nagyon emlegetik, pedig egyes beszédei a mának, a ma politikusainak is üzennek.

A Szent István Társulat 1922-es közgyűlését megnyitó beszédében Csernoch János hercegprímás többek között ezt mondta:

Akik tagadják azt az igazságot, hogy a politikus vallásos meggyőződésétől el nem tekinthet, azok nem hívő keresztények s egyoldalúlag csak a keresztényektől kívánják a kereszténység kikapcsolását a politikából. Ők maguk nem kapcsolják ki a saját dogmáikat. Mert a szabadgondolkodó radikális és szociáldemokrata vagy kommunista politikusnak is vannak a politikai nézeten felül világnézeti elvei, mondjuk dogmái, amelyektől éppen úgy el nem választható, mint a keresztény az ő vallása tanaitól. Ha a keresztények oly balgák, hogy megfeledkeznek a vallásukról a politikában, megkönnyítik a munkát a doktriner liberálisoknak, a radikálisoknak és a szociáldemokratáknak, kommunistáknak az állam keresztény alapjának lerombolásában.

Csernoch János szavai ma is érvényesek. A kormányzó pártok elvileg a kereszténység alapján állnak, ezt hirdetik úton-útfélen, ugyanakkor „megfeledkeznek” arról, hogy a keresztény elveket érvényesítsék a politikában. A gégekeresztények (Semjén & Co) tehát az állam erkölcsi alapjainak lerombolásához asszisztálnak, ezért nem értem, miért nem csatlakoznak ők is testületileg a buziparádéhoz.

2017. július

Bisztrán Demeter

Kapcsolódó:
Reagálás Bábel Balázs kalocsai érsek „Többségük számára megpróbáltatás…” c., homoszexuálisokkal foglalkozó írására

15 hozzászólás

Add a Comment
 1. Ne csodálkozzunk politikusaink és a keresztény nevet “bitorló” pártok, csoportosulások, személyek magatartásán. Ők súlyosabb ítéletet vonnak magukra, képmutatásuk miatt, az Ítéletkor. A balgák mi vagyunk ha bevesszük a “maszlagjukat”, mert megfeledkezünk elemezni, kiértékelni a fát, gyümölcse, termése alapján. Sőt, nincs mit mást várni tőlük, amikor a mi “hivatalos, hiteles illetékeseink” tanítóink vagyis “az őrszemek mind vakok, semmit se vesznek észre. Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni… Pásztorok, de vigyázni nem tudnak” – a nyájaikra – “mind a maguk útján járnak, ki-ki a saját hasznát lesi”! Iz 56, 10-11. Sőt, farkasoknak szolgáltatják ki a nyájat, kezdve Ferenc pápával. (egyházi szabadkőművesség).
  Számunkra nem maradt más csak még buzgóbban imádkozni, böjtölni, vezekelni, engesztelni és virrasztani, hogy az Úr könyörüljön rajtunk és rövidítse meg az utolsó próbatételünk idejét.
  Ami a szerencsétlen, önmagukat nyíltan, szégyentelenül mutogatókat illeti, sőt un. jogaikat követelik, halvány fogalmuk sincs, hogy a Sátán eszközeivé váltak azáltal, hogy Istent és törvényeit szabad döntésük által semmibe vették. Persze a választásuk következményét is figyelmen kívül hagyják, elutasítva Istent, a Poklot kapják örökségül, mivel túl későn szembesülnek az Igazsággal, haláluk pillanatában.
  Tény, hogy az igazi, tanúságtevő szív-lélek keresztény politikus ritka, mint a fehér holló, egyelőre. Marana Tha!

 2. Igen, ritka mint a fehér holló. Hirtelenjében két név jut eszembe. Az egyik: Rocco Buttiglione, olasz konzervatív politikus, aki 2004-ben elbukta brüsszeli bizottsági elnökhelyettesi kinevezését a buzikról kimondott véleménye miatt. A másik: Tonio Krog máltai politikus, 2012-ben EU egészségügyi biztossá nevezték ki. Ő sem tett lakatot a szájára a buzikkal kapcsolatban, 2014-ben le kellett mondania. Ürügyül mást hoztak föl ellene.

 3. Hogyne, főleg a papok között, akkor a hívektől mit várnak.

  A kápolnaépítésre szánt pénzből misebort vettek 45.-ben, a Napbaöltözött Asszony, a Regnum Marianum Királynőjének kérését a magyar főpapok ugyanúgy figyelmen kívül hagyták, mint a pápák a Fatimában elhangzott kéréseit.

  1. Vagy gondoljunk csak a zsinati egyház nagyjaira, mennyire hajlandóak elmenni az igazság, csaikis az igazság, és a teljes igazság kimondásában, lásd:Barsi Balázs: “A II. Vatikáni zsinat SZENT ZSINAT VOLT!!!” – Hogy is van ez, mikor protestánsok irányelvei voltak a mérvadóak?

   Bort inni, de vizet prédikálni, hát még panaszkodnak, hogy olyanok a hívek, mint a Lőrinc dinnyéje……

 4. “Mindazt, amit e konstitúció egészében és részleteiben tartalmaz, helyeselték az Atyák. Mi pedig mindezt a Krisztustól kapott apostoli hatalmunkkal a Tisztelendő Atyákkal együtt a Szentlélekben jóváhagyjuk, kötelezőként kimondjuk, tekintélyünkkel megerősítjük, és amit a Zsinat alkotott, Isten dicsőségére közzétenni elrendeljük.”

  Rómában, Szent Péternél, 1963. december 4-én.

  Én PÁL, a katolikus Egyház püspöke.

  Következnek a zsinati atyák aláírásai

  További kérdés Élőfa?

  1. A honlap egy cikkéhez fűzött kommentárban egy megadott linkről, Malachi Martintól:

   Maga János “pápa”, aki összehívta a zsinatot, mondta a vége felé, hogy ez már nem az ő zsinata, és az eredményeket látva a hiszekegyet mondogatva járkált a vatikáni kertekben, olyannyira elbizonytalanodott abban is, hogy ő még egyáltalán katolikus.

  2. Igen, ő volt az, akit modernizmusa miatt Pius pápa lehetőleg igyekezett távol tartani a pápai trón közelétől is, de miután Isten ugyanúgy kiszolgáltatta Egyházát a Sátánnak, mint Egyszülött Fiát, ez is uralkodó lett a (világban).

   1. Élőfa,

    “Mondom tehát neked : Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
    Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz.”

    Magyarázat: A kapu a régi várfalak legjobban megerősített része volt, a pokol kapui a pokol hatalmát, az ördög erejét jelentik. Az Úr jövendölése szerint a Péterre és utódaira épített egyház elpusztíthatatlan.

    1. Ebben teljességgel egyetértünk.

 5. Bár Élőfának tetted föl a kérdést.
  Hadd utaljak itt két, a zsinattal kapcsolatos írásomra.
  1, Mi folyt a színfalak mögött, amíg eljutottak a Nostra Aetate promulgálásáig?
  http://www.jozan-katolikus.hu/2013/01/27/hogyan-befolyasoltak-a-zsidok-a-ii-vatikani-zsinat-elott-es-alatt-a-katolikus-kozgondolkodast/

  2, Hogyan igazítsuk ki a zsinat baklövéseit:
  http://www.jozan-katolikus.hu/2015/12/27/nostra-aetate-2-0/

  Mindezek tükrében: Szent, Krisztushoz méltó dokumentum a Nostra Aetate? Vagy netán eretnekségek tárháza?
  És épp így ki tudnám vesézni a többi zsinati dokumentumot is. Egyébként a honlapon, da általában az interneten is bőségesen találsz utalást arra, hogy egy erőszakos, de jól szervezett kisebbség hogyan puccsolta meg a zsinatot.

 6. Élőfa (egyébként) megátalkodott szedevakantista, ha akarja, sem tudja elhitetni önmagával, hogy az új mise szentségei érvényesek, ahogyan a zsinatutáni pápákról is nehezen, alig hiszi, hogy pápák, de az utolsóról biztosan tudja, hogy végképp nem az.

 7. Tisztelt Admin!

  Kulcs a Nostra Aetate-hoz:
  “A katolikus Egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Őszinte tisztelettel szemléli ezeket az élet- és magatartásformákat, tanításokat és erkölcsi parancsolatokat, melyek sokban különböznek attól, amit ő maga hisz és tanít, mégis nem ritkán tükrözik annak az Igazságnak sugarát, aki megvilágosít minden embert. De szüntelenül hirdeti és hirdetnie is kell Krisztust, aki “az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), akiben az emberek megtalálják a vallásos élet teljességét, s akiben Isten mindeneket kiengesztelt önmagával.[4]

  Buzdítja tehát gyermekeit, hogy okosan és szeretettel folytatván a párbeszédet és együttműködve más vallások követőivel, tanúskodjanak a keresztény hitről és életről; s ismerjék meg, becsüljék és támogassák a náluk található lelki, erkölcsi és társadalmi-kulturális értékeket.

  (—-)

  “Krisztus miként az Egyház mindig tanította és tanítja, minden ember bűneiért mérhetetlen szeretettel vállalta önként szenvedését és halálát, hogy mindnyájan üdvözüljenek. Az igehirdető Egyháznak tehát az a feladata, hogy hirdesse Krisztus keresztjét, mint Isten egyetemes szeretetének jelét és minden kegyelem forrását.”

  Mint látható, itt nem a katolikus vallás feladásáról, vagy más vallások vele való egyenlőségéről, hanem az Egyház lelkeket mentő missziójáról van szó.

  Továbbá e dokumentum végén is ez áll: “Mindazt, amit e konstitúció egészében és részleteiben tartalmaz, helyeselték az Atyák. Mi pedig mindezt a Krisztustól kapott apostoli hatalmunkkal a Tisztelendő Atyákkal együtt a Szentlélekben jóváhagyjuk, kötelezőként kimondjuk, tekintélyünkkel megerősítjük, és amit a Zsinat alkotott, Isten dicsőségére közzétenni elrendeljük.” Ez ellen nem lehet fellebbezni!

 8. Kommentek és erre adott válaszok nem a legalkalmasabb műfaj a kérdés megtárgyalására.
  Ajánlom a következő könyveket elolvasni:
  Ralph Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött
  Marcell Lefebvre: Levél tanácstalan katolikusoknak.
  És jelent meg még egy könyv a közelmúltban, nem ugrik be a címe.

  1. A legújabb fejlemények a legérdekesebbek(mert itt vitával, és a nyílt igazság kimondásával sem lehet már meggyőzni senkit), vajon mi történik(még) Pásztón, és mitől, kitől ered a történés, vajon kezdete ez annak, amit szeptemberre jósolnak néhányan, úgymint a Máriás korszak kezdetét, egy valós Deus ex Machinát?

   1. “Az a megérzésem, hogy néhány évig korábban nem ismert tempóban folyik majd a rombolás. Isten ad néhány évet a tébolyult rombolásnak, hogy kiszolgáltassa a bűnösöket saját szenvedélyeiknek. Aztán Isten azzal a nagy csapással fogja sújtani az emberiséget, amit nagyon is kiérdemelt. Csak tipp részemről, de számomra 2017 tűnik „veszélyes évnek”, ami Fatima 100. évfordulója lesz. [És a Luther-év, ami majd kiváló alkalmat fog nyújtani a modernistáknak, hogy a gyakorlatban is végrehajtsák azt a tervüket, melynek az új pápa megválasztása volt a mindent eldöntő lépése – és kimondják a katolikus és protestáns „egyházak” egyesülését!] Kizártnak tartom, hogy pont Ferenc pápa – aki az Ön információja szerint amúgy is nagyon kedveli az ortodoxokat [ez nem biztos, lehet, hogy csak az ortodoxok szeretik őt] – végezné el Oroszország felajánlását a Szűzanyának. S ahogy a francia király sem tett eleget a mennyei felhívásnak és nem szentelte Franciaországot Jézus Szentséges Szívének, majd 100 év múlva a szabadkőműves forradalom lecsapott az országra és a királyra, úgy gondolom a fatimai jelenés 100. évfordulója is egy nagy csapást hozhat el. Talán ama bizonyos 3 napnyi sötétség, tűzeső és totális pusztulás közeleg, amiről annyi prófécia szól, többek közt a Szűzanya akitai jelenése során elhangzottak. Mindez persze csak találgatás részemről, Isten büntetését visszatartja az igazak imája, esdeklése, de elmaradni nem fog, előbb-utóbb bekövetkezik.”

    “Majd ha már elképzelhetetlen mélységekbe süllyedt, maga Isten fogja tűzben megtisztítani és helyreállítani.”

    “Mivel Pontius Pilátus attól tartott, hogy Jézus hívei esetleg tiltakozni fognak mesterük meggyilkolása ellen, vagy azok a zsidók, akik alig pár nappal azelőtt diadalüvöltéssel fogadták „királyukat” lázongani kezdenek, ezért katonákat rendelt ki a rend biztosítására. Mikor ezek látták, hogy nincs rájuk szükség, Krisztus halálának beálltakor elsőnek indultak vissza a városban található kaszárnyájukba. A képen a Golgotáról levezető úton tehát a legelöl a katonák haladnak, őket követi Cirenei Simon a fiaival.
    Amikor a beszélő e jelenethez ér, ezt mondja: A katonáknak nem volt okuk a beavatkozásra, senki nem tiltakozott, senki nem akart Jézus védelmére kelni. „Csak a természet fordult ki a sarkaiból.” …. Pontosan úgy, ahogy napjainkban történik….”

    NEM JŐ KEGYELEM ÉS ÁLDÁS, NEM JŐ AZ ÉGBŐL ISTEN ÁLDÁSA, AZ ESŐ!!!

    SZÓVAL AZ AZ ÉRZÉSEM, HOGY ITT HAMAROSAN KŐ-KÖVÖN NEM MARAD,ÉS ,MAGYARÁZHATNAK, ÉS PRÓBÁLHATNAK RENDSZABÁLYOZNI ITT A BIGOTT PÁPISTA PAPOK, HA LÉNYEGHEZ MÁR SEMMI KÖZÜK, ÉS FOGALMUK SINCS A HELYZET SÚLYOSSÁGÁRÓL, ELŐREHALADOTTSÁGÁRÓL ÉS KOMOLYSÁGÁRÓL. EGY OLYAN FOLYAMAT, AMINEK MAJD MINDEN ÁLLOMÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁST ADOTT A BOLDOGSÁGOS SZŰZ NAGYASSZONYUNK.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Józan Katolikus © 2016 Frontier Theme