Bergoglio versus Katolikus Egyház

“Ferenc pápa” megválasztása pillanatától fogva igyekezett új, meghökkentő módon megnyilvánulni. Az ember egy ideig figyeli ezeket, aztán kezd gyanakodni, hogy valami nincs itt rendben. Ugyancsak érzékeljük, hogy a katolikus sajtó egyfajta cenzúrán, szűrőn keresztül továbbítja Bergoglio botrányos kijelentéseit. Egy Újemberben sohasem fogunk részletesen olvasni Bergoglio beszélgetéseiről az olasz szabadkőműves, hitetlen szocialistával, Scalfarival. A média – úgy az egyházi, mint a világi – azon van tehát, hogy létezzen egy mélyen hívő Ferenc pápa a katolikus hívek számára, és egy progresszív, évszázados tabukat döntögető modern pápa a katolikus hitet csak felszínesen ismerő nagyvilág számára. Ezért van az, hogy a világi sajtóban röhögve mondják közéleti személyiségek, hogyha a pápa megengedi a válást, az abortuszt, a homoszexuális kapcsolatokat, akkor katolizálnak. Miközben a nagyvilági sajtóban kevésbé járatos katolikus hívők meg vannak győződve Ferenc pápa rendkívül mély hitéről és jámborságáról. Ezért igyekszünk egy kicsit árnyaltabbá és reálisabbá tenni a róla kialakult képet.

122_521

I. Ferenc pápa

Katolikus honlapszerkesztők már régóta idézik és kommentálják Bergoglio egyes, megkérdőjelezhető kijelentéseit. Jelen összeállításunkban igyekeztünk ezeket sorra venni. Minden alábbi pont három részre tagolódik. Először idézzük a pápai kijelentést, majd megadjuk ennek pontos forrását. Ez nagyon fontos, mert tapasztaljuk, hogy ugyanazt a kijelentést különböző médiák kicsit másképp idéznek. Utána idézzük a kijelentéssel szembenálló egyházi tanítást, legyen az katekizmus, vagy biblia. Esetenként saját vagy mástól átvett kommentárt is fűzünk hozzá.

1, Bergoglio: “Isten azoknak is megbocsát, akik nem hisznek Benne, ha ezzel a lelkiismeretüket követik”

(„La Repubblica”, 2013.9.11)
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/berglevel.htm

A pápa levele németül:
http://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-09-11/papst-franziskus-schreibt-brief-nichtglaubende

Zsid 11,6
»Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves; aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi.«

Mk 16,16
»Urunk Jézus Krisztus maga mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.«

Róm 1,20
»Mert ami benne [Istenben] láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük [az istentagadóknak]«.

Isten megbocsátása vagy meg nem bocsátása természetesen mindig egyedi és számunkra, halandók számára el van rejtve. A lelkiismeret követése pedig a világ összes tömeggyilkosát fölmenti Nérótól Hitlerig, Churchilltől a Bush-klán tagjaiig. Bízhatunk irgalmában, de ilyen definitív kijelentést tenni egyenlő a katolikus hit tagadásával. Mindenesetre a biblia elég határozottan tárja elénk, melyik út vezet az üdvösségre, és melyik a kárhozatba, milyen bűnök nyernek bocsánatot milyen feltételek mellett, és melyek azok, amelyek nem. És a biblia másképp ír ezekről a dolgokról, mint Bergoglio.

 

2, Bergoglio: „A hittérítés ostobaság, értelmetlen, meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat”…

media-530114-2

Jorge Mario Bergoglio (I. Ferenc pápa) és Eugenio Scalfari

A világ tele van utakkal, amelyek elválasztanak bennünket egymástól, vagy amelyek közelebb hoznak bennünket egymáshoz, de a döntő az, hogy a jóhoz vezessenek bennünket. … Közülünk mindenkinek megvan a szemlélete a jóról és a rosszról is. Nekünk arra kell buzdítanunk, hogy a felé mozogjon, melyet ő a jónak ismert fel.

(„La Repubblica”, 2013.10.01)
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bergint2.htm

Az eredeti interjúszöveg itt: http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-67630792/

Az angol fordítás itt:
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350617?eng=y

Németül itt:
http://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-erster-teil
http://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-zweiter-teil
http://www.zenit.org/de/articles/auf-einmal-erfullte-mich-ein-grosses-licht-dritter-teil

Mk 16,15-16
»Aztán így szólt hozzájuk: “Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. »Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.«

Mt 28,18-20
»Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: “Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.«

KEK (Katolikus Egyház Katekizmusa, zsinat utáni): 1816
Krisztus tanítványának nemcsak őriznie kell a hitet és belőle kell élnie, hanem meg is kell vallania, bizonyossággal kell róla tanúságot tennie és terjesztenie kell: “mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és Őt az Egyház történelméből soha nem hiányzó üldözések közepette kövesse a keresztúton”.

Régi katekizmus:
Nem elég csak a szívünkben hinnünk: hitünket nyíltan is meg kell vallanunk. Krisztus mondotta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33)

Bergoglio nem volna Bergoglio, ha nem fogalmazna itt is kétértelműen. Ő a prozelitizmust használja. Már a prozelitizmusnak sincs egységes definíciója. Jelenthet erőszakos hittérítést, jelentheti más felekezetek vallások követőinek meggyőzését etikátlan eszközökkel (csalás, manipuláció, kihasználás, visszaélés). Csakhogy: Bergoglio az ominózus kifejezést Scalfarinak azon állítására mondja válaszul, hogy – itt idézzük szó szerint:
“Scalfari: Barátaim is azt hiszik, hogy Ön meg akar téríteni.”
Tehát Scalfari térítésről beszél, amire Bergoglio a prozelitizmus fogalmat ítéli el, elegánsan elhallgatva, hogy lehet ugyan, hogy az erőszakos, etikátlan térítés ostobaság, a hittérítés viszont nem hogy nem ostobaság, hanem kötelességünk. Szóval a prozelitizmust a hittérítés szinonimájaként használja.

[dr. Élthes Eszter: Ez valami olyan elképesztő őrület párosulva sátáni gonoszsággal, hogy nem lehet kommentálni sem. Nem ez volt Ádám és Éva ősbűne? Senki nem úgy vétkezik, hogy rosszat akar csinálni, nem, előbb – és ez az Isten elleni lázadás fő alkotórésze – maga határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, azaz a rosszból jót csinál. Pontosan ez az ősbűn, az „olyanok lesztek, mint az istenek, jót és rosszat ismerők”, azaz ti határozzátok meg, hogy mi a jó és mi a rossz.]

Ha egy Gender-őrület aktivista, a multikulturális fajkeveredés apologétája, abortuszpárti élharcos (vagy egyszerűen egy hedonista élvhajhász, egy világ lustája) saját agyrémét, semmittevését jónak ismeri fel, akkor nekünk arra kell buzdítanunk, hogy afelé mozogjon???

Hagy teljes legyen a zűrzavar:

Miután az interjú megjelent a La Repubblica honlapján, azt átvette az Osservatore Romano, és a Vatikán honlapja. Ezek után igen sokan megdöbbentek a pápának ezeken a kijelentésein. Másfél hónappal a Scalfari-interjú megjelenése után a kérdéses interjút törölték a Vatikán honlapjáról.

3, Valóban a felebaráti szeretet az egyetlen út, hogy kedvesek legyünk Isten előtt?
Idézünk egy rövid részletet ugyanebből az interjúból: (hivatkozásokat lásd a 2. pontnál)

B = Bergoglio
S = Scalfari

B: Tudja Ön, mi az, hogy agapé?
S: Igen, tudom.
B: A felebaráti szeretet, ahogyan Urunk tanította. Nem prozelitizmus, hanem szeretet. Felebaráti szeretet. Kovász, amely a közösségnek szolgál.
S: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
B: Igen, pontosan így van.
S: Jézus azt mondta tanításában, hogy az agapé, a felebaráti szeretet az egyetlen módja annak, hogy Istent szeressük. Javítson ki, ha tévedek.
B: Nem téved. Isten Fia azért lett emberré, hogy az ember lelkében felébressze a testvériség érzését.

Ismét a tipikus bergoglioi sikamlós fogalmazás. Természetesen végtelenül fontos a felebaráti szeretet, majdnem a legfontosabb. Csak egy aprócska dolog sikkad el ebben a megfogalmazásban:

Mt 22,35-40
»Hogy Jézust próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: “Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.«

Néhány további hely:

Jn 4,23-24
»De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.«
Kol 3,23
»Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.«

 4, Bergoglio: “Amikor a Genezisben a teremtés leírását olvassuk, azt kockáztatjuk, hogy Istent varázslóként képzeljük el, aki varázspálcájával mindent megtehet. De ez nem így van. Megteremtette a lényeket és hagyta, hogy mindegyikük fejlődjön az általa adott belső törvényeknek megfelelően, így képesek voltak fejlődni és eljutni létezésük teljességére.”
http://www.news.va/en/news/francis-in-the-pontifical-academy-of-sciences-emph
http://index.hu/tudomany/2014/10/28/ferenc_papa_szerint_van_evolucio/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=index

És e két hír még egyszer az index oldaláról 2014.10.28: Ferenc pápa szerint van evolúció

[Éltes Eszter: Az index beszámolóját azért közlöm, hogy megmutassam, milyen romboló hatásúak Bergoglio locsogásai, hogyan vezetik félre a híveket – olyan botrányok, melyekkel kapcsolatban Urunk azt mondta, hogy „jaj annak, aki elköveti”.]

Az evolúció és az ősrobbanás elméletei valósak, és Isten nem egy „varázsló varázspálcával” – jelentette ki Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémián. A szakértők szerint ezzel vége az áltudományos kreacionizmusnak és az intelligens tervezésnek, amelyeket még elődje, XVI. Benedek is támogatott. A pápa szerint egyik tudományos elmélet sem inkompatibilis a teremtő létezésével, szerinte sokkal inkább igénylik azt. „Amikor a teremtésről olvasunk a Teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van” – mondta. „Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt” – fogalmazott. Az evolúcióról ugyanezt mondta: valami kellett, ami később fejlődhetett. A pápa ezzel mostantól az úgynevezett teista evolúció tanait támogatja, amelyek arról szólnak, hogy a tudományos elméletek helyesek lehetnek, de minden keletkezéséhez azért szükség volt Istenre. Az egyház korábban nem engedett a teremtésből, még az előző pápa is, ha nem is szó szerint, de nagyon szigorúan értelmezte a Bibliában leírtakat, ezért a legújabb tudományos elméletekkel szemben foglalt állást. Ferenc pápának egyébként vegyésztechnikusi diplomája van.

Jn 1,1-3
»Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.«

Ter 1,3-20 »Isten szólt: “Legyen világosság”,
Isten újra szólt: “A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat
Isten ismét szólt: “Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz
Akkor megint szólt Isten: “Teremjen a föld zöldellő növényeket
Akkor megint szólt Isten: “Legyenek világító testek az égbolton
Isten szólt: “A vizek teljenek meg élőlények sokaságával.
Aztán szólt Isten: “Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint.«
Zsolt 33.8 »Az egész föld félje az Urat, s remegjenek előtte, kik lakják a földkerekséget! Mivel szólt és lettek, rendelkezett és létrejöttek.«

Természetesen sem a “pápa”, sem a vatikáni hivatalos honlapja, sem az Index, sem bárki más nem vette a fáradságot, hogy a 95, evolúciós elmélet ellen szóló tézis bármelyikét is megcáfolja. Hogy mind a 95-öt, arra már nem is merek gondolni. Jellemző Bergogliora, hogy amikor a teremtő, a zseniális alkotó Istenről szól, akkor is ilyen pejoratív jelzőt használ, hogy “varázsló varázspálcával”.

Az ember egyet tehet a teremtés zsenialitását látván: Leborul és imádja – nem a teremtményt, hanem a Teremtőt. Megjegyzem, Bergoglio kijelentése – megteremtette a lényeket, és hagyta, hogy fejlődjenek – elég zavaros. Ha azt mondom, hogy az élet a semmiből, esetleg valami ős sejtből lett, és magától, véletlenek sorozatán keresztül jutott oda, ahol ma van, akkor evolucionista vagyok. Ha azt mondom, hogy Isten megteremtette a lényeket, akkor nem evolucionista vagyok, hanem ebben hiszek. Szóval, most melyiket is állítja Bergoglio?? Itt is a tipikus Bergoglio-trükk: sugall valamit, aztán, ha pontosabban elolvassuk a szöveget, rájövünk, hogy ezt nem is mondta. Viszont a média óriási hírveréssel kommentálja – nem az általa mondottakat, hanem a sugalltakat – és a világ azt hiszi, hogy azt mondta, amit sugallt, és amit a média el akar velünk hitetni.

5, 2013. december 20-i prédikációjában Bergoglio azt mondta, “a Szűzanyának talán ahhoz volt kedve a kereszt alatt, hogy megkérdezze magától: lehet, hogy becsaptak? Mert a messiási ígéretek mintegy hazugságnak tűntek neki.”

http://www.katholisches.info/2014/11/19/antonio-socci-ueber-den-bergoglio-deffekt/

Nem a Szűzanya magasztos személyének megszentségtelenítését jelenti ez a feltételezés? A katolikus tanítás szerint a Szűzanyának “egész életében, az utolsó próbatételnél sem ingott meg a hite, amikor fia, Jézus meghalt a kereszten”. KEK 149: Ő nem ingott meg hitében élete folyamán, még a végső próbatételnél sem, [lsd. Lk 2,35] amikor fia, Jézus meghalt a keresztfán. Mária soha nem szűnt meg hinni abban, hogy “Isten szava be fog teljesedni”. Az Egyház tehát Máriában a hit legtisztább megvalósulását tiszteli.

6, Bergoglio egy „erotikus buddhista” „papot” nevezett ki a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói közé
Bergoglio 2014. július 1-én Pablo d’Ors spanyol claretiner-papot, regényírót és „Zen-buddhistát” kinevezte a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói testületébe, akivel 2014. november 5-én a La Repubblica című bal-liberális, Eugenio Scalfari vezette újság interjút hozott nyilvánosságra.

http://www.katholisches.info/2014/11/10/paepstlicher-kulturrat-fuer-frauenpriestertum-der-erotische-buddhist-den-franziskus-zum-consultor-machte/

Kol 2,11
»Krisztusban vagytok körülmetélve, nem kézzel, hanem az érzékies test levetésével, a krisztusi körülmetéléssel.«

Ef 2,3
»A hitetlenség fiai közé tartoztunk mi is, amíg testi vágyainkban éltünk, s megtettük, amit a test és az érzékek kívántak.

7, Bergoglio: “Én pedig Istenben hiszek. Nem egy katolikus Istenben, ilyen nincs. Isten létezik. Én hiszek Jézus Krisztusban, az ő inkarnációjában. … Ez az én létem. Nem tűnik úgy Önnek, mintha nem is lennénk olyan messzire egymástól?”

http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bergint2.htm
http://www.katholisches.info/2013/10/09/christus-ist-keine-option-unter-vielen-schon-gar-nicht-fuer-seinen-stellvertreter-auf-erden-warum-uns-dieser-papst-nicht-gefaellt/

[dr. Élthes Eszter: Teológiailag természetesen nagyonis igaz, hogy Isten nem „katolikus Isten”, hanem abszolút Isten, az egész mindenség Istene, Teremtője, Fenntartója. Csakhogy Bergoglio és az egész nem-katolikus világ ezt a kijelenést úgy érti, hogy minden vallás istene egy és ugyanaz az egy Isten. Vagyis a mohamedánok, a hinduk stb. istene, legfelsőbb lénye ugyanaz az Isten, mint akiben a katolikusok hisznek. Ez a nagy világvallás istene, aki azonban nem azonos a Szentháromság egy igaz Istennel.]

Bergoglio nem mondja ki továbbá, hogy Isten ugyan nem katolikus, de egyetlen, Istentől akart hit létezik, a kereszténység, egyetlen, Istentől akart egyház létezik, a Földre szállt Istenfia egyetlen egyházat, az EGY, SZENT, KATOLIKUS ÉS APOSTOLI ANYASZENTEGYHÁZAT alapított.

Nem idézi továbbá:
Jn 3,18
»Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.«

Jn 3,36
»Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá.«

Nem mondja, hogy a biblia csak egy Egyházat ismer.

Pl.
Ef 1,22-23
»Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.«

(Ahol a biblia egyházakról beszél, ott az Egy, Szent Katolikus Anyaszentegyház helyi egyházközségeit érti alatta, lásd a Jelenések Könyvét.)

 A kijelentés jól illeszkedik a Bergogliotól már jól ismert botrányos kijelentések sorába: Mond valamit, kétértelműen fogalmaz, egy botrányos, a kétezer éves katolikus tanítással szembenálló dolgot sugall, amit így is értelmez a világi sajtó és fogyasztója, de Bergoglio mindig kihúzhatja nyakát a hurokból: “Kérem szépen, én ilyet nem mondtam”.

Azt sem mondja ki Bergoglio, hogy az apostoli szukcesszió (a papi hatalom továbbadása kézrátétellel Jézustól kezdve az utolsó vidéki káplánig a világ bármelyik részén) egyes-egyedül a katolikus egyház papjainál van meg, és hogy a szentségek egyes-egyedül a Katolikus Egyházban fejtik ki hatásukat. És végül: Nem mondja, hogy a Krisztustól elrendelt egy, szent, örök áldozat egyes-egyedül a Katolikus Egyházban valósul meg.

8, A bűntudat pápai lerombolása
Bergoglio lehetetlen, mesterkélt példákat hoz elő, hogy az egyházat az általa kívánt tévutakra vezesse. Felidézi egy asszony esetét, aki rosszul sikerült szentségi házasságban élt, sőt meggyilkolta magzatát. Majd elvált, újraházasodott, és boldogan él öt, az új, nem szentségi házasságban szült gyerekével. Az abortusz nyomasztja lelkileg, azt őszintén megbánta, és szeretne előre haladni keresztény hitében. És mit tesz erre a gyóntató pap?
http://www.katholisches.info/2013/10/09/christus-ist-keine-option-unter-vielen-schon-gar-nicht-fuer-seinen-stellvertreter-auf-erden-warum-uns-dieser-papst-nicht-gefaellt/

Bergoglio kérdésében benne van a szuggerált válasz: ez a szemét pap, vagy méginkább, ez a (kétezer év óta) lelketlen egyház nem hajlandó a bűnös asszonyt feloldozni. Evvel a példával Bergoglio ellentétet konstruál az irgalmasság, és a tiszta katolikus tan között. Azt persze finoman elhallgatja, hogy az asszony az egyik bűnt meg akarja gyónni, a másikat, a házasságtörést nem, illetve, ha akarná, sem tudná, mert tovább akarja folytatni házasságtörő együttélését. Az egyház viszont mindig is az irgalmasság és a tiszta katolikus hit egységét tanította: A bűnnek, mint olyannak az elismerése, annak őszinte megbánása, valamint az elhatározás, hogy azt a jövőben elkerülje, a feltétele, hogy Isten megbocsásson. Jézus megmenti a házasságtörő asszonyt a megkövezéstől, megbocsát neki, de ezekkel a szavakkal bocsátja el: menj, és ne vétkezz többé. Nem azt mondja neki: Menj, ne aggódj, az én egyházam nem fog a te személyes életedbe beleavatkozni.

Ehhez a ponthoz tartozik az alábbi történet: Bergoglio állítólag felhívott egy elvált, majd polgári házasságot kötött argentínai nőt, Jaqueline Zabeta Lisboát, és azt mondta neki, szentáldozáshoz járulhat. Az argentín sajtó szerint a pápa a rá jellemző humorral szó szerint a következőket mondta: “Egyes papok pápábbak a pápánál. Menjetek, és kérjétek a szent ostyát egy másik, kevésbé pápább paptól.”
http://www.katholisches.info/2014/04/23/hat-papst-franziskus-wiederverheiratet-geschiedene-angerufen-und-gesagt-sie-kann-zur-kommunion-gehen-vatikan-schweigt/

Ha a történet igaz, akkor az minden hithű pap és a teljes katolikus tanítás megsértését, kigúnyolását jelenti.

Az esetet eleinte sem Bergoglio, sem egy hivatalos vatikáni szóvivő nem cáfolta, de nem is erősítette meg. Tipikus bergoglioi viselkedés: Aki azt akarja hinni, hogy az eset pont így történt, ahogyan az argentínai asszony azt a médiáknak előadta, az higgye azt. Aki kételkedik az eset tényleges megtörténtében, az higgye azt, hogy az eset csak kitalálás. A lényeg, hogy Bergoglio bármikor kihúzhatja a fejét a hurokból: Kérem szépen, én ilyent nem mondtam.

Hetek elteltével a Vatikán megerősítette, hogy a telefonhívás valóban megtörtént.
http://www.katholisches.info/2014/04/24/vatikan-bestaetigt-umstrittenes-telefonat-verweigert-aber-richtigstellung/

Lombardini, vatikáni szóvivő úgy próbálta annak jelentőségét csökkenteni, hogy azt “személyes, ezért privát pasztorális beszélgetésnek minősítette, mely nem áll összefüggésben Ferencnek nyilvános, pápakénti működésével. Annak tartalma semmilyen módon nem érinti a Katolikus Egyház tanítását. Ezért a Vatikán nem látja annak okát és szükségét, hogy hivatalosan állást foglaljon.”

Az érvelés, melyhez Lombardi atya kényszeredetten menekül, meglehetősen mesterkélt. Létezhet egy Ferenc pápa, mint magánszemély, akinek kijelentései és cselekedetei függetlenek hivatalától, és Krisztus helytartójaként viselt méltóságától? És főleg: különbséget tesznek az emberek a pápa privát és nyilvános kijelentései között?

9, Bergoglio: “Őrültség a holokauszt tagadása”.
A “pápa” a kijelentést katalán La Vanguardia napilapnak adott interjú során tette.
http://www.katholisches.info/2014/06/13/so-spricht-ein-papst-ohne-worte/

Orwell szép új világában (1984) a nyelvújítók gondoskodtak róla, hogy a nyelv ne fejezhessen ki rossz gondolatokat. Erre emlékeztet ez a szóhasználat, hogy “holokauszttagadás”. Aki nem használja ezt a szót, az már gondolatbűnöző.

Természetesen kivétel nélkül vonatkozik a tagadással megvádolt személyekre:

Nem tagadnak semmit, maximum nem tudnak hinni bizonyos dolgokban, kételkednek ezekben, meg vannak győződve róla, hogy bizonyos dolgok (pl. emberek tömeges kivégzése gázkamrákban) fizikai-kémiai törvényszerűségek miatt nem történhettek meg.

Josef Gärtner katolikus hívő 2009 februárjában a Williamson-ügy kapcsán nyílt levélben fordult az akkor regnáló XVI. Benedek pápához és a vatikáni méltóságokhoz. Gärtner a levélben kérte a címzetteket,

1, kerüljék a tagadás szó használatát, mert itt nem tagadásról, hanem egyértelműen kételkedésről, egy bizonyos mítoszban való hitetlenségről van szó;

2, Ne vádolják Williamsont és a többi kételkedőt antiszemitizmussal, csak mert – tudományos érvekkel alátámasztva – képtelenek hinni holokauszt-fantazmagóriákban;

3, Cimkézés helyett érdemben reagáljanak a holokauszt-revizionisták érveire;

4, Vegyék figyelembe a holokauszt-vallás apologétáinak keresztényellenes kijelentéseit;

5, Ismerjék meg a holokauszt-kételkedők érveit, amennyiben ellenérveik vannak, hozzák azokat nyilvánosságra, hogy így mindenki eljuthasson az igazságra.

Magától értetődik, hogy sem a pápa, sem egy szóvivő, sem egy vatikáni alkalmazott, továbbmenve: egyetlen egy személy a világon nem volt képes a levélre válaszolni. Érvényes ez Bergogliora is, akinek szintén nincs egyetlenegy ellenérve sem, így marad, hogy úgy teszünk, mintha nem tudnánk a levélről, illetve az ott megfogalmazott, de más, nyilvános fórumokon is elérhető érvekről. És marad a legkényelmesebb megoldás: A zsidó parancsokat követve őrültnek nyilvánítjuk azokat, akik kételkednek a holo-sztoriban.

Kézcsók - hajlongás a nagy hoax előtt.

Kézcsók – hajlongás a nagy hoax előtt.

A másik kézcsók

A másik kézcsók

10, Bergoglio és a homoszexuálisok

“Ha egy ember homoszexuális, keresi Istent és jószándékú, akkor ki vagyok én, hogy megítéljem őt?” – mondta Ferenc pápa vatikáni újságíróknak 2013.7.29-én a BBC szerint, útban visszafelé a riói katolikus ifjúsági világtalálkozóról. A pápa azt mondta, a homoszexuális papoknak meg kell bocsátani, és el kell feledni a bűneiket.

“A katolikus egyház katekizmusa világosan elmagyarázza ezt” – mondta Ferenc pápa. “Azt írja, a buzikat* nem szabad kirekeszteni, hanem integrálni kell őket a társadalomba” – mutatott rá az egyházfő, aki hozzátette, nem az a baj, ha valaki homoszexuális, hanem az, ha valaki emellett kampányol, éppúgy, mint ha valaki a kapzsi emberek, a politikai oldalak, vagy a szabadkőművesek mellett kampányol.

*A magyarországi sajtó itt általában a “meleg” szót használja. Mi minden eszközzel tiltakozunk az ellen, hogy ezt a szép magyar szót használják a homoszexuálisok jelölésére.

http://hvg.hu/vilag/20130729_Ferenc_papa_Ki_vagyok_en_hogy_megiteljemhttp://www.bbc.com/news/world-europe-23489702

A pápát öles szalagcímekben idéző médiák úgy mutatják be az esetet, mintha Bergoglio valami egetrengető és merőben új dolgot mondott volna. Pedig a pápa határozottan azt állította a vitatott interjúban, hogy a homoszexuális aktus az bűn, a hajlam viszont nem. Legalább is a BBC változata szerint. Más – német és magyar – nyelveken megjelent tudósítások a kijelentésről nem tartalmazzák a pápa utalását arra, hogy a homoszexuális aktus bűn.

Ha ez az utalás elhangzott, akkor ez a kijelentés összhangban van az aktuális vatikáni katekizmussal (KEK).

Az más kérdés természetesen, hogy ez a katekizmus nagyon visszafogottan kezeli ezt a kérdést. A mércének itt számunkra a Szentírásnak, mindenekelőtt Szt. Pál tanításának kell lennie. Lásd Bábel Balázs püspökhöz intézett levelemet ebben a témában.

Ugyancsak számolnia kellett volna Bergoglionak a világi médiák hamisító szándékaival. Ismerhetné őket. Vagy ismerte is, mégis megtette az ominózus kijelentést? Mindenesetre a kijelentés óta visszavonhatatlanul el van terjedve, az egyház elismerte a homoszexuálisokat, befogadta őket.

Ezt erősítik Bergoglionak egyes, azóta történt megnyilvánulásai.

2014. március 21-én egy nyilvános rendezvények kézen fogva sétált a nyilvánosan buzipárti Luigi Ciotti atyával.
http://apologetika.blog.hu/2014/06/25/kezen_fogva_setalt_ferenc_a_melegparti_pappal

2014.május 6-án meghívta közös celebrálásra a 93, éves, homoszexuális és a homoszexuálisok jogaiért aktív harcot folytató Don Michele De Paolis atyát. A mise után Bergoglio kezet csókolt a nyugdíjas papnak(!)
http://www.katholisches.info/2014/05/09/papst-kuesst-antiklerikalem-priester-die-hand-die-linke-welt-des-don-michele-de-paolis/

Ezeknél az akcióknál Bergoglio természetesen mindig gondoskodik arról, hogy azoknál a média jelen legyen, és üzenetüket szétrepítse a világba.
Paolis atya a tipikus megtestesítője annak az irányzatnak, amely az egyházban mindent tagad, ami katolikus. Álláspontja az abortusz, eutanázia, cölibátus, női papság és a homoszexualitás kérdésében szembehelyezkedik a hivatalos egyházi felfogással.

Hogy mennyire nem helyénvaló a homoszexuálisok ilyen módon történő felértékelése, mutatja egy gondolatkísérlet. Helyettesítsük a pápai megnyilatkozásban a homoszexuális szót a pedofil, nekrofil, magamutogató szavakkal. Ugye, hogy lett volna felzúdulás az egész világon, és az egyházban.

11, Marx bíboros idéz egy botrányos kijelentést Bergogliotól. Ha elolvassuk a Marx által idézett enciklikát, rájövünk, hogy ezt így Bergoglio nem mondta. Igaz, Marx kijelentését sem igazította helyre.
Az “America” c. amerikai jezsuita folyóiratban 2015. február 16-án jelent meg egy beszélgetés Reinhard Marx bíborossal.
http://americamagazine.org/issue/we-have-lot-work-do

A beszélgetésben Marx a következőképp idézi Ferenc pápát:

Ferenc egy erős hasonlatot alkalmaz: szívesebben látok egy olyan Egyházat, amelyet baleset ért, amely megsebesült és bepiszkolódott, miközben kiment az utcákra, mintsem egy tiszta egyházat, amely az igazság birtokában van, és a többi. Ez utóbbi nem segítség az embereknek.

 És Marx itt utal a pápa “Az evangélium öröme” c. enciklikára.

Az enciklika itt olvasható:
http://w2.vatican.va/content/francesco/hu/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Nos, ennek 49. pontja valóban tartalmazza a Marx által idézett hasonlat első felét. De Ferenc szövegében nem szerepel, amit Marx mond, hanem a hasonlat így folytatódik:

…mint egy olyan Egyházat, amely belebetegedett a zártságba és a kényelembe, mert a saját biztonságához ragaszkodott. Nem akarok olyan Egyházat, amely középpont akar lenni, és úgy végzi, hogy belebonyolódik a rögeszmék és procedúrák szövevényébe. Ha valaminek szentül nyugtalanítania és aggasztania kell a lelkiismeretünket, akkor az az, hogy oly sok testvérünk él a Jézus Krisztussal való barátság ereje, világossága és vigasztalása nélkül, az őt befogadó hívő közösség és az élet értelmének horizontja nélkül. Remélem, hogy nem annyira a kudarctól való félelem, hanem sokkal inkább az a félelem mozgat minket, hogy be ne zárkózzunk a hamis védelmet nyújtó struktúrákba, a törvényekbe, melyek kérlelhetetlen bírákká formálnak bennünket; olyan szokásokba, amelyekben nyugodtnak érezzük magunkat, miközben odakinn éhező sokaság van, és Jézus állandóan ezt ismétli nekünk: „Ti adjatok nekik enni” (Mk 6,37).

Evvel tulajdonképpen egyet is lehet érteni. A probléma itt Marx hamis idézése, illetve az emberekkel törődő és az igazság birtokában lévő egyház hamis szembeállítása.

12, Születésszabályozás
2015. január 20-án ázsiai útjáról hazatérve repülőgépen adott interjújában Bergoglio a következőket mondta:
Egy kereszténynek nem kell futószalagon gyerekeket nemzenie. Néhány hónappal ezelőtt megdorgáltam egy asszonyt egy plébánián, aki hét császármetszés után állapotos volt a nyolcadik gyermekkel.
“Árvává akar tenni hét gyereket?”
“Nem, én bízok Istenben.”
“Nézd csak, Isten megadja neked a lehetőségeket, légy felelősségteljesebb. Amit teszel, az Isten kísértése. Azt hiszem, családonként három gyerek elég. A szakemberek azt mondják, ez az a szám, amely fontos a népesség fenntartásához. Ezért a kulcsszó, amit az egyház mindig is kimondott, és én is ezt mondom: felelősségteljes szülői viselkedés. Egyesek azt gondolják, ahhoz, hogy jó katolikusok legyünk – bocsássátok meg a kifejezést – szaporodnunk kell, mint a nyulaknak. Nem, felelősségteljes szülői viselkedés. Ez világos, és erre vannak a megfelelő szülői csoportok az egyházon belül megfelelő szakembereikkel, és erre vannak a lelkipásztorok, akiket meg lehet találni. És sok megengedett módszert ismerek, amelyek segítettek.”
http://www.katholisches.info/2015/01/20/papst-franziskus-karnickel-geburtenkontrolle-gender-theorie-und-dalai-lama/

Megint a tipikus bergoglioi stílus. Szélsőséges példa, melyen keresztül a normális keresztény törekvést lehetetlenítjük el. A példában természetesen hét császármetszéses asszonynak kellett szerepelnie. A rá jellemző módon nem beszélt itt öt, hat gyerekes családokról, melyek még egy gyereknek ajándékoztak életet. Ugyancsak nem beszélt arról, hogy Európa túlnyomórészt elvallástalanodott, a fiatalok nagy többségét nem érinti meg a “pápa szakértői” által helyesnek tartott családonkénti gyermekszám. Tehát, ha keresztény családok háromnál több gyereknek adnak életet, akkor még mindig nem fog kijönni ez a nemzeti-európai szinten helyesnek tartott szám. Szóval: igenis bátorítani, buzdítani kellene a fiatalokat, ne féljenek a gyereknemzéstől, az élet továbbadásától. Társadalmi méretekben nem az a probléma, hogy sokan életüket kockára teszik, hogy szülhessenek, pláne nem egy nyolcadik gyereket, hanem az ellenkezője: az abortuszok magas száma, az olyan fogamzásgátlók használata, amelyek a már megfogant életet pusztítják el, illetve a fiatalok elé tárt, reklámok, játékfilmek, liberális médiagépezet által sulykolt csábító életpálya modell, melyben alig van helye a gyereknek. És ez egy európai szintű probléma. Egy pápának dicsérni kellene azokat a családokat, melyek az árral szemben sok gyereknek adnak életet, nem pedig ország-világ előtt nevetségessé tenni é s felelőtlennek beállítani őket.

13, Bevándorlás
Bergoglio többször szót emelt az idegen fajú és vallású menekültek befogadása mellett.

Pl. 2014.11.25-i beszédében az Európa-Parlamentben Strassbourgban azt mondta:
“A bevándorlással kapcsolatos problémákat csak olyan törvényekkel lehetne kezelni, amelyek védik az európai polgárok jogait, egyúttal garantálják a migránsok befogadását.”
http://www.spiegel.de/politik/ausland/papst-franziskus-haelt-rede-vor-europaparlament-a-1004854.html

A látszólag keresztény és humanitárius indíttatású törekvés valójában egy ördögi terv része, melynek célja az európai népek elpusztítása. A terv mögött Bergoglio cionista barátai állnak. Lásd evvel kapcsolatos írásomat.

14, A Vatikán is bekapcsolódik a klíma-hisztériába.
Turkson bíboros 2015. június 18-án mutatta be “Ferenc pápa” “Laudato Si” kezdetű öko-enciklikáját. Az enciklika beáll abba a hamis kórusba, mely az emberi tevékenységet teszi egyedül felelőssé a klímaváltozásért.
http://www.katholisches.info/2015/06/24/klimaskeptiker-von-vatikantagung-ausgeschlossen-andere-meinungen-nicht-erwuenscht/

A hisztéria egyik leleplezője a francia Philippe de Larminat professzor. 2014-ben jelent meg könyve a Nap aktivitásáról, melyben bebizonyítja, hogy a Nap sok éves periodikus változásainak jóval nagyobb hatása van a Föld klímájának változására, mint bármiféle emberi tevékenységnek. A Vatikánban 2015. április 28-án tartottak egy rendezvényt „Protect the Earth, dignify Humanity“ címmel. A rendezvényre Turkson bíboros személyesen biztosított részvételi és felszólalási lehetőséget a francia professzornak. Larminat professzor meg is vásárolta repülőjegyét a Párizs-Róma útra. Öt nappal a konferencia előtt azonban elektronikus levélben kapott értesítést a Vatikántól, hogy nem vehet részt a klíma-konferencián. Ugyanígy járt a professzor több, hasonlóan szkeptikus társa is. Az akció a “Tudományok Pápai Akadémiájának” kancellárjára, Marcel Sanchez Sorondo püspökre (és nyilván Bergogliora) vezethető vissza. Úgy tűnik, a klíma-hisztérikusok a Vatikánban is maguk között akarnak maradni, eltérő véleményeket, netán tudományos diskurzust nem akarnak hallani.

15, A hagyományos liturgia visszaszorítása, XVI. Benedek óvatos és csekély mértékű nyitásának felrúgása
A hagyományos liturgia visszaszorítását az Immaculata-Ferencesek szerzetesrend szétrombolásán követhetjük nyomon.
A szétrombolásáig világszerte 400 szerzetest számláló Immaculata Ferencesek rendje 1990-ben létesült helyi püspökségi szinten, és 1998-ban ismerte el a Vatikán. XVI. Benedek engedélyével a renden belül alkalmazhatták a hagyományos rítust, a lelkipásztorkodásban pedig mindkét rítust.
A rendet Ferenc pápa 2013. júliusában helyezte Fidenzio Volpi pápai komisszári irányítása alá. A komisszári irányítás egyet jelentett a rendi tagok folyamatos piszkálásával, szurkálásával. Gyakorlatilag minden miatt külön engedélyhez kellett folyamodniuk, a pálmát az a rendelkezés vitte el, hogy a rend tagjainak még a kórházi kezeltetést is engedélyeztetni kellett.
http://www.katholisches.info/2014/01/11/es-braucht-eine-genehmigung-franziskaner-der-immakulata-leben-unter-dem-kommissar/

Sassoferrato kolostorát a ferencesek adták fel hiányzó utánpótlás miatt. Az Immaculata ferencesek 60 szerzetessel újra életet vittek bele. Volpi pápai komisszár ezt is bezáratta. Ugyanez a sors érte el Colfano-i kolostort, amelyet még Szt. Ferenc életében alapítottak.
http://www.katholisches.info/2013/12/16/nach-wiederbelebung-folgt-der-abbau-kommissar-loest-kloester-der-franziskaner-der-immakulata-auf/

Néhány nappal 2013. Karácsonya előtt Volpi feloszlatta az Immaculata ferencesek további három konventjét. A helyek: Albenga, Imperia és San Bartolomeo al Mare. Az ott tevékenykedő szerzetesek a helyi püspök, Msgr Mario Oliveri megbízásából hagyományos rítusban miséztek. A feloszlatás annak ellenére történt, hogy a helyi püspök Volpihoz írt levelében támogatta a ferences atyák kérését, hogy misézhessenek hagyományos rítusban.
http://www.summorum-pontificum.de/themen/gemeinschaften/373-ein-schlag-zwei-ziele.html

2014. februárjában nemzetközi aláírásakció indult a rend felszámolása ellen. Mindhiába. 2014. szeptemberében Volpi komisszár a rend Benevent-ben lévő San Pasquale kolostorát is feloszlatta.
A rend lefűrészelésében szerepet játszhatott az is, hogy a hagyományos liturgia ápolása mellett annak kiadója több, a szabadkőművességet leleplező könyvet adott ki.

Végül Volpi komisszárt is utolérte a halál. 2015 június 7-én 75 éves korában elhunyt. “Legyen Isten iránta nagyobb irgalommal, mint ő volt az Immaculata ferencesek iránt.” – írták spanyol blogszerkesztők.

Raymond-Leo-Kardinal-Burke-Appell-Marsch-für-das-Leben1

Raymond Burke bíboros

16, Raymond Burke bíboros és a pápa
Raymond Burke vatikáni kúriabíboros, korábban St. Louis-i érsek, az elváltak pasztorálásában a jelenlegi gyakorlat fönntartásának a leghatározottabban hangot adó híve. Mint ismeretes, a 2014. októberi római szinóduson két irányzat csapott össze: Az egyik irányzat megengedné az elváltak és (polgári) újraházasodottak szentségekhez való járulását. Ennek jeles képviselője Walter Kasper bíboros, Stuttgarti püspök. A másik oldalt Burke képviselte a legmarkánsabban. Ugyancsak határozottan kiállt amellett, hogy az abortuszt támogató politikusok ne járulhassanak szentáldozáshoz. Bírálta az egyháznak a homoszexuálisok felé túl hirtelen nyújtott gesztusait. Közvetve bírálta Ferenc pápát, amennyiben azt mondta, az alapértékekről nem lehet vitát nyitni, és szavazni. Támogatta a hagyományos rítusú szentmisét.
http://www.katholisches.info/2014/10/16/das-ist-verrat-interview-von-kardinal-raymond-burke-ueber-die-bischofssynode/

Az eredmény az lett, hogy “Ferenc pápa” lefokozta Burke bíborost, aki a Vatikáni Legfelsőbb Bíróságot vezette. Új, hatáskör nélküli posztja: káplán a Máltai Lovagrendnél.

17, A pápa egyszerű életmódja
A Vatikánból jövő hírek nem felejtik el kihangsúlyozni a pápa egyszerű életmódját. Nem a pápai lakosztályban, hanem a Szt. Márta vendégházban lakik, stb.

Természetesen azok a médiák, amelyek erről nekünk hírt adnak, sohasem fognak bennünket arról tájékoztatni, hogy a pápa a világhírű McKinsey & Company vállalkozási és stratégiai tanácsadó céget bízta meg a Vatikán kommunikációs stratégiájának kidolgozásával, az ugyancsak nagynevű KPMG könyvvizsgáló ás adótanácsadó céget pedig avval, hogy a Vatikán könyvelését nemzetközi standardokhoz igazítsa.

Hogy kik ezek a cégek? A KPMG a világ 4 legnagyobb cége közt van, ügyfelei közt az összes multi cég megtalálható. A McKinsey az amerikai árnyékkormány alapítói közt van, ezek között is kiemelt pozíciót foglal el. Ez az árnyékkormány a Council on Foreign Relations, rövidítve CFR, magyarul Külügyi Tanácsnak lehetne fordítani. Ez egy magánszervezet. De jóváhagyása nélkül nemcsak hogy elnök, de elnökjelölt sem lehet senki, magától értetődik, hogy sem német kancellár, sem magyar miniszterelnök jelölt sem lehet senki jóváhagyásuk nélkül. Szóval, azokat a borsos összegeket, amelyeket a Vatikán ezeknek a cégeknek kifizet, már nem annyira fontos a szegényeknek odaadni, ugye, Ferenc pápa? Arról már nem is beszélve, hogy ezért a pénzért azt kapjuk, hogy az ellenség teljesen képben lesz a Vatikán belső ügyeiről, azt még inkább zsarolhatóvá teszi, és mindezért még mi, katolikus hívők fizetünk. Azt írásba adjuk, hogy ezek a cégek nem fogják megmondani a tutit, tehát semmi olyat nem fognak tudni mondani, amitől több hívője lesz az egyháznak, illetve a hívők hűségesebbek lesznek az evangéliumhoz. Az egésznek abszurditását nem lehet már tovább fokozni.

Ugyancsak furcsa személyi döntésnek lehet tekinteni Francesca Immacolata Chaouqui kinevezését a Vatikán gazdasági átvilágítására kijelölt héttagú bizottságba 2013. júliusában. Chaouqui nagynevű nemzetközi cégeknél dolgozott, viszont nincs meg az ilyen tevékenységhez szükséges szakképzettsége. Se nem adótanácsadó, se nem könyvvizsgáló, hanem kommunikáció szakértő. Ilyenekből azonban már most is rengeteg van a Vatikánban, annak ellenére, hogy senki számára nem világos, hogy mit is csinálnak ott. Ráadásul, hogy finoman fogalmazzunk, a diszkréció nem tartozik a hölgy fő erősségei közé.
http://www.katholisches.info/2013/08/26/msgr-ricca-und-francesca-chaouqui-zwei-feinde-im-eigenen-haus/
http://www.katolikus-honlap.hu/1302/bizott.htm

18, Kérdőjeles lábmosások
A rá jellemző módon Bergoglio a nagycsütörtöki lábmosás szertartásban is keresi a meghökkentő dolgokat.
2013. Nagycsütörtökén a “pápa” a római “Casal del Marmor” fiatalkorúak börtönében 10 férfi és két női elítéltnek mosta meg a lábát. Az elítéltek között több muszlim is volt. A médiával máskor oly szívesen kommunikáló Vatikán – a börtön káplánjával egyetemben – megtagadta a felvilágosítást, hogy az oltáriszentséget a muszlimoknak is kiszolgáltatták-e. Ha felidézzük Jézus lábmosását, lehetetlen nem észrevenni az ellentétet a mai eseményekhez képest. Jézus olyan személyeknek mosta meg a lábát, akik három éve a lehető kegtökéletesebb iskolába jártak, és alapos kiválasztás után bizonyultak méltónak arra, hogy az új és örök egyház alaposzlopai és javarészt vértanúi legyenek. Nem véletlenül mondta Jézus a tiltakozó Péternek:

Jn 13,10
»De Jézus ezt felelte: “Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.«
Jn 15,3
»Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek.«

http://www.katholisches.info/2014/04/16/gestenspektakel-nach-gefangenen-waescht-papst-2014-behinderten-unterschiedlicher-religion-die-fuesse/

2014-ben a pápa különböző korú, vallású és nemzetiségű fogyatékosnak mosta meg a lábát. A 2015-ös lábmosás színhelyéül a legnagyobb római börtönt választotta, ahol különböző népekhez tartozó hat férfinak és hat nőnek mosta meg a lábát.

19, Bergoglio és a zsidók
Már unalmas, milyen gyakran ítéli el Bergoglio az antiszemitizmus, a rasszizmus, az intolerancia minden formáját, hajbókol a zsidók, mint idősebb testvéreink előtt. Szerinte egy jó kereszténynek ismernie kell a zsidó hagyományt és történelmet. Stb, stb. http://www.katholisches.info/2013/10/24/papst-franziskus-und-die-juden-treffen-mit-simon-wiesenthal-center/

XVI. Benedek a zsidóknak ugyanolyan szolgalelkű kiszolgálója volt, mégis, most, hogy nem tud védekezni, zsidó körök avval rágalmazzák, hogy késleltette a vatikáni archívumok feldolgozását XII. Piusz háború alatti szerepét illetően. A valós ok az lehet, hogy XVI. Benedek elindította XII. Piusz szenttéavatási eljárását. Ezt Bergoglio először tovább folytatta, majd feltehetőleg zsidó nyomásra leállította.
http://www.katholisches.info/2013/11/14/wie-kommt-papst-franziskus-in-die-liste-der-50-wichtigsten-amerikanischen-juden-2013/

Természetesen a rabbik részéről sohasem hangzik el, milyen tulajdonságokkal kell a jó zsidóknak rendelkeznie a keresztényeket illetően. A rabbik sohasem ítélik el a keresztényellenes intolerancia, a rasszizmus, a keresztényellenesség semmilyen formáját sem. Sohasem nevezik a keresztényeket az ő fiatalabb testvéreiknek.

Ha véletlenül valahol Európában zsidó épületeket vagy személyeket ér bármilyen atrocitás, melyekhez az egyháznak természetesen semmi köze nincs – az egyház sietve ítéli azt el.
Evvel szemben jeges hallgatás övezi, ha Izraelben újra és újra meggyaláznak egy keresztény templomot, imahelyet. A legutóbbi eset, a Genezáreti tó partján fekvő, Kenyérszaporítási Emléktemplom (Tabgha) felgyújtása 2015. júniusában annyira durva eset volt, hogy a hatóságok elhatárolódtak tőle. A tettesek feltehetőleg a jesiva rabbi-iskolai tanulók, akik a kereszténységet és Jézust istenkáromlásnak tekintik. Az izraeli hatóságok komolyan nem járnak el a tettesek ellen, ha egyáltalán megtalálják őket. 16 jesiva iskolai tanulót letartóztattak, de másnap el is engedték őket, “bizonyítékok hiányában”. A média eldugott helyen tájékoztat az esetről, ha egyáltalán. Bergoglio pedig ilyenkor megfeledkezik a figyelmeztetéséről: Ilyet (templomok vandál rongálása, felgyújtása) azért nem illene egy idősebb testvérnek tenni.

És természetesen szó sincs olyasmiről, hogy a jó zsidónak illene ismerni a keresztény hagyományt, történelmet.

Hogy Bergoglio még az igazságot is képes elárulni és sutbadobni, mutatja esete “barátjával”, Abraham Skorka, Buenos Airesi rabbival. Bergoglio még argentin bíboros korában, 2012. október 11-én megemlékezést szervezett a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulója alkalmából. Bár az eseménynek egy tipikus belső egyházi ügynek kellett volna lennie, Bergoglio egy vallások közötti eseményt szervezett belőle. Ennek során Skorkának a Pápai Egyetem díszdoktori címet adományoztak. Köszönő beszédében Skorka a Katolikus Egyházat a nemzetiszocializmussal hasonlította össze, és annak antiszemitizmusát kifejezetten a katolikus teológia termékének nevezte. Senki nem mondott ellen, sőt a jelenlevő Bergoglio, Pater Cantalamessa pápai nuncius, Victor Fernandez, az egyetem rektora, valamint Bergoglio mai utóda, Mario Poli megtapsolták a rabbit!

Ferenc pápa és barátja Abraham Skorka Buenos airesi rabbi

Ferenc pápa és barátja Abraham Skorka Buenos airesi rabbi

http://www.katholisches.info/2013/05/14/weichenstellungen-in-argentinien-das-schweigen-bergoglios-und-fernandez-zu-judischer-kirchenverleumdung/

Ezért az árulásért kapta jutalmul Bergoglio a pápai kinevezést néhány hónappal később? Ijesztő, milyen hatalma van a keresztényellenes zsidóknak az egyházon belül.

Régóta mondjuk már, azóta csak megerősítés nyert álláspontunk: zsidó-keresztény párbeszéd nem létezik. Amit ilyen címen el akarnak nekünk eladni, az a keresztény hit besározása karöltve a rabbik és az egyház képviselői részéről, hajbókolás a pimasz zsidók előtt, akik röhögnek a keresztényeken és az egész színjátékon, legföljebb azt mérlegelik egymás közt, van-e olyan határ, amikor a fiatalabb testvérek azt mondják, hogy NYET, vagy egyszerűen mindent meg lehet velük etetni. További információk itt: 44 tévedés a zsidóságról

Bergoglio: Isten soha nem adta fel az Izraellel kötött szövetségéhez való hűséget, és a zsidó nép a maga részéről a hitét az évszázadok „rettenetes megpróbáltatásain” át is megőrizte.
http://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2013-09-11/papst-franziskus-schreibt-brief-nichtglaubende

Bergoglio: Emlékeztetek a zsinatra, és VI. Pál pápára, mely szerint a kegyelem és Isten hívása visszavonhatatlanok. Közös gyökereink miatt egy keresztény nem lehet antiszemita.
http://www.katholisches.info/2013/06/24/papst-franziskus-empfangt-rabbinen-wegen-gemeinsamer-wurzeln-kann-ein-christ-nicht-antisemit-sein/

 Természetesen Isten mindig kitárt karokkal fog fordulni a zsidó nép felé. Viszont a hűséget a zsidó vallásban megrögzöttek rúgták fel, amely Jézus eljövetelével elvesztette létjogosultságát. A megígért Messiás eljött. Más Messiás nem fog jönni. Az idők végeztével ugyanez a Jézus fog mégegyszer eljönni dicsőséggel és hatalommal, ítéletet tartani. A zsidóság nem hitét, hanem tévhitét őrzi évszázadok óta. A zsidó tévhit egyik lényeges eleme a Messiás Jézus elleni küzdelem nyíltan és övön aluli módszerekkel.

Ha megpróbáltatások érték őket, akkor ennek ők maguk voltak az okozói. Nem tud a történelem arról, hogy ne vált volna “antiszemitává” bármely nép, ahol a zsidók megjelentek, és ne maguk a zsidók okozták volna ezt. Hallgat arról is a pápa, és a polkorrekt sajtó, hogy a zsidók okoztak rettenetes megpróbáltatásokat más népeknek (palesztinok, szíriaiak, irakiak, líbiaiak, libanoniak, stb. stb.).

Hogy Bergoglio azt állítja, még fennáll az Ószövetség, ez vegytiszta eretnekség. Bár ez már nem újság. A II. Vatikáni Zsinat óta egy pápa sem tudta ezt az eretnekséget elkerülni. Látjuk továbbá. hogy a zsinat utáni egyház képviselői állandóan ismétlik ezeket a tévtanokat. Így akarják elérni, hogy ezek a közgondolkodás részévé váljanak? Sohasem fognak. Az Írás szava örökké érvényes marad. Ugyancsak eretnekség, hogy a zsidók hűek maradtak a szövetséghez.

Idézem e helyen 2013. januári könyvismertetésemet (44 tévedés a zsidóságról):

»Ha tehát itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszűnéshez.«(Zsid 8,13)

Az Ószövetség már nem áll fenn, az csak időleges volt. Helyébe lépett az Új- és Örök szövetség Krisztus vérében. Ehhez a szövetséghez tartoznak az összes igaz Krisztus-hívők, azaz a valódi Katolikus Egyház tagjai, és csak ők.

»Ugyanaz történik, mint Ábrahám esetében: “Hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált.” Értsétek meg jól: Aki a hitből él, az Ábrahám fia. Mivel az Írás előre látta, hogy Isten a hittel teszi megigazulttá a pogányokat, előre hirdette Ábrahámnak: “Benned nyer áldást minden nép.” Eszerint akik hisznek, áldásban részesülnek a hívő Ábrahámmal… Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.« (Gal 3,6-9; 29)

»Ti tehát, testvéreim, az ígéret fiai vagytok, mint Izsák. De ahogy akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. De mit mond az Írás? “Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.“« (Gal 4,28-30)

A zsidók semmi esetre nem maradtak hűek a szövetséghez, mert az időleges Ószövetséget az Istenember Jézus bevégezte, és az örök Újszövetségbe vezette át. Állítólagos hűségük nem egyéb, mint makacs hitetlenség. Csak a Jézus Krisztus új szövetségéhez való hűség tetszik Istennek és vezet az örök életre.

A mai, alapvetően keresztényellenes zsidók sem idősebb testvéreink, sem testvéreink a hitben. A mi idősebb testvéreink a hitben vagy Krisztus előtt éltek, vagy a Krisztus alapította katolikus egyház hittel eltelt tagjai voltak.

Ugyancsak nem hallunk a rabbik részéről sohasem olyat, hogy egy zsidó nem lehet keresztényellenes. Akik unos-untalan emlegetik, hogy egy keresztény nem lehet antiszemita, azok sem követelnek meg semmi hasonlót a zsidóktól.

Tabgha - A csodálatos kenyérszaporítás temploma - így folytatnak ők párbeszédet

Tabgha – A csodálatos kenyérszaporítás temploma 2015. júliusában – így folytatnak ők párbeszédet

20, Bergoglio nem hisz a pokolban
A végére hagytam a “pápa” legmegdöbbentőbb megnyilatkozását.
Tulajdonképpen a világsajtónak óriási szenzációt kellene ebből is csinálnia: “A pápa eltörölte a poklot…”

Eugenio Scalfari, olasz szabadkőműves, ateista filozófus már több alkalommal beszélgetett nyilvánosan a “pápával”. 2015. március 15-én ugyancsak megjelent egy beszélgetés vele a Repubblica c. lapban. A pápa leszögezi, hogy az egoizmus fajunk legveszélyesebb ellensége. Ha az egoizmus túlteng, és elfojtja a saját faj többi egyedei iránti szeretetet, elsötétíti az isteni szikrát, és elítéli saját magát. Ezután Scalfari fölteszi a kérdést:
Mi történik az ilyen (saját magát elítélő) lélekkel? Elnyeri büntetését? Hogyan?

Ferenc válasza egyértelmű és világos:
Nincs büntetés, hanem a lélek kioltása [olaszban: l’annullamento]. Mindenki más részese lesz a boldogságnak az Atya jelenlétében. A kioltott lelkek nem részesülnek ebben az ünnepi lakomában. Testük halálával a lelküknek is vége van. És ez motiválja az egyházat, hogy mentsék az elveszetteket.

[Tipikus bergoglioi zavarosság. Ha valami kioltódott, akkor miért, mi elől kellene megmenteni? Ha valakit az örök kárhozattól akarok megmenteni, annak van értelme. De a kioltástól?
A fantazmagória meghívás a gonosz, bűnöző, másokat kifosztó, sanyargató életmódra.
Ezt a gondolkodásmódot már Salamon király elítélte a Bölcsesség könyvében:

Bölcs 1,16-2,16
»Az istentelenek azonban kezükkel és szavukkal hívják (a halált), emésztődnek az utána való vágyakozásban, mintha a barátjuk volna, és szövetséget kötnek vele, mert méltók rá, hogy az osztályrészévé legyenek.
Csalfa észjárásuk miatt azt mondják egymásnak:
“Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót az alvilágból. Hiszen véletlenül keletkeztünk, és majdan úgy leszünk, mintha sose lettünk volna.
Hisz orrunkban csak füst az élet lehelete, és a gondolkodás csupán szikra a szívünk lüktetésekor.
Ha elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek meg elillan, mint a lenge szellő.
Idő múltán még a nevünk is feledésbe merül, és senki sem gondol többé tetteinkre. Életünk elmúlik, ahogy a felhőnek nyoma vész, eloszlik, mint a köd, amit elűznek, és a melegükkel a földre nyomnak a nap sugarai. Életünk csak egy árnyék tovasuhanása, és halálunk nem ismétlődik meg, mert le van pecsételve, és nem tér vissza senki.
Rajta hát! Élvezzük a jelenvaló jókat! Használjuk ki buzgón a világot, mint ifjúkorunkban!
Töltekezzünk pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se!
Koszorúzzuk magunkat feslő rózsákkal, még mielőtt elhervadnának! Egyikünk se vonja ki magát tobzódásunkból. Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit, mert ez az osztályrészünk és ez a mi sorsunk!
Bánjunk el a szegény igazzal, ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán ősz hajától ne riadjunk vissza! Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyenge nem ér semmit.
Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.
Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát. Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó.
Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok az útjai. Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat.
Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.«]

http://www.katholisches.info/2015/03/18/bergoliata-oder-scalfariade-scalfaris-neuer-leitartikel-mit-franziskus-perlen/

A Repubblica eredeti írása itt található. http://www.repubblica.it/politica/2015/03/15/news/quel_che_francesco_puo_dire_all_europa_dei_non_credenti-109542750/?refresh_ce

Mt 18,8
»Ha kezed vagy lábad botrányt okoz, vágd le és dobd el! Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre kerülnöd.«

Mk 9,47-48
»Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki.«

Jn 5,28-29
»Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra

2Tessz 1,7-9
»Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától.«

Mivel abszolút hihetetlen volt a rendelkezésemre álló német változat [az ember egyszerűen nem tudja elhinni, hogy egy pápa ilyet mondhat, illetve, hogy ha ilyet mond, azt semmi fölhördülés nem követi], az eredeti olasz szöveget a Google fordítóval lefordíttattam. Ennek alapján azt kell, hogy mondjam, a cikkben csakugyan az szerepel, mint a német fordításban.

A kijelentés annyira egyértelműen szembeáll a katolikus tanítással, hogy szinte nem is akartam a vonatkozó bibliai helyeket megadni.

Elképzelhető, hogy a Vatikán valamikor cáfolatot adott ki, hogy Ferenc nem mondott ilyet, mindez Scalfari vagy az újság rosszindulatú ferdítése. Mindenesetre az általam forrásként idézett német lap a mai napig nem találkozott ilyen cáfolattal. Ha valaki olvasóink közül esetleg rendelkezik információval evvel kapcsolatban, hálásak volnánk egy tájékoztatásért.

Enyit sikerült összegyűjteni Bergoglio furcsa megnyilvánulásaiból, és korántsem vagyok biztos benne, hogy a kigyűjtés teljeskörű.

Fölteszem ezek után a kérdést teológiában jártasabb olvasóimnak:

Eretneknek kell-e tekintenünk Bergogliot, akit a világ I. Ferenc pápának nevez? Számomra a válasz egyértelműen igen, és ennek egyenes következménye, hogy nem szabad őt pápának tekintenünk. Nem tudom, ő-e a személy, akiről a Biblia ír:

2Tessz 2,3-4
»Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.«

Avagy lehet, hogy ő csak az Antikrisztusnak az előfutára. Ahogyan Jézus előfutára Keresztelő Szt. János volt, úgy az Antikrisztusé Bergoglio.

Hogy ezekből mik következik, tehát, hogy hogyan kezeljük, hogy nem a pápa ül a pápai trónon, abban már nem vagyok annyira biztos.

Kérdésem nem érinti a pap- és püspökszentelések, valamint a zsinat utáni rítusú mise általános érvényességének kérdését, csupáncsak Bergoglio személyét, illetve hogy hogyan kezelheti ezt az egyház. Tudom, hogy a szedevakantisták a zsinat óta nem tekintik tényleges pápának egyik egyházfőt sem. Én ebben nem tudok állást foglalni. Bergoglio viszont annyi hamis dolgot állított, hogy ezt tévedéssel, hibás idézéssel már nem lehet megmagyarázni.

Szeged, 2015. június

Bálint József

Frissítés 2015. július
A www.katolikus-honlap.hu lapon találtunk két írást a témában:

Pápám lehet-e Bergoglio?” és

Azt szereti, ha mindenki szereti“;

illetve a “Katolikus Hitvédelem – Bangha Béla SJ nyomdokain” c. honlapon egy másikat:

Ferenc pápa a keresztény Európa helyett az iszlám világot védi címmel.

3 Comments

Alfahír: Kötelező holokausztoktatás – Nem hagyják magukat a Pázmány hallgatói

Forrás:
Nem hagyják magukat a Pázmány hallgatói

Mint arról már több cikkünkben is beszámoltunk, váratlan bejelentést tett múlt héten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora: jövő évtől kötelező alapozótárgyként bevezetik „A holokauszt és emlékezete” nevű órát, tehát ennek elvégzése nélkül diplomát sem lehetne szerezni.

A hallgatók eddig csupán a Facebookon adtak hangot tiltakozásuknak, most azonban megfogalmaztak egy nyílt levelet is, amit Szuromi Szabolcs rektorhoz intéztek.

Alább a nyílt levél:

Tisztelt Rektor Úr!

Az egyetem hallgatóinak jelentős többségével egyetértésben arra jutottunk, hogy nyílt levélben fordulunk az egyetem vezetőségéhez és Önhöz, melyben szeretnénk kifejezésre juttatni „A holokauszt és emlékezete” nevű, újonnan bevezetendő órával kapcsolatos aggályainkat. Mint az már a híradásokból és – az amúgy meglepő hirtelenséggel felvetődött – döntésre adott első reakciókból kitűnik, a hallgatók egy jelentős része az egyetem identitásával összeegyeztethetetlennek érzi a téma ilyen formában való kezelését a következő okokból:

 1. Úgy gondoljuk, hogy egyetemünk szellemiségét nagy mértékben meghatározza a keresztény vallás és kultúra. Viszont a tantárgy témaköre nem a vallásra fókuszál (mint ahogy joggal tenné ezt egy esetleges zsidó, illetve más vallásokat bemutató hitéleti óra bevezetése), hanem olyan politikai állásfoglalást rejt magában, amellyel többségünk nem kíván azonosulni semmilyen formában. Ezt a szemléletet ugyanis az izraeli külpolitika véleményformálásának is lehet értelmezni, mely sem jogszerűnek, sem humánusnak nem mondható például a palesztinokkal szembeni politika miatt.
 2. Bár a tárgy valóban a holokausztról szól, de ennek ellenére nem esik szó benne a cigányság, a homoszexuálisok és egyéb kisebbségek deportálásáról, illetve megsemmisítéséről. A magyarországi cigányság ugyanúgy elszenvedte a holokausztot, mint a zsidóság.
 3. Amennyiben a témának kifejezetten ezt a történeti, politikai aspektusát kívánná hangsúlyozni a vezetőség, abban az esetben mi célszerűbbnek érezzük egy “Népirtások az emberi történelemben”, vagy „Népirtások a XX. században” nevű óra bevezetését, melyben egyenlő arányban jelennek meg a különböző nemzetek és (vallási, etnikai) kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekményekről szóló tananyagok – hiszen a keresztény szellemiség az egyenlőség és tisztesség nevében ezt követelné meg. A tárgy ezzel érzékeltetné minden emberi élet értékét, így minden népirtás egységes és egyenlő mértékű elutasítását.
 4. A hallgatók egy részét érzékenyen érinti az a kijelentés, mely szerint Ön az óra bevezetését a fokozódó antiszemitizmus miatt tartaná indokoltnak, hiszen egyetemünk hallgatóira nézve ez olyan, mintha antiszemitizmussal vádolnák őket és családjaikat. Ezt a pejoratív feltételezést a lehető leghatározottabban visszautasítjuk. Mindazonáltal amikor a magyarországi emlékezetpolitikát a mindennapokban érzékelhető módon áthatja a holokauszt emlékének fenntartása, tematizálása, fentebb is említett átpolitizáltsága, könnyen lehet, hogy a kurzus erős ellenhatást vált ki – gondolva itt arra, hogy a diploma alapfeltétele lenne az óra elvégzése.
 5. Kellemetlennek érezzük, hogy ez (a fentiekben jelzett módon) többszörösen terhelt téma, látszólag a hallgatók feje felett, külföldi „közreműködés” hatására valósult meg. Olyan hirtelenséggel az iskolai tanév végén, hogy erre a hallgatóság szinte reagálni sem tudott. A vezetőség semmilyen formában nem egyeztetett az egyetem hallgatóságával, sem az oktatókkal, amit aggályosnak tartunk. Problémásnak érezzük továbbá, hogy a tárgy anyagát izraeli professzorok állították össze. Véleményünk szerint egy magyar egyetemisták számára készült kurzust a leginkább magyar kutatók képesek összeállítani, hiszen ők ismerik a helyi sajátosságokat.

A fenti okokra hivatkozva kérjük, fontolja meg döntését, és vegye figyelembe a következő javaslatainkat:

 1. Az óra maradjon a jelenlegi formájában, de legyen szabadon választható tárgy, illetve a történelem szakosok számára vezessék csak be kötelező jelleggel.
 2. A tárgy maradjon a népirtás témakörnél, és legyen általánosan kötelező, de ebben az esetben általánosan vegyék végig a huszadik századi (vagy akár még korábbi) népirtásokat és emberiség ellenes bűnöket. Lehetséges javaslatok: délvidéki tisztogatások a magyarság ellen, örmény népirtás, palesztinok elleni bűnök, kommunizmus által elkövetett bűnök, kambodzsai népirtás, dél-afrikai apertheid rendszer, ruandai népirtás és természetesen a holokauszt is (beleértve a zsidóság mellett a cigányság és egyéb csoportok ellen elkövetett bűnöket).
 3. A jelenlegi tárgy helyett legyen egy olyan óra, ami a népirtások és emberiség ellenes bűnök helyett a kultúrára helyezi a hangsúlyt. Javasoljuk, hogy kerüljön bemutatásra valamennyi világvallás, illetve különböző népcsoportok hiedelme, kultúrája, szokásai. Véleményünk szerint ez lenne a legideálisabb megoldás.

Bízunk a Rektor Úr bölcsességében, megfontoltságában és jó ítélőképességében, abban, hogy megfelelő döntést fog hozni. A tárgyat a jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni.

Tisztelettel: Az egyetem hallgatósága.

Válaszát előre is köszönjük!

Közzétevő kommentárja:

Alapjában véve egyet lehet érteni a hallgatók levelével. Egy mondat zavar csak: “A magyarországi cigányság ugyanúgy elszenvedte a holokausztot, mint a zsidóság.” Hát én egyszerűen nem hiszek egy csomó dologban, amit a holokauszttal kapcsolatban sulykolnak belénk, sem a zsidók, sem a cigányok tekintetében. Lásd evvel kapcsolatban Kardos Klára emlékiratait, illetve linkeltem néhány honlapot az “Istenkép Auschwitz után? Botrányos írás a Toronyirányban”  c. írás utolsó hozzászólásában.

0 Comments

A nagy pünkösdi holoajándék

„Az alapozó közismereti stúdiumok keretében a PPKE minden fakultásán 2015. szeptemberétől elindítja a Bevezetés a katolikus hit rendszerébe című kurzus mellett helyet kapó A holokauszt és emlékezete című tárgyat, amelynek tartalmi kidolgozását Dina Porat és Raphael Vago professzorok végezték el (University of Tel Aviv), szem előtt tartva a magyar sajátosságokat” – jelentette be az egyetem keddi sajtótájékoztatóján Szuromi Szabolcs Anzelm, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. Új világnézeti tárgyat vezet be tehát a magát katolikusnak nevező egyetem; a bejelentés váratlan pünkösdi ajándék a katolikus híveknek. S persze minden hazáját szerető magyarnak.

 bistran1552802

Ön is részt venne a Pázmány holokausztos szakmai gyakorlatán vagy nyári táborában? – Voksolhat szavazásunkon a portál jobb oldalán!Olvasgatom az olvasói véleményeket a különböző hírportálokon. Általános a felháborodás, még a szélsőbalos lapok olvasóit is feldúlta a hír. Volt, akit a tantárgy részletei érdekeltek („Tessék mondani, lesz gyakorlati oktatás is?”), volt, aki ébresztőt fújt („Mi lesz itt még??? Minden meg lehet tenni velünk és mi nem lázadunk fel? Ébresztő, magyarok!!!!”). Úgy gondolom, a katolikus egyház vezetése (fogalmazzunk precízen: Erdő Péter bíboros úr) most túllőtt a célon. Méghozzá nagyon. A következmények beláthatatlanok. Tudjuk, a régi, kommunista világban kötelező tárgy volt a hazai egyetemeken a marxizmus-leninizmus, minden évre jutott valami speciális csemege (politikai gazdaságtan, történelmi materializmus, a munkásmozgalom története stb.). Akkoriban természetesen nem működött katolikus egyetem, tehát nem is kellett idomulnia a környezethez. Most van katolikus egyetemünk, amely a „katolikus hit rendszere” című tantárgy mellett szeptembertől a holoideológiát is oktatni fogja, s aki nem mélyed el ebben a tárgyban, diplomát sem kaphat.

Első reakcióm a szégyen volt. Magyar katolikusként szégyellem magam. Az egyik hírportálon olvastam az alábbi hozzászólást:

Erdő Péter és köre katasztrófát jelent a magyar katolikusok számára.

Sokan gondolják így, s nehéz ezzel a véleménnyel vitába szállni. Az elmúlt években nem találkoztam olyan katolikussal, aki elismerősen szólt volna a bíborosról. Tekintélyes paptól hallottam olyan szaftos véleményt, amelyet szeméremből inkább nem osztok meg a nyilvánossággal. Hogy miért fontos ebben az ügyben Erdő Péter szerepe? Azért, mert a PPKE (Pázmány Péter Katolikus /rabbiképző/ Egyetem) jelenlegi rektora báb, minden fontos döntés a bíboros úré. Azé a bíborosé, akiről egyik ismerősöm egyszer azt mondta: lehet, hogy annak idején a rabbiképzőbe igyekezvén eltévedt, s véletlenül a papneveldében kötött ki.

Hosszú ideje szomorúan figyelem a hazai katolikus egyház vezetésének különös viselkedését, s szomorú vagyok, hogy ezt most le kell írnom. Mert, ahogy mondani szokás, az ember nem köp a saját levesébe. Katolikus ember nyilvánosan nem száll szembe püspökével. Erdő Péter bíboros úr azonban most átlépett egy határt. A holoideológia kötelező tárggyá emelése nemcsak a katolikusok arculcsapása, hanem behódolás a holokausztipar előtt, a keresztény társadalmakat züllesztő újpogányság „szentesítése”. Nincs más hátra, tiltakozni kell.

Nézzük, mi is történt most kedden. Ezen a napon Szuromi Szabolcs Anzelm premontrei szerzetes, a PPKE rektora egy asztalhoz ült Ilan Morral, a magyar gyarmat Gauleiterével, aki a múlt feldolgozásának fájdalmas folyamatáról és egyebekről fecsegett.

A Magyar Kurír beszámolójából idézek:

Az izraeli nagykövet kifejezte sajnálatát, amiért sem a zsidók, sem a katolikusok körében nem eléggé ismert a Nostra Aetate kezdetű zsinati dokumentum, amely felmenti a zsidóságot a vád alól, amelyből a klasszikus antiszemitizmus kiindul: Jézus megölésének vádja alól.

Az idézett szöveg a katolikus egyház hivatalos hírportálján jelent meg, s még zárójelben sem korrigálták Ilan Mor ostobaságait. Először is a „klasszikus antiszemitizmus” (!?) kiindulása nem Jézus kereszthalála, botorság ilyet állítani. Másodszor az említett zsinati dokumentum (amely az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szól) NEM menti fel egyetemlegesen a zsidóságot Jézus megölésének a vádja alól. Épp az ellenkezője az igaz. Olvassuk el figyelmesen a Nostra Aetate alábbi szövegrészletét:

Jóllehet a zsidó hatóságok követőikkel együtt Krisztus halálát követelték, mindaz, ami az Ő szenvedésében történt, sem az akkor élő zsidóknak, sem a mai zsidóknak nem számítható be megkülönböztetés nélkül. (A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Bp., 2000, 402. o. – kiemelés tőlem)

A dokumentumhoz írt magyar bevezetőben pedig ezt olvassuk:

Isten nem vetette el véglegesen ószövetségi népét. (I.m. 398. o.)

Foglaljuk össze az olvasottakat. A zsidó nép „elvettetése” nem végleges, hiszen a katolikus tanítás szerint a zsidóság is föl fogja ismerni Jézusban a várt Megváltót, tehát az „elvettetés” korszaka után a zsidó nép megtér (jelenleg azonban az „elvettetés” állapotában van). A zsinati dokumentum hangsúlyozza, hogy a zsidó hatóságok és követőik felelősek Jézus haláláért, a zsidóság egyetemlegesen azonban nem felelős, vagyis Jézus megölése „megkülönböztetés nélkül” nem róható a zsidók terhére. Ez így igaz, hiszen maguk az apostolok is zsidó népből származtak. Nincs tehát semmi meglepő újdonság a zsinati dokumentumban, az Egyház korábban sem tanított mást, Ilan Mor viszont azt sugallja, hogy a zsidóság „megkülönböztetés nélkül” bűntelen Jézus halálában. Ez hazugság, a katolikus tanítás kiforgatása, az igazság kimetélése; s döbbenetes, hogy a héber Gauleiter szavai épp a katolikus egyetemen hangzottak el úgy, hogy a rektor meg sem mukkant.

bistran1552803

Persze azt se feledjük, hogy Máté evangéliumában mit mondanak a zsidók Pilátusnak:

Az egész nép azt felelte: „Az ő vére rajtunk és gyermekeinken.” (Mt, 27, 25)

Az Újszövetség régebbi kiadásaiban, lábjegyzetben azt olvassuk, hogy az idézett kijelentéssel „a zsidó nép Isten és a történelem előtt magára vállalta Jézus megölésének a felelősségét”. (Újszövetségi Szentírás. Fordította Békés Gellért és Dalos Patrik. 9. kiadás. Róma, 1982, 81. o.) Megjegyzendő, hogy az idézett Újszövetség-kiadás jóval a zsinat után jelent meg, a lábjegyzet azonban nem mond ellen a zsinati dokumentumnak. A „zsidó nép” ugyanis azon zsidókat jelöli, akik nem fogadták el Jézust, akik a halálára törtek. Az apostolok s híveik viszont Jézus-követők voltak, tehát már túlléptek a törzsi/faji vallás keretein. Érdekességként megjegyzem, hogy nemrég ismét megjelent ez a fordítás, a kellemetlen lábjegyzetet természetesen törölték. Szerencsére Máté evangéliumát még nem cenzúrázzák.

Az Újszövetségről szóló, zsinat utáni írások is hangsúlyozzák a zsidóság vezetőinek felelősségét. Wilhelm Egger közkézen forgó vékony könyvében írja:

A négy evangélium egymással teljesen megegyezve mondja el, hogy a zsidó hatóságok – mindenekelőtt a legfőbb hatóság, a főtanács – terveiben ott szerepelt Jézus megsemmisítése: nézetük szerint halálbüntetést érdemelt.
A zsidó nép hatóságainak mértékadó szerepük volt Jézus elítélésében. /…/
A zsidó hatóságok felfogása szerint Jézusnak meg kellett halnia, mert küldetése és működése teljes mértékben veszélyeztette a zsidó nép megmaradását.
(W. Egger: Bevezetés az Újszövetségbe. Bécs, 1981, 94. o.)

Miért veszélyeztette Jézus működése a zsidó nép megmaradását? A válasz:

(A zsidók) fennmaradásukat csakis úgy biztosíthatták, hogy minden zsidó következetesen kitart az ősatyáktól vett szokások és erkölcsök mellett, megőrzi sajátos népi jellegét, és tudatában marad kiválasztottságának. Aki ilyen helyzetben bírálattal illette a zsidó nép hagyományos szokásait, vagy változtatásokat ajánlott, az máris a nép ellenségének számított. Így történt ez Jézussal is: megszentelt intézményeik elleni támadásnak fogták fel, hogy szabadulást hozott a törvénytől; az Istentől megállapított rend megdöntésének számított, ha Jézus már nem tartotta fontosnak a szokásos elkülönítést, amely szerint zsidónak és pogánynak, igaznak és bűnösnek mondták ki az embereket. (I.m. 95. o.)

Jézus küldetése tehát nem volt összeegyeztethető a népi/törzsi vallással, a többi néptől való elkülönüléssel. Ismerős, nem? Tessék a mai Izraelre gondolni. S most ennek a törzsi vallásnak a pótlékát, az Auschwitz-mítoszra épült ideológiát (amely Izrael állam fundamentuma) fogják oktatni Magyarországon, egy katolikus intézményben, ráadásul kötelező jelleggel. Remélem, ebben az ügyben az egyetem diáksága, s a szélesebb katolikus közvélemény is hallatni fogja a hangját.

Érdekes egyébként, hogy a katolikus hírportál, a Magyar Kurír Facebook-oldalán a cenzor azonnal törölte az első méltatlankodó-csodálkozó hozzászólásokat. Egy férfiú például (idézve és kommentálva az egyetemi rektor szavait) ez írta:

„Aki katolikus, az nem lehet antiszemita.” Katolikus vagyok. Nem vagyok antiszemita. Ugyanígy nem vagyok cionista sem! Egy pillanatra sem fogadom el egy gyilkos állam „útmutatásait” és erkölcsi felfogását sem. Akkor sem, ha „egyházam” néhány pozícióban lévő tagja ezt most így látja hasznosnak. Lelkük rajta!

Mint mondtam, ezt a hozzászólást hamar törölték, mert nem felelt meg a héber Gauleiter által diktált elvárásoknak. Késő este sokáig figyelemmel kísértem a Magyar Kurír Facebook-oldalát. Szépen lassan minden hozzászólást töröltek, mert minden hozzászólás antiszemitának minősült a cenzor szerint.

bistran1552804

Aztán éjfél után magát a hírt is törölték, azóta sem bukkant fel újra a Magyar Kurír Facebook-oldalán. Ez a fölháborodott, de nem gyalázkodó olvasók picinyke diadala; példájukat mindenki követheti (a Magyar Kurír bármelyik híréhez hozzászólhatunk például így: „Éljen Prohászka Ottokár!” Ezt csak nem törlik?)

bistran1552805

 Volt hír, nincs hír.

 

bistran1552806

A keddi nap tehát meghozta a nagy pünkösdi holoajándékot. Szégyenkezem ugyan, de nem háborog a lelkem. Azért nem háborog, mert hiszek a gondviselésben. Hiszek a Gondviselőben. Akinek az útjai kifürkészhetetlenek, de azért sok-sok idő múltán (éppen az ő segedelmével) megértjük a lehangoló történések valódi üzenetét. Azért hiszek ebben nagyon, mert most kedden még más egyéb is történt. Más pünkösdi ajándékot is kapott a magyarság zsidó részről. S ez az igazi pofon a katolikus egyház megalkuvó vezetésének.

Minden olvasó tudja, a Saul fia című holofilm nagy sikert aratott Cannes-ban.

A Népszava keddi számának címoldalán olvastam:

Ez a mozi a magyar történelemről szól. Arról a két hónapról, amikor félmillió állampolgárát küldte gázhalálba ez az ország. A mi hazánk és egyházaink tevőleges asszisztálásával. Erről is beszélt lapunknak a Saul fia című film főszereplője, Röhrig Géza. (Népszava, 2015. május 26., 1. o.)

A Népszava című gettólap fontosnak tartotta, hogy pünkösd múltán Röhrig nyilatkozatából éppen az idézett részt tegye ki címoldalra. Az idézet első három mondata ugyanis Röhrig Gézáé.

bistran1552807

Nem láttam a Saul fiát, nem is fogom megnézni, mert az alulmúlhatatlan két holokausztgiccs, a Schindler listája és a 2,5 milliárd forintot felemésztő Koltai-film, a Sorstalanság nekem bőven elég volt egy életre. Azt azonban tudom, miről szól a most díjazott alkotás. Röhrigék filmjét azért ünneplik, mert a Sonderkommando eddig nem került igazán az érdeklődés fókuszába. Legalábbis ezt mondják. (Persze van még kit-mit fókuszba helyezni: az auschwitzi szakácsok, borbélyok és egyebek munkásságát is fel lehetne dolgozni, a díjeső borítékolható.) Ha jól olvastam, a film a „sonderes”-eknek óhajt emléket állítani, s ahogy egy másik nyilatkozatában Röhrig elmondta, a „sonderesek”-et akarja rehabilitálni. Hiszen a hivatalos történetírás szerint ez a csapat volt az, amelyik a gázkamrából a krematóriumokba vitte a holtakat, tehát elvégezte a piszkos munkát.

Röhrig „a mi hazánk és egyházaink” rész után még ezt nyilatkozta:

A nyilasok, a parlamentben a zsidótörvényeket megszavazók nem a Sonderkommando kötelékébe tartoztak, ahogy nem sonderes a holokamuzó Jobbik sem. Nekik nincs mentségük. (Népszava, 2015. május 26., 5. o.)

Minden zsidónak van mentsége, csak a nem-zsidónak nincs. Ezt üzente a véletlenül Magyarországon született, jelenleg New York-ban élő fajzsidó.

Röhrig Géza a sikertől elbódulva vélhetően nagy mennyiségű sóletet habzsolt, ami megfeküdte a gyomrát, ezért beszélt annyi butaságot.

Nézzük a részleteket. Röhrig szerint ez a film a magyar történelemről szól. Nem igaz. Ez a film a „sonderes”-ekről szól. Ez nem a magyar történelem része. Ez a zsidó történelem része.

Röhrig szerint „félmillió állampolgárát küldte gázhalálba ez az ország”. Komoly ember ilyesmit ma már nem állít, ezzel a kijelentéssel tehát fölösleges foglalkozni.

„Hazánk és egyházaink tevőleges asszisztálásával” küldték „gázhalálba” a zsidókat – ez a sóletes ember harmadik tézise. Az egyházak „tevőleges” részvétele a zsidók „gázhalálában”? Ez valóban új elem a holoideológiában. Ilyesmit eddig még a legelvakultabb egyházellenes történészek sem írtak le.

Köztudott, hogy a keresztény egyházak felléptek a Sztójay-kormány zsidókat érintő rendeletei, így a gettósítás, a deportálás ellen (hiszen ezek a rendeletek a kikeresztelkedett zsidókat is érintették), ezt dokumentumok bizonyítják. Miért hazudik hát Röhrig? Miért rágalmazza a keresztény egyházakat? Miért nem beszél arról, hogy épp a saját felekezete, a zsidó hitközség buzdította engedelmességre a hazai zsidókat? Cáfolhatatlan tény, hogy a zsidó hitközség „tevőleges asszisztálásával” deportálták a vidéki zsidóságot, miközben a keresztény egyházak tiltakoztak, bujtatták az embereket.

Hogy nyilatkozata végén Röhrig még a Jobbik nevét is fölbüfizte, bizonyára senkit nem lep meg. Én sem lepődtem meg. Azon viszont elcsodálkoztam, hogy az amerikai fajzsidó szerint senkinek nincs mentsége, kivéve a zsidókat.

Van, aki nem így gondolja. Olvassuk csak el, mit írt Márai Sándor 1947-ben:

Egy zsidó, akit Auschwitzba deportáltak, s aki megmenekült, mert orvos létére a hírhedt dr. Mengele boncolóorvosa lett, egy pesti lapban, vértől csöpögő sorokban, leírja lágeremlékeit. Nem bírom elképzelni, hogy egy embert, még ilyen helyzetben is, kényszeríteni lehessen, akár élete árán is, ilyen boncolómunkára – valószínűbb, hogy ez az orvos lelke mélyén valahogyan egyetértett dr. Mengelével. (Márai: A teljes napló 1947. Bp., 2007, 23. o.)

 Egyetértek Máraival. Amiből logikusan következik, hogy nem értek egyet Röhriggel, s a Saul fia című film ideológiai üzenetével. De ez legyen az ő dolguk, mert, ismétlen, ez a „sonderes” sztori nem a magyar történelem része, nekünk ehhez semmi közünk.

Miért idéztem Röhrig Géza szavait? Azért, mert ennek az embernek a nyilatkozata a keddi Népszavában jelent meg, s ugyanezen a napon, délután Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora az izraeli nagykövettel együtt a holotanítás fontosságáról elmélkedett csekély médiaérdeklődés mellett. A rektor úr nem reagált a Népszava rágalmaira, pedig kíváncsi lettem volna a véleményére. Lehet, hogy Röhrig tézise is az Izraelben kidolgozott (!!) kötelező tananyag része lesz? Azt fogják majd tanítani a Pázmányon, hogy a katolikus egyház is részt vett a deportálásban, sőt ők küldték „gázhalálba” a zsidókat?

Megszoktuk, hogy a honi katolikus egyház jelenlegi vezetése soha nem válaszol az alaptalan vádakra, durva rágalmakra. Tavaly márciusban a népszabis gettó egyik jelese tanácsot adott, mit kellene nyilatkozniuk (persze saját felelősségüket feltárva, ruhájukat megszaggatva) „Magyarország keresztény vezetőinek” az antiszemitizmus ügyében. Részlet Révész Sándor elképzelt homíliájából:

Kedves híveink! Horthy Miklós és Teleki Pál, akik büszkén antiszemitának minősítették magukat, a mi felfogásunk szerint nem keresztények. Ne higgyetek azoknak, ne kövessétek azokat, akik olyan ezeréves magyar keresztény hagyomány hordozóiként lépnek fel, melynek nevezett urak is részesei. Kedves híveink! Prohászka Ottokár, aki részletesen kifejtette, milyen pusztító a zsidó morál, a mi szemünkben nem keresztény. És nem az a hét évtizeddel ezelőtti Magyar Katolikus Egyház sem, melynek hivatalos kiadója, a Magyar Sion Az én antiszemitizmusom címmel külön kötetbe gyűjtve kiadta Prohászka Ottokár zsidó tárgyú írásait, ráadásul éppen a zsidók üldöztetése idején. (Népszabadság 2014. március 25.)

Csak az utolsó mondatra hívom fel a figyelmet. A hazai katolikus egyház hivatalos kiadója a Szent István Társulat volt (ma is az). Magyar Sion nevű kiadó soha nem létezett. Az én antiszemitizmusom című kötet 2003-ban jelent meg Budapesten, egy magánkiadónál, ebben az évben pedig tudtommal éppen szünetelt a holokauszt. Révész Sándor rágalmára a katolikus egyház részéről senki sem válaszolt.

A népszabis tintazsidó írásáról egyébként eszembe jutott Márai Sándor egyik hatvan évvel ezelőtti naplójegyzete:

Nehéz összhangot találni a zsidókkal. Ha egy zsidó nem legalább zseniális, akkor inkább buta. (Márai: A teljes napló 1954-1956. Bp., 2010, 260. o.)

Révész Sándorról jóindulattal sem állítható, hogy „legalább zseniális”.

Még egy példa, az előzővel ellentétben egészen friss anyag. Heisler András Mazsihisz-vezér nemrég mérleget készített a holokauszt-emlékévről. Ebben a hosszú írásban olvassuk:

Miközben sorra érkeznek a gesztusok a kormánytól a zsidóság irányába, miközben az IHRA program lassan elindul, számos jelenség megbonthatja ezt a nyugalmat. Hóman Bálint rehabilitálása vagy a Prohászka Ottokárról elnevezett intézmények csak a felszínét jelentik azoknak a folyamatoknak, melyekben antiszemita nézeteket valló egykori politikusokat vagy közszereplőket próbálnak tisztára mosni. (Népszabadság, 2015. április 8.)

Milyen intézményeket neveztek el az elmúlt évben Prohászka püspökről? Heisler hülyeségére sem reagált az egyház részéről senki. Pedig lehetne okosan, megfontoltan válaszolni. Hadd meséljek el egy történetet.

Közel száz éve történt. Az egyik zsidó hetilap durva támadást intézett Prohászka Ottokár ellen. A püspök természetesen nem válaszolt (a keresztény sajtó viszont ütötte-vágta a zsidó lapot). Néhány hét múltán az egyik keresztény napilap megkérdezte az éppen Budapesten időző püspököt, mit szól a személyét ért támadáshoz. Prohászka Ottokár így válaszolt:

Őszintén szólva csupán közvetett úton értesültem a zsidó szaklap cikkéről. Nem tudom, ki írta, s aziránt sem érdeklődtem, mit állít rólam a kis írásmű. Arról azonban tudomásom van, hogy nem magyar ember vett a tolla hegyére, s általában olyan helyen hangzott el a támadás, amelyet nem vagyok hajlandó reflexióimmal megtisztelni.

Aztán Prohászka még azt is megjegyezte, hogy a zsidó lap túlbecsülése lenne, ha ő polémiába bocsátkoznék. A zsidó újság következő számában a „nem magyar ember” természetesen őrjöngött, hogy a püspök nem hajlandó megmártózni a zsidó pocsolyában.

Van mit tanulni Prohászka Ottokártól. A mai hazai főpapoknak is.

prohaszka01
Az egyik hírportálon olvastam az alábbi hozzászólást:

Katolikus mozgalom kell a Pázmány visszafoglalásáért! Tiltakozó levelek, bojkott! Nyilvános viták, fórumok. Nem adhatjuk oda nekik az egyetemünket. Szuromi Szabolcs menjen valahová messze, misszióba.

Helyes. Mozgalom kell, tiltakozás, vissza kell hódítani az egyetemet. Jó lenne, ha a Pázmány hallgatói között valaki felmérést végezne, vajon hányan ismerik például Rogerius mester Siralmas énekét. Vajon hányan olvasták, mi történt például Vácott a tatárjárás idején:

Miután elfoglalták és legyőzték a várost, és nagy vitézül megadásra kényszerítették azokat, akik az egyházban vagy az egyház kőépületeiben – amelyeket megerősítettek – kerestek menedéket: mind a városból, mind a körül fekvő falvakból a nép megszámlálhatatlan tömegét, és miután az egyház kincstárát birtokukba vették, a kanonokokat és más személyeket, úrasszonyokat és leányokat, akiket nem akartak karddal elpusztítani, tűzben elégették. És így a kínhalálról elnevezett vasárnapon kínhalált szenvedtek a váciak, hogy kiérdemeljék osztályrészüket az Úr Jézus Krisztussal. (Thuróczy: A magyarok krónikája. Rogerius mester: Siralmas ének. Bp., 2001, 415. o.)

Esztergom lakói sem jártak jobban. Mielőtt a tatárok betörtek volna a városba, minden értéket (szőnyeget, ruhát, lovat) elpusztítottak, a bosszú nem is maradt el:

De a tatárok megtudták, hogy mindazt, amiből meg akartak gazdagodni, elégették, nagy haragra gyúltak, és hirtelen körülzárták a várost fapalánkokkal, hogy aki menekülni próbál, a kard torkába jusson. És azután hozzákezdtek a paloták ostromához. Ezeknek gyors elfoglalása után – hogy megvalljam az igazat – az egész városban talán ha tizenöten voltak, akiket nem öltek le hitvány módon, vagy bent, vagy kívül. Megrészegítették kardjukat a vérrel, és a védők elleni izzó haragjukban elevenen sütötték meg az embereket, mint a malacokat. (I.m. 425. o.)

A holokauszt annyit jelent: teljesen elégő áldozat. Látjuk, Vácott és Esztergomban is holokauszt volt a 13. században. Tatárok égettek magyarokat (Sonderkommando sem szükségeltetett, kedves Röhrig Géza). A Pázmány egyetemen vajon hány hallgató ismeri ezt a történetet? Vajon Rogerius mester megrázó elbeszéléséből miért nem készült film? Miért forgatnak ki újra s újra a múltunkból?

Befejezésül az utolsó nagy esztergomi érseket, Mindszenty József bíborost idézem. 1947 pünkösdjén többek között ezt mondta a mártír sorsú főpap:

Az Egyház második legnagyobb ünnepén ünnepeljük a Szentlelket, az igazság Lelkét, aki bizonyságot tesz az igazságról, és aki vizsgálja az Isten mélységes titkait, aki szemben áll a világ lelkével és a hazugság, a Sátán szellemével. Semmire sincs akkora igénye ma a szerencsétlen emberiségnek, mint az igazság Lelkére. Ha mindenkor áll a kinyilatkoztatás, hogy a világ a gonoszon épül fel, soha annyit nem gonoszkodott és nem hazudott a világ szelleme, mint épp ma. (Esztergom, 1947. május 25.)

Bízzunk benne, hogy a pázmányos diákokban és a hazai katolikus társadalomban is munkál a pünkösdi szellem, az igazság Lelke. Csak követni kell Mindszenty József példáját, aki soha nem alkudott meg a gonosszal.

Bistrán Demeter

Forrás: https://kuruc.info/r/26/143797

0 Comments

Nem vallási témájú írásaim jegyzéke

2007 óta jelennek meg alkalmanként írásaim és fordításaim különböző nemzeti irányultságú honlapokon. Ezek elsősorban politikai, történelmi és gazdasági témájúak. Közös bennük, hogy igyekeztem az adott témákban is Krisztus mai tanújaként megszólalni, illetve állandó hazugság-besugárzásnak kitett világunkban az igazságot közvetíteni.
“Az igazság az egyedüli dolog, ami szabaddá tesz.” (Jn 8,32)
Jézus és az igazság elválaszthatatlanul összeforrottak. “Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6)
A legértékesebbeket piros színnel kiemeltem.

Lomnicinak, a Legfelsőbb Bíróság elnökének holokauszt-hobbija

2007-ben még nem volt törvényben a józan, szabad gondolkodás (ún. holokauszt-tagadás) tiltása, de már megkezdődött a puhítás, hogy majd jön ilyen törvény. Ehhez fűztem gondolataimat.

07.03.25.
Levélminta szülők számára az iskolai holokauszt-megemlékezések kapcsán

2008-ban megkezdődik gyermekeink indoktrinálása. Ez ellen kívánt segítséget nyújtani az írás.

08.04.15.
Fellázadtak Európa történészei: Ne a bíróság döntsön történelmi kérdésekben!

A figyelem felhívása egy franciaországi esetre.

08.11.10.
Nyílt levél a pápának a Williamson-ügy kapcsán a holokauszt-mítoszról

Egy német levél fordítása. XVI. Benedek pápa is meghajolt a cionista gépezet előtt.

09.02.26.
Válasz Perge Ottónak

A helyes katolikus álláspont Perge Ottó lépésével kapcsolatban, mely szerint ő kilép a Katolikus Egyházból, mivel egy katolikus püspök azt mondta, nem lehet az egyház tagja, aki nem hisz a holokausztban.

09.3.15
Megjegyzések Lipusz Zsolt írásához Glatz Ferencről

A zsidók részéről megnyilvánuló értelmetlen magyarellenesség mélyebb összefüggéseiről

09.3.30
Nyílt levél Gusztosnak, Répássynak: Önök hisznek a legkevésbé a holokausztban 

Érvek történészeknek, politikusoknak, miért nem szabad egy történelmi kérdésről szóló álláspontot tiltani vagy kötelezővé tenni.

09.06.12.
VÁLSÁGUNK
Okozatok, történelmi háttér, lehetséges kiút

Hogyan jutottunk ebbe a csaknem kilátástalan helyzetbe, mi az egyetlen kiút

09.08.01.
Van kiút! – a Magyar hazafiak török műhelyében járt olvasónk

Egy humoros írás, mi lett volna, ha vitéz őseink is úgy viselkednek, mint mai politikusaink.

09.10.18.
Szegedi séta – Mi pusztult el Szegeden az elmúlt 20 évben, fényképekkel illusztrálva

Szeged ipara teljességgel elpusztult hála a rendszerváltásnak, EU-nak. Ezt dokumentálja az írás.

09.12.20.
Új influenza, új médiakampány

Boszorkányok (pandémiát okozó sertésinfluenza vírus, madárinfluenza vírus) pedig nincsenek, már Könyves Kálmán is megmondta.

09.12.20
Klíringtől a holokausztig – gondolatok az aktuális világgazdasági válságról

Magyarországnak nincsenek szövetségesei. Magyarország vazallus, amely hűbért vagy hadisarcot fizet. Nézzünk szembe a valósággal. Ha felismerjük helyzetünket, és nem ringatjuk magunkat illúziókba, az már fél győzelem. Fejezetek:
Helyzetkép
Történeti áttekintés
Miért tehát az állandó holokauszt-hisztéria
Reménysugarak

10.5.17
Így járnak a holokauszt-tagadók

Egy lengyel történész professzor gyanús halálesete kapcsán

10.6.21.
Olvasónk “Jézus zsidóságáról” + ellenvélemények

Nemzeti honlapokon is helyre kell tenni a keresztényellenes téveszméket.

11.3.17.
Államadósság-csökkentés adakozásból? – A püspökök és papok felajánlásáról

Sajnos az idő igazolta, amit már akkor látni lehetett: Lelkiismeretlen gazemberek a Fidesz részéről gyűjtést szerveztek úgymond az államadósság csökkentésére. Pedig ők tudták a legjobban: Államadósságunk napi 6,6 millió euróval növekszik, nincs az a gyűjtés, amely ezt ellensúlyozni tudná.

11.5.9.
Dominique Strauss-Kahn bukásának margójára

DSK mint IMF-vezér egy címeres gazember volt, része a világot fojtogató cionista gépezetnek. Bukása azt jelezte, vannak, akik még nála is rosszabbak.

11.05.27.
Miért kellett Kadhafinak távoznia?

A Nyugat kiállította a bizonyítvány magáról. Eredmény: erkölcsi szempontból megbukott.

11.09.07.
Jobboldali terror? Náci sorozatgyilkosságok? Mi folyik Németországban?

Ilyen szomorú a helyzet Németországban. A titkosszolgálat megöli két, a jobboldali körökben tevékenykedő korábbi spiclijét, majd hamis bizonyítékok sorát kreálva kinevezik őket 9 külföldi, jobbára kurd és török kiskereskedő gyilkosainak.

11.11.20.
Még egyszer a németországi sorozatgyilkosságokról és az NPD-ről

lásd, mint fent

11.12.16.
Néhány alapvető bizonyíték a hivatalos holokauszt-ábrázolás cáfolására

Betilthatják, cáfolni nem tudják.

12.4.19
Újabb holovita: összecsapnak a “hivatalos” és a revizionista érvelések
Holovita: Bálint József viszontválasza Rennek Andrásnak – 1. rész
Holovita: Bálint József viszontválasza Rennek Andrásnak – 2. rész
Holovita: Bálint József viszontválasza Rennek Andrásnak – 3. rész
Holovita: Bálint József viszontválasza Rennek Andrásnak – 4. rész
Egy magát Rennek Andrásnak nevező holokauszt-álltó történész ellenérvei, illetve az ezekre adott válaszok.
12.5.22
12.11.18
13.01.14.
13.02.04
13.02.24
Olvasónk kiegészítette a “nemzeti konzultáció” kérdéseit

Nemzeti konzultáció a kormány politikájáról. Mivel a kérdések nem terjedtek ki néhány fontos területre, illetve a megadott válaszok nem voltak teljes körűek, szükséges volt azokat kiegészíteni.

12.06.28
Világszenzáció! A Nemzetközi Valutaalap elvárja, követeli Magyarország adósságának eltörlését!

Ami jár a görögöknek, az nálunk sem lehet ördögtől való. Az egész magyar közgazdász szakmát külföldről rángatják dróton. Ezért nem mondhatják ki, amit itt olvashatunk.

12.10.11
Még egyszer Raoul Wallenbergről – Hogyan lett a svéd diplomata Katynnak és Nürnberg szellemének áldozata?

Wallenbergből egy mítikus alakot csináltak. Egyébként a zsidók mentésében pont annyi érdeme volt, mint Szálasinak. Pechje volt, hogy dokumentumokhoz jutott Katyn valódi tetteseiről, illetve hogy Katyn ügyében pont azok a szovjet vizsgálóbírók hazudtak, mint Auschwitz ügyében.

13.02.02
Két Európa

Míg a médiák azt sugallják, hogy Európa egységesen ellenséges a magyar politikával szemben, van egy másik, egy elhallgatott Európa, a nép hangja, amely csodálja Magyarországot

13.05.08.
Orbán és Balog figyelmébe: lehet törvényekkel csökkenteni a kisebbség születési rátáját

Egy külföldi példa, sajnos semmi esély a bevezetésére

13.05.27
Ben Gurion repülőtér: Kérem a Facebook-jelszavát!

Evvel is szembe kell nézniük az Izraelbe utazóknak.

13.05.27
Németországi életképek

Itt tart ma társadalmi, politikai szempontból Európa vezető gazdasági hatalma.
Aki leleplezi egy nagy bank hathatós részvételét az adózatlan pénzek illegális külföldre juttatásában, azt elmegyógyintézetbe zárják.
Egy valóban környezetbarát atomenergia-termelési szabadalmat nemhogy népszerűsítenének, hanem csalárd módon ellehetetlenítik.
Egy kis pártot addig támogat a média, és a közvélemény-kutatás, amíg előtérbe nem kerül annak veszélye, hogy a párt átlépi az 5 %-os küszöböt, és evvel megtöri a fennálló pártkartellt.

13.9.15
Még egyszer a szappanlegendáról (remélhetőleg utoljára)

Helyre kellene már tenni egyszer és mindenkorra a legendákat. Sajnos egyesek egészen jól megélnek belőlük.

13.10.18
Csaba királyfi újévi levele

A mai magyar valóság. Hajlamosak vagyunk a hibákat másokban keresni, ami egy bizonyos szintig jogos is lehet. De mélyen magunkba is kellene nézni.

14.01.01
“Nyolc ok, amiért az Új Világrend gyűlöli Szíriát”

Egy szíriai diáklány mondja el, miért akarják Szíriát elpusztítani. Sajnos nagyon közel vannak már hozzá.

14.01.21
Kik irányítják a gondolatainkat

Vagy legalább is megpróbálják. Sajnos elég nagy sikerrel.

14.4.1
Elvtársak, ne törődjetek a tejjel! Az aratás sokkal fontosabb

Orwell örök klasszikus marad. Kötelező olvasmánnyá kellene tenni.

14.4.28
Az évszázad csalása

Az úgynevezett NSU, mint szélsőjobboldali szervezet közvélemény felé történő tálalása óta nyolc tanú halt meg tisztázatlan körülmények között. Minden jel arra mutat, a Merkel megvadult titkosszolgálata gátlástalanul gyilkol, csakhogy ki ne derüljön: fantomszervezetről és kirakatperről van szó, amivel a német közvéleményt vezetik félre, a “független” médiák hathatós közreműködésével.

14.09.26
Hogyan esett el a londoni The Times mint független napilap?

Nem volt mindig cionista kézben a sajtó, de ebbe az irányba fejlődtek a dolgok. A független, nem zsidó kézben lévő sajtó egyik bástyája a londoni The Times volt. Ennek zsidó kézre jutásáról, a volt angol tulajdonos meggyilkolásáról számolunk be.

14.10.24
Különös egybeesések: a Charlie Hebdo egészen véletlenül a Rothschildok kezébe került néhány nappal a merénylet előtt

Aki azt skandálja: Én is Charlie vagyok, az azt is mondja: Én is egy krisztusgyűlölő, megvezetett buta goj vagyok.

15.01.21
Német élet Adolf Hitler alatt – Reinhold Leidenfrost veterán II. világháborús harci repülős visszaemlékezései

A történelmet a győztesek írják. A II. Világháború győztesei számára létkérdés a nemzetiszocializmus démonizálása. Hogy milyen is volt az élet Hitler Németországában, erről szól az írás

15.03.02.
Óvatos holokauszt-revizionizmus a német tévében

A német közszolgálati TV-ben még soha nem szerepelhetett a holokausztot megkérdőjelező személy. Ursula Haverbeck az első, a vele készült teljes, 50 perces interjút az ARD honlapján meg lehet tekinteni.

15.04.28.

Jó szórakozást az olvasáshoz!

Szeged, 2015. május

 

 

0 Comments

Egyházi vezetők és bevándorlás

A kuruc.info idézte a Népszabadság körkérdését húsz keresztény egyházi méltósághoz, és azt kommentálta. Mivel itt megint arról van szó, hogy egyházi vezetőink kivétel nélkül béresként, és nem pásztorként viselkednek, fontosnak tartjuk, hogy a kérdésre megadjuk helyettük is az egyetlen helyes, keresztény választ.

Miután a Népszabadság bevándorlással kapcsolatos kérdésére a magyarországi keresztény egyházak vezetői nem válaszoltak, illetve aki válaszolt, az jobb lett volna, ha meg se szólal, mint hívő keresztény, én vagyok kénytelen az egyedüli helyes, keresztény álláspontot a kérdésben megfogalmazni. Elküldhetném válaszomat a Népszabadságnak, de a tapasztalat azt mutatja, hogy eszük ágában sincs válaszomat közzétenni. Mint mindig, amikor érveik elfogynak, jó liberális szokás szerint úgy tesznek, minta senki meg nem szólalt volna az ügyben.

(Zöld színnel: Apologéta kiegészítései)

Mint ahogyan várható volt, a keresztény egyházak képviselői jobb esetben lapítottak, rosszabb esetben teljesen a nemzet érdekei ellen foglaltak állást. A pálmát a bibliát hamisan idéző és értelmező, Jézus mondanivalóját az ellenkezőjére fordító Fabiny püspök viszi el. Mit is mond ugyanis majd az utolsó ítéletkor Jézus Máté evangéliuma 25. fejezete szerint?

Idézzük itt fel először is a teljes szöveget:

Mt 25.35-40:
Éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.

Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

Mindenekelőtt: A Szentírás egyes helyeit csak úgy szabad értelmeznünk, ha az összhangban van a Szentírásnak a vonatkozó témához kapcsolódó egyéb kijelentéseivel.

(Apologéta: ezt nevezzük a teológiában Exegézisnek. Ezért szokott kirázni a hideg “Német Sanci prédikációitól”. Inkonzisztensek. Fabinyi farizeus úr/elvtárs ezek szerint nem vette át eléggé a lutheránus Exegézist, pedig nagyon jól összeállított a főiskolai könyvük. Olvastam, láttam, nekem is megvan.)

Az ehhez kapcsolódó szentírási helyek:

Mt 22.36-40
“Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”

Mt 7.12
Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.

Lk 10.29-37
De a farizeus igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: “Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: “Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. – Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” “Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: “Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

Azaz: Jézus a nemzsidót embernek nem tekintő kortársait szólítja fel, hogy tekintsék felebarátnak a más fajúakat is.

Az idegenek befogadására vonatkozó isteni parancs pedig arra vonatkozik, hogy ha valaki úton, van, valahonnan tart valahova, azt be kell fogadni, egy éjszakára szállást kell neki adni, tisztálkodási lehetőségeket kell a számára biztosítani, és másnap reggel elemózsiával és Isten áldásával útjára bocsátani. Ne feledjük, amikor Jézus ezt példaként elénk helyezte, abban az időben még nem működött kiépített szállodahálózat, a közlekedési eszközök is meglehetősen lassúak voltak.

Fabiny Tamás evangélikus püspök

Fabiny Tamás evangélikus püspök

Teljes bizonyossággal mondhatjuk: Jézus evvel a paranccsal nem idegen kultúrájú, más etnikumhoz tartozó, az itteni viszonyokhoz alkalmazkodni képtelen, egy fanatikus vallást követő, a magyarságot, mint népet, a kereszténységet, mint vallást veszélyeztető csapatok tömeges inváziójának elfogadására szólít fel. Hiszen itt nem idegenek befogadásáról, hanem invázióról, megszállásról, egy nép kiszorításáról saját természetes életteréből, magyarul hódításról, a befogadó nép elpusztításáról van szó.

Ugyancsak biztosak lehetünk abban, bármilyen, embertársaink szeretetére fölszólító jézusi parancs mögött ott áll a fentebb idézett rövid, tömör, de egyértelmű kijelentés: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Jézus soha nem fogja tehát követelni, hogy tegyük tönkre saját nemzetünket, saját keresztény közösségeinket úgymond az idegenek befogadásának ürügyén. Nem kell továbbá Fabiny püspöknek messzire mennie, távoli földrészek idecsalogatott–szállított, a magyarságba soha nem integrálható embercsoportok magyarországi letelepítése mellett kampányolnia. A felebaráti szeretetet elsősorban itthon kell gyakorolnia.

Elég, ha hathatósan tevékenykedik

 • a devizahiteles átverés-show magyar kárvallottjaiért,
 • a magyar hajléktalanokért,
 • a cigánybűnözés magyar áldozataiért.

Ha ezeken a területeken példás aktivitást mutatott volna a püspök úr, talán még hiteles is lenne szemünkben. De így??? Egy szót nem hallottunk tőle soha, hogy kiállt volna a szerencsétlen sorsú magyarok mellett.

Ugyancsak nem hallottuk Fabiny püspök urat, hogy bírálta volna az Egyesült Államokat, hogy tönkretette az arab világnak pont azon országait, amelyek viszonylagos stabilitást, fejlődést, jogrendet, a keresztény kisebbséggel szemben toleranciát mutattak fel. Ezek az országok: Szaddam Husszein Irakja, Kadhafi Líbiája, Asszad Szíriája.

Az USA, és a zsoldjában álló Nyugat mindhárom ország esetében légbőlkapott, hamis vagy eltorzított, felnagyított indokokra hivatkozva tette tönkre a stabil arab államokat. Helyébe jött a zűrzavar, az öldöklés, a terror, az muszlim barbárság.

Fabiny püspök úr avval sem akar szembenézni, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nem létezhetne az USA burkolt támogatása nélkül. Minden állítólagos katonai föllépés ellene csak porhintés, a naiv széplelkek megnyugtatására szolgál. Néhány nagyot robbanó bomba ledobása a sivatagba, vagy épp az Iszlám Állam ellen harcoló fegyveresek állásaira, és a világ közvéleménye máris megnyugszik: Milyen jó, hogy az USA harcol a terroristák ellen.

Ugyancsak nem akarja látni Fabiny püspök úr, hogy az égvilágon semmit nem old meg, ha néhány százezer, esetleg millió muszlim menekültet befogad Nyugat-Európa. Ettől megnyugszanak a kedélyek az arab világban és Afrikában? Megold ez valamit? Semmit.

Ha püspök úr esetleg nem tudná: az USA szögesdrót kerítés rendszert épített ki végig a mexikói határon. Nem hallottuk, hogy emiatt reklamált volna.

Avagy megkérdezte püspök úr bárkitől is, hány muszlim menekültet fogadott be Szaúd-Arábia vagy Törökország? Lehet, hogy a válasz sokkoló, de nagyon egyszerű: egyet sem.

Látnunk kell tehát, itt nem a menekülteken való segítésről van szó, hanem az egykor keresztény Európa végleges tönkretételéről. Amit egyaránt erőltet az USA, a cionista gépezet, és az ezek zsoldjában álló teljes nyugati politika, legyen az bal vagy jobboldali.

Avval sem akar szembenézni, hogy a menekültekre minden itt elköltött dollárt jóval hatékonyabban lehetne fölhasználni, ha ezt a pénzt a helyszínen fordítanák a gazdaság fejlesztésére, a rászorulók megsegítésére, politikai stabilitás megteremtésére.

Csakhát… Az USA-nak és a Nyugatnak pontosan a stabilitás felszámolása, a káosz teremtése, a fekete kontinens kőkorszaki szinten tartása a célja. Kadhafi egyik fő bűne az volt, hogy valódi gazdasági fejlesztést indított be Afrika számára. Lásd vonatkozó írásomat.  Arról is hallgat püspök úr – társaival együtt – hogy Franciaország és az USA nemes egyszerűséggel, mint hadizsákmányt elosztották egymás között Líbiának Franciaországi bankokban tartott olajdollár milliárdjait. Hogy hány afrikait lehetne abból a pénzből otthon, saját hazájában megsegíteni…

Fabiny püspök úrnak, és a többi megszólított, de az egyenes válaszadást elkerülő egyházi méltóságnak egyébként esze ágában sincs egyetlen egy idegent se befogadnia. Nem, ők a magyarságra akarják rászabadítani ezeket a hordákat.

Ugyancsak nincs szavuk ahhoz, hogy az ázsiai, afrikai bevándorlók megoldhatatlan és kezelhetetlen problémát okoznak egész Nyugat-Európában. Nem hallottuk Fabiny püspök urat és a többi méltóságot, hogy kommentálták volna a rotherhami gyerekkorú angol lányok éveken át tartó tömeges megerőszakolását. Címszavak: Megerőszakolták, verték, benzinnel leöntötték.” A tettesek: pakisztáni fiatalok. Az áldozatok: több mint ezer, 11-16 éves fiatal angol lány. Legalább ketten közülük belehaltak a tortúrába. Ha a fogvatartott lányok apjai a rendőrségre mentek, hogy kérjék a lányok kiszabadítását, őket tartóztatták le. Más esetben az áldozattá vált lányok ellen indított eljárást a rendőrség. A tetteseket egyik esetben sem zaklatták. A helyi politika tudott az esetekről, de éveken keresztül nem mert lépni, nehogy rasszizmussal vádolják őket.

A skandináv országokban nagyságrendekkel nőtt a megerőszakolások száma. A tettesek csaknem minden esetben muszlim férfiak, az áldozatok fehér nők. Ez hiányzik nekünk, Fabiny úr?

Híradásaink tele vannak a történelem legbarbárabb tetteinek sorában méltó helyet elfoglaló muszlim vandalizmusról. Címszavak: Boko Haram, elrabolt lányok tömeges megerőszakolása, kivégzése, az Iszlám Állam katonái kitépik az ellenséges harcos szívét, és megeszik, élve leöntik a hadifoglyot benzinnel, majd meggyújtják, és a videót az interneten közzéteszik, megkövezések, lefejezések, szintén közzétéve az interneten, Allah nagyobb dicsőségére. Allah Akbár! Mit gondol a püspök úr, hány ilyen fanatikus elmebeteg van a szegény menekültek között? A pontos számot mi sem tudjuk, de hogy vannak, az biztos.

Mit szól püspök úr ahhoz, hogy a hajón a muszlim menekültek vízbe dobták a keresztény menekülteket? Nagyon irgalmas szamaritánus cselekedetnek tartja, ezeket a magyar társadalomra rászabadítani?

Emellett csak hab a tortán, hogy a muszlimok jóval nagyobb mértékben szaporodnak, mint bármely európai ország fehér lakossága. Tud számolni Fabiny úr, mikor kerül többségbe a muszlim lakosság? És onnantól kezdve jaj a nem muszlim kisebbségnek, és különösen jaj a keresztény őslakosságnak. Valóban ezt akarják Önök???

Ugye fölösleges mondani, de ugyancsak némák maradnak püspökeink, amikor az izraeli katonai gépezet palesztin gyerekeket gyilkol, terrorizál, börtönbe zár, iskolát rombol, stb. Bezzeg holokausztozni, azt tudnak.

Ha pedig fölidézzük az európai nemzetek elpusztítására egy bomlott agyból kipattant tervet, egyszerűen végigfut a hideg a hátunkon. A Páneurópai Mozgalom kitalálója, Nicolaus Richard Coudenhove-Kalergi gróf úgy gondolta: eljött az idő, amikor a legyengült fehér “korcs” faj felett végre erős és egységes tiszta vérű faj uralkodjon.

Coudenhove-Kalergi gróf

Coudenhove-Kalergi gróf

A gróf a zsidó Bécsi Szabadkőműves Újság 1923. évi október 19-i számában így jövendölt:

“A jövőbeni ember keverék faj lesz! Európa számára kívánok egy eljövendő eurázsiai-negroid fajt, hogy a személyiség sokoldalúsága biztosítva legyen. A vezetőket majd zsidók adják, mert a jóságos Gondviselés Európát a zsidókkal, ezzel az új ésszel megáldott nemes fajtával ajándékozta meg.”

Praktischer Idealismus (Wien/Leipzig 1925) [Gyakorlati idealizmus] c. könyvében pedig ezt írja:

“A fajkeveredés eredménye, hogy a korcs népfajban ott van a jellemtelenség, a mérsékletesség és az akaraterő hiánya, határozatlanság, istentagadás és hűtlenség, értelmi éberség, előítélet nélküliség.” Coudenhove-Kalergit zsidó felesége (Klausner Ida színésznő) nagyban támogatta munkájában, a mozgalmat zsidó pénzügyi körök (Max Warburg) pénzelték. (Apologéta: mint ahogyan Warburg és köre Hitlerék hatalomra jutását is 1925-1933 között.)

Források, illetve itt lehet tovább olvasni: http://www.grotius.hu/doc/pub/YSYIVM/2013-09-01_nemeth_istvan_richard-n.-coudenhove-kalergi.pdf, ill. http://www.germanvictims.com/wp-content/uploads/2013/06/HonsikGerd-RassismusLegal-DerJudenDrittesReich2005268S.Scan_.pdf

Apologéta: Szolgáljon itt tanulságul az Ószövetségi Ezsdrás főpap rendelete a babiloni fogságból történő hazatérés után [Ezd 9,1-12]:
“Amikor ezekkel elkészültek, elém járultak a főemberek, és így szóltak: „Izrael népe, a papok és a leviták nem különültek el a földnek undokságaiba süllyedt népeitől, a kánaániaktól, hetitáktól, perizitáktól, jebuzitáktól, ammonitáktól, moabitáktól, egyiptomiaktól és amoritáktól. Ehelyett lányaik közül vettek maguknak és fiaiknak feleséget, s így a szent faj összekeveredett a pogány népekkel. S ebben a törvényszegésben a vezetők és elöljárók voltak az elsők.” Amikor ezt megtudtam, megszaggattam ruhámat és köntösömet, téptem fejemen a hajat meg a szakállamat, és csak ültem magamba roskadva. Mind körém gyűltek, akik a fogságból hazatértek hűtlensége miatt remegtek Izrael Istenének szavától. Egészen az esti áldozat idejéig ott ültem, magamba roskadva. Az esti áldozatkor legyőztem lesújtottságomat, megszaggatott ruhában és köntösben térdre borultam, s kitártam kezemet az Úr, az én Istenem felé, és így szóltam: „Istenem, a szégyentől és pironkodástól nem merem tekintetemet feléd emelni, Istenem. Mert vétkeink úgy elszaporodtak, hogy teljesen elborítottak, és bűneink egészen az égig érnek. Atyáink napjaitól mind a mai napig folyvást csak vétkeztünk. Bűneink miatt kerültünk mi, királyaink és papjaink a népek királyainak kezére, kardélre, fogságba, s lett sorsunk a kifosztás és megvetés, s így áll a dolog velünk ma is. Most azonban egy szempillantásra megkönyörült rajtunk az Úr, a mi Istenünk: Meghagyott egy maradékot, s menedéket adott nekünk szent helyén. Megengedte Istenünk, hogy fölcsillanjon a szemünk, és egy kissé föllélegezzünk szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de nem hagyott el minket Istenünk szolgaságunkban: fölkeltette irántunk a perzsa királyok jóindulatát, s életet öntött belénk, hogy fölépíthessük Istenünk házát és helyreállíthassuk romjait. Védőfalat emelt nekünk Júdában és Jeruzsálemben. Mit mondhatunk hát, Istenünk? Megszegtük parancsaidat, amelyeket szolgáid, a próféták által szabtál nekünk, ezekkel a szavakkal: az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld a föld népeinek tisztátalansága miatt, azok miatt, amelyekkel beszennyezték az egyik végétől a másikig.
Ezért ne adjátok lányaitokat az ő fiaiknak feleségül, s az ő lányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak. Ne törődjetek sem a békéjükkel, sem a jólétükkel, hogy erősek lehessetek, a föld legjava termését ehessétek és örökségül hagyhassátok (a földet) fiaitokra, mindörökre.

Ébresztő, püspök urak! Ami szemünk előtt folyik, az nem más, mint az ördögi Coudenhove-Kalergi terv megvalósítása!

Persze, a politikai korrektség azt kívánja tőlük, vágjunk mindehhez jó képet. Így biztosak lehetnek abban, hogy az amerikai cionista gépezet és helyi hiénáik békén hagyják őket.

Csakhát… Mintha nem egészen erre kaptak volna meghívást az Úrtól.

1Pét 5.1-3
Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsőségének is részese, kérem: Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten (szándéka) szerint ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei.

Tit 1.7
A püspök ugyanis, mint az Isten megbízottja, legyen feddhetetlen…

ApCsel 20.28-30
Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt benneteket a Szentlélek az élére elöljáróul, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére árán szerzett meg magának. Tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a nyájat. Közületek is akadnak majd olyanok, akik rajta lesznek, hogy álnok szóval maguk mellé állítsák a tanítványokat.

Jn 10.11-13
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.

Ugyancsak illene püspökeinknek szem előtt tartani, mit mond az Úr Ezekiel szavaival a pásztorokról:

Ez 34.5-10
“Így aztán szétszéledtek juhaim, mert nem volt pásztoruk, és a mezei vadak zsákmányává lettek és szétszéledtek. A hegyekben és a magas dombokon kóborolt nyájam, szétszóródott nyájam az egész országban, és senki nem gondolt rá, senki nem kereste. Ezért hát, pásztorok, halljátok az Úr szavát: Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten: Mivel nyájam prédává lett és minden vadállat felfalhatta, mert nem volt pásztora, hiszen pásztoraim nem törődtek nyájammal, pásztoraim magukat legeltették, nem a nyájamat legeltették, azért hát, pásztorok, halljátok az Úr szavát: Ezt mondta az Úr, az Isten: A pásztorok ellen fordulok, és kiveszem kezükből nyájamat és véget vetek pásztorságuknak.”

Összefoglalva: Természetesen gondját kell viselnünk a távoli földrészeken élő embertársainknak is. De

 • először is, ez csak akkor hiteles, ha itthon elvégeztük házi feladatainkat
 • másodszor: az idegenek Európába vándorlása semmi ottani helyszíni problémát nem old meg. A megoldásra a helyszínen kell törekedni.
 • harmadszor: a tömeges bevándorlás létében fenyegeti úgy a magyarságot, mint a többi európai nemzetet, továbbá a kereszténységet. Ezért sem magyarnak, sem európainak, sem kereszténynek soha semmilyen körülmények közt nem szabad ezt támogatni, de még csak semleges sem maradhat a kérdésben:

A krisztusi tanítás alapján minden eszközzel harcolnunk kell ellene.

Bálint József

Szeged, 2015. május

3 Comments

Egy őszinte túlélő auschwitzi emlékirata

Jelen írásunkat a kuruc.infonak küldtük el. Célunk a holokausztlegenda leleplezése volt. A szerkesztőség viszont úgy érezte, az írás érdekesebb részletei ellenére végső soron azt erősítené, ezért visszautasították közlését.

Mi továbbra is úgy érezzük, a naplótöredék határozottan cáfolja, hogy Auschwitzban gázkamrák lettek volna, illetve, hogy betegeket, öregeket, gyerekeket, munkaképteleneket elgázosítottak volna. Viszont megerősíti, hogy Auschwitz egy szörnyű hely volt. Más fórum hiányában így itt tesszük közzé, megjegyezve, hogy ez az írás itt egy kicsit idegen lesz, lévén elsősorban politikai-történelmi tárgyú. Ami mégis bátorít bennünket a közlésre:
Kardos Klára Auschwitzban is, majd utána is példás kereszténységről tesz tanúságot. Az itt közölt írás csak a holokausztot cáfoló részleteket emeli ki. Olvasóinknak ajánljuk a teljes mű elolvasását, az alábbi szöveg tartalmazza a megfelelő linket.

Miután már naponta bombáznak bennünket a képtelenebbnél képtelenebb Auschwitz-hollywoodi sztorikkal, itt az ideje, hogy megismerkedjünk egy Auschwitzot megjárt becsületes zsidó följegyzéseivel.

Igen, van ilyen, aki túlélte Auschwitzot, utána nem próbált ebből tőkét kovácsolni, ebből élete végéig megélni, hanem visszajött Magyarországra, próbált hivatásában a nemzetnek szolgálni (pedagógus volt). E sorok írója ismer egy gimnáziumot, ahol a korabeli tablókon szerepel fényképe, mint irodalomtanár.

Kardos Kláráról van szó. Klára származását tekintve zsidó volt, hite szerint viszont olyan keresztény, aki nagyon komolyan vette hitét.

Egy kikeresztelkedett zsidó családban született. Fontos megjegyezni, hogy a család kikeresztelkedése még az ő születése, tehát 1920 előtt történt, azaz nem opportunizmusból történt megtérésről van szó.

Klára Szegedre kerül, mint egyetemista, itt érik utol a zsidótörvények, melyek őt is a sárga csillag hordására kötelezték. 1944 júniusában Auschwitzba deportálják. 1945 szeptemberében visszatér Szegedre. Nem megy soha férjhez.

Az ötvenhatos forradalomban a nemzet mellett áll, ezért utána pályáján ellehetetlenítették. 1970-ben sikerül emigrálnia, és az Ausztriában működő magyar nyelvű jezsuita folyóiratnál (Szolgálat) tud elhelyezkedni, mint szerkesztő, fordító. 1984-ben rákban hal meg.

Emlékeit az ötvenes években papírra vetette, sokáig kételyei voltak, hogy helyes-e ezeket kiadnia. A visszaemlékezéseket végül a Szent Gellért Kiadó 2001-ben adta ki “Auschwitzi napló” címen.

Valamikor az új évezredben a katolikus önkéntesek által fenntartott Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár digitalizálta a könyvet, ahonnan az szabadon letölthető (http://www.ppek.hu/k789.htm).

Jelen ismertetésünkben csak azokra a részekre térünk ki, melyekben Klára személyes tapasztalatai határozottan ellentmondanak a jelenleg szuggerált, illetve börtönbüntetés terhe mellett kötelezővé tett ábrázolásnak. Nem fogjuk tehát bizonygatni, hogy Auschwitz egy cserkésztábor volt. Szörnyű hely volt, sokan meghaltak. De ami a lényeges: Klára feljegyzései ellentmondanak a megsemmisítő tábor tézisének, a gázkamra elméleteknek.

Íme, az idézetek a könyvből, helyenként kommentárral ellátva.

7.old. Szeged, Korona u-i gettó

Vámvizsgálat. Amikor rám kerül a sor, a kirendelt tisztviselőnő döbbenten mered karórámra, amelynek számlapjára Jézus Szívének képe van festve. Nincs lelke elvenni, töltőtollammal együtt – néhány szóval kikérdezve, ki vagyok, hogy kerültem ide, lopva visszaadja a kezembe. Csütörtökön elvész a visszakapott óra: amihez az „ellenségnek” nem volt szíve, arról gondoskodnak a bajtársak. Ó, hányszor bizonyulnak majd odakinn is rosszabbnak az ellenségnél!

8. old. Szeged, téglagyári gettó

Este történik a névsorolvasás. A szívek a torkokban dobognak. Ki-ki a magáét lesi. Az eredmény az, hogy általában a befolyásosabb, illetve több összeköttetéssel rendelkező zsidók szerepelnek. Mi, „proletárok”, kimaradunk. – Úgy rémlik, ez a transzport aztán Ausztriában kötött ki, s ahhoz képest, ami reánk Auschwitzban várt, aranyéletük volt. A családok együtt maradtak, nem nyírták le a hajukat, parasztházakhoz kerültek, ahol mezei munkát végeztek ugyan, de nem láttak hiányt ennivalóban, sem másban.

Amikor utólag néhány ilyen ausztriai deportálttal találkoztam, szinte az volt a benyomásom, hogy ezek nem is „igaziak”. Viszont aztán amikor P. Lenz könyvét olvastam arról, amit Dachauban átéltek, akkor meg azt kellett éreznem, hogy a mi élményeink válnak semmivé ezek mellett. Széles skálája volt a láger-életnek, egy azonban közös mindenütt: a haza és a szabadság elvesztése.

Kommentár: Az Auschwitzot megjárt Kardos Klára a nem megsemmisítő táborként számontartott Dachaut Auschwitznál szörnyűbb helynek tekinti Páter Lenz leírása alapján.

Később a téli transzport idején nemegyszer megesett, hogy a vagon egy része holtan érkezett meg a lágerekbe…

Kommentár: 1944-45 telén Kardos Klára már nem volt Auschwitzban, de ettől függetlenül, a deportálások már rég befejeződtek. Tehát ilyen esetekről csak hallhatott. De ha történtek is ilyenek a deportáltaknak keletről nyugatra történő evakuálása során, azoknak az infrastruktúrájában szétbombázott Németország kaotikus viszonyi voltak az okai. Nem volt jobb a helyzete az 1946-47-ben Felvidékről kitelepített és vagonban elszállított magyaroknak, vagy a délvidéki és erdélyi atrocitásokat elszenvedőknek. Esetükben sokkal súlyosabban esik latba, hogy ott nem voltak kaotikus háborús viszonyok.

12. old.

Megérkezés Auschwitzba, szelektálás

Amikor ott álltunk a lágerbe vezető út kezdetén az SS-katonák szétlökdösték az embereket: férfiak külön, nők külön – aztán egy oldalra a fiatalok, a másikra a gyerekek, öregek, áldott állapotban lévő anyák… Egyik oldalon az életbe – milyen életbe! – vezetett az út, a másikon a halálba. Mi persze nem tudtunk minderről, sőt az SS-ek még némi „kegyes hazugsággal” is próbálták enyhíteni a szétszakított családok kétségbeesését: „Most fürödni mentek. Mégis furcsa volna, ha férfiak-nők együtt maradnának. Majd aztán megint találkoztok!…” – Valami emberi szánalomérzés mozdult meg bennük? Vagy csak a nagyobb jeleneteknek akarták elejét venni? Vagy már anyanyelvükké vált a hazugság? – Azt hiszem, egyszerűen kellemetlen volt nekik látni kétségbeesésünket.

Kommentár: A szelektálás tényét Klára is megerősíti. Viszont, hogy a gyerekeket, fiatalokat, áldott állapotba lévő anyákat, öregeket a halálba vitték volna, erről csak 1945 után hall. Márpedig tény, hogy

a, Auschwitzban volt gyerektábor közvetlen a kórházbarakk mellett, tehát az elszakított gyerekeket odavitték, valóban a jobb ellátás miatt. Itt élték túl a tábort. A gyerekeket normálisan regisztrálták, sőt még tetoválták. is őket. Lásd a fotókat erről itt. Eva Mozes Kor, erdélyi származású holokauszt-túlélő sem veszi észre, hogy haknizása, egyáltalán létezése tagadja az általa előadottakat. Hiszen 11 éves gyerekként ikertestvérével együtt károsodás nélkül túlélték Auschwitzot, Mengelét. A mai holokauszt-túlélők átlagéletkora 83 év, azaz csupa olyanok, akik 1944-ben átlagban 10-14 évesek voltak. Magyarul: Az ő létezésük és eleve cáfolja a fantazmagóriát, hogy a nácik gázba küldték volna a gyerekeket.

b, az állapotos nőket sem küldték gázba, hanem őket is az állapotuknak megfelelő ellátásba részesítették.

c, Auschwitzban a tábor fennállása alatt 3000 gyerek született. Erről a beszámoló, valamint fénykép az állapotos nőkről Auschwitzban a fenti linken (E sorok szerzője tud egy emberről Szegeden, akinek személyi igazolványába az van beírva, hogy született 1945, Auschwitz).

d, A kilencvenes években előkerült auschwitzi halottaskönyvek tanúsága szerint az ott rögzített idős személyek aránya megfelel a beszállítottak életkor szerinti összetételének. Ha az öregeket elgázosították volna megérkezésükkor, akkor nem maradt volna öreg, akiket a halottaskönyvekben regisztráltak volna.

13. old.

Kinevettük a krematóriumokkal fenyegetőző Éva nénit, a szobaparancsnokot. El sem tudtuk hinni, hogy igaz lehet. A magam részéről csak sokkal-sokkal később, idehaza hittem el a megdönthetetlen tények súlya alatt, hogy valóban üzemelt ott krematórium, méghozzá a nap huszonnégy óráján keresztül.

Kommentár: K. Klára auschwitzi tartózkodása során nemcsak, hogy semmi jelét nem érzékelte az elgázosításoknak, hanem annyira képtelennek tartotta társaival együtt a mendemondákat, hogy kinevették az evvel fenyegetőző szobaparancsnokot.

Hogy milyen jellegű “bizonyítékok” alapján változott meg meggyőződése az ötvenes években? Elsősorban volt sorstársainak fantazmagóriái, melyeket a sajtó sokszorosított, reggeltől estig sulykolt, milliós példányban terjesztett New Yorktól Vlagyivosztokig. Akármekkora ellentétek is voltak a kommunisták és imperialisták között, ebben az egy pontban – a németséget rágalmazni, befeketíteni, belőlük kollektív bűnöst faragni – tökéletes volt az együttműködés közöttük. Mindezt megfejelte néhány “tettes” kínzásokkal, zsarolással kikényszerített beismerő vallomása, elsősorban Hössé, akik olyan jól eljátszották szerepüket, hogy még az Auschwitzot megjárt, és ott semmi hasonlót nem tapasztalt Kardos Klára is elhiszi a sztorit. Ugyancsak nem tud Klára azokról a németekről, akik megtagadták az ilyenfajta vallomástételt, és ezért rögtön vagy büntetőperük főtárgyalása előtt meggyilkolták őket (Himmler, Höffle, Kramer, Baer).

A mód pedig, ahogy a dolgot végrehajtották, aránylag humánus volt: az áldozatoknak azt mondták, hogy fürdőbe viszik őket, így kerültek a gázkamrába, ahol aztán a zuhanyból gáz ömlött; mielőtt ráeszmélhettek volna valamire, már halottak voltak.

Kommentár: Klára tehát az ötvenes években elhiszi a zuhanyzós fantazmagóriát, amit ma már egyetlen holokauszt-hívő sem állít.

És itt álljunk meg egy pillanatra. Az ötvenes években a médiákat uralkodó legenda a tusolófejes változat volt. A legtöbb “tettes”és “szemtanú” arról beszélt, hogy a gáz a tusolófejeken keresztül ömlött be a tusolók légterébe, amikor a zuhanyzók csapjait kinyitották. Teszik ezt annyira meggyőző módon, hogy az Auschwitzot megjárt, és a rémhírpropagandán ott csak nevető Kardos Klára az ötvenes években elhitte a rémmeséket, hiszen nem más, mint maga Höss, az auschwitzi lágerparancsnok “ismerte be” a gázosítást a tusolóból folyó gázzal. Ilyen meggyőző beismerő vallomás mellett persze sem Klára, sem más nem tette föl a kérdést, miféle gáz folyhatott a tusolócsapokból? Merthogy a Zyklon B az granulátum, nem pedig gáz. Lásd az itt beszkennelt korabeli dokumentumokat, Morgen és Höss SS-tisztek vallomását, valamint Kautsky, a híres szociáldemokrata visszaemlékezéseit (Teufel und Verdammte = Ördögök és átkozottak), aki szintén azt erősíti meg a fogolytársak egyöntetű beszámolója alapján, hogy a tusolócsapokból azok kinyitása után nem víz, hanem gáz ömlött ki. A tusolócsapos verziót azóta a legszívesebben még emlékezetünkből is kitörölnék.

15. old.

Délben következett az ebéd. Ez természetesen egytálételből állt, mégpedig mindig ugyanabból: valami sajátságos vegyes főzelék, egészen jellegzetes szürkészöld színnel, különös ízzel és szaggal. Nem mindenki tudta lenyomni. Én az első perctől kezdve nagy mennyiségben fogyasztottam; a fenti okok miatt ugyanis bőven lehetett kapni belőle repetát is egymástól vagy a kiosztóktól.

Kommentár: Tehát repetát is lehetett kapni a – természetesen nem első osztályú – ebédből. Hogy hány gulágbeli vagy recski fogoly cserélt volna velük…

16. old.

Időről-időre – úgy emlékszem, kéthetenként – a „fertőtlenítőbe” vittek. Ilyenkor zuhany és ruhaváltás következett. Mindez a másik lágerben, Birkenauban történt, hiszen bent nem volt erre alkalmas épület. Hatalmas esemény volt ez, amelyre megfelelő izgalommal készült mindenki, a vezetőség is. Alaposan a lelkünkre kötötték, hogyan kell viselkednünk. Amikor ránk kerül a sor, bevonulunk a fürdőbe. Zuhany és „fertőtlenítés” következik. Az utóbbi abból áll, hogy testünk szőrös részeit kicsit megfecskendezik valami fertőtlenítő folyadékkal. Ezután a ruhatárból „új bőrt” kaptunk, valamelyik másik transzport holmiját. Megjegyzendő, hogy a ruhadarabok – a fehérnemű is – csak fertőtlenítve volt, kimosva azonban nem!

Kommentár: Ami eseményt itt Klára leír, azt mások a gázkamrába való szállításként és elgázosításként adták elő. A kapott, ki nem mosott, de fertőtlenített ruhadarabokat pedig nem máshol, mint a tényleges”gázkamrákban”, azaz a ruhafertőtlenítő kamrákban fertőtlenítették a hidrogén-cianidot tartalmazó Zyklon B-vel.

19. old.

„Kultúrélet” is zajlott Auschwitzban. Különösen az ún. barakkzárlat (Blockspärre) idején, ami annyit jelentett, hogy valami okból nem volt szabad elhagyni a barakkot. Ilyenkor letelepedtünk a padlóra és beszélgettünk, „szórakoztunk”. Volt közöttünk egy operaénekesnő, ő időnként hajlandó volt hangjával gyönyörködtetni bennünket. Aztán szavalat, tánc…

Július 9-én, Édesanyám születésnapján én rendeztem „koncertet”, igazából neki szánva, természetesen az egyetlen rendelkezésemre álló eszközzel: saját hangommal. Részletek kedvenc operájából, a Traviata-ból, Gounod Ave Maria-ja, Karácsonyi bölcsődal, amelyet annyira szeretett: „Az égi csendet kedvelem…”

22. old.

Víz tehát volt, de az ivást kezdettől fogva szigorúan tiltották. Azt mondták, hogy a víz fertőzött, tífusz-bacilus van benne. Hogy ez igaz volt-e vagy csak a kaján rosszindulat mondatta, azóta. sem tudom. Tény az, hogy féltünk a tífusztól s így szinte kizárólag a reggeli leves és az esti fekete képviselte számunkra a folyadékot, amit az SS-kommandóba kiszemeltek keservesen cipeltek a konyháról.

23. old.

A barakkfelügyelő szobájából gyakran áradt finom foghagyma-illat: a mi kolbász-adagjainkból ellopott húsból sütöttek fasírozottat, ugyancsak a mi csöppnyi kis kenyerünkről lelopott margarinnal…

Igen, ez mindvégig így volt. Amikor később a gyári munka idején a margarin vagy a lekvár csak papírvékonyan mutatkozott a két kenyér között, akkor biztosak lehettünk benne, hogy a konyhára beszivárgott „testvéreinknek” köszönhetjük. Lehet-e elég erős szavakat használni ezekre a szerencsétlenekre, akik saját bajtársaik, saját hitsorsosaik nyomorúságos, éppen csak „élni elég” adagjait hidegvérrel lefölözték, hogy ők aztán dúskálkodjanak az ennivalóban! Nemcsak hogy ettek, hanem kilószám gyűjtötték a lekvárt, margarint és fehérneműt, ruhát – sőt, még ékszert is cseréltek maguknak rajta.

Kommentár: Tehát a jobb pozícióban lévő foglyok kilószámra lopták el az ennivalót a többiektől. Az SS-t természetesen felelőssé lehet tenni, hogy lehetővé tette, eltűrte ezeket a viszonyokat.

25. old.

Vörhenyem azonban alkalmat adott rá, hogy a lágeréletnek újabb terepét „kísérletezhessem ki”: a kórházat. A kórházbarakk! Hatheti tanyám! Igazi pihenő és üdülés volt számomra. – Az első napok után a lázam hamar lement és mondhatni, jó egészségben töltöttem a hátralévő heteket. Külön fekhelyünk volt, ami már magában is roppant előkelő dolog volt. Csak amikor nagyon megszaporodtak a betegek, akkor jutott egy helyre kettő, ami ellen persze mindenki tiltakozott. A koszt persze lényegében itt sem volt más, mint odakinn, de mintha bőségesebb lett volna. Sőt valami rejtély folytán mintha még krumplisütésre is emlékeznék egyszer-másszor a kályha parazsán… Az orvosnő nem valami sokat törődött velünk – annál többet a fiával, aki a C6 lágerben lakott, és ő kiváltságos helyzete folytán érintkezést tudott vele tartani. Az orvosságokat, amiket köztünk kellett volna kiosztania, jórészt elsikkasztotta, aztán elcserélte cigarettáért, amit a fiának adogatott. Orvosi etika Auschwitzban!… Mert hát lényegében orvosunk is ő lett volna.

Kommentár: Szó sincs tehát a betegek, munkaképtelenek elgázosításáról, de még csak meg sem fordul senkinek a fejében. Nemcsak, hogy őt nem gázosítják el, hanem ez egyáltalán nem téma a kórházban. Ehelyett: pihenés, felüdülés, orvosi kezelés, jobb ellátás, krumplisütés… De a fél mondat is, hogy később, zsúfoltság idején két beteget is fektettek egy ágyba, arról tanúskodik, hogy az SS-nek esze ágában sem volt a betegeket elgázosítani.

Klárát 1944 szeptemberében, felgyógyulása után elszállítják Bergen Belsenbe. Auschwitz szempontjából tehát véget is ér történetünk.

Megemlítünk azonban még néhány életrajzi adalékot. Az infrastruktúra akkor még nagyjából ép volt, Klára így Bergen Belsenben sem tapasztalta az 1945. első hónapjaira jellemző kaotikus viszonyokat, élelmiszer- és gyógyszerhiányt.

Október elején tovább szállítják Salzwedelbe egy tölténygyári munkára. Itt leírja, mint kezdett akadozni először a munka a hiányzó alapanyag ellátás miatt, majd azt, hogyan romlott fokozatosan az ellátás, mint soványodtak le 1945 tavaszára az emberek. Nemcsak a foglyok, a németek is. Beszámol arról, a felszabadulás után hogyan haltak bele sokan a foglyok közül abba, hogy hirtelen jóllaktak az amerikaiak által osztogatott konzervekkel, csokoládéval. Szó szerint halálra zabálták magukat. Beszámol arról, hogyan váltak tolvajokká egyes foglyok, miután az amerikaiak 24 órás szabad rablást engedélyeztek nekik.

A legyengülés miatt Klárát is utoléri a betegség: influenzával kórházba kerül. Felépülése után elkezdi tervezni hazajövetelét, ami 1945 szeptemberére sikerül. Itthon többször beszámol láger élményeiről, de az az érzése, hallgatói nem értik meg, amit ő mondani akar.

(E sorok írója családjának egy idős tagja ismerte Kardos Klárát. Mesélt róla néhány érdekes részletet, ezek azonban inkább személyes jellegűek, a történet szempontjából nincs jelentőségük.)

 

Szeged, 2015. május

 

Bálint József

 

 

0 Comments

Miről beszélt Jézus az emmauszi tanítványoknak?

Maria Agreda 17. századi spanyol misztikus szerzetesnő

Maria Agreda 17. századi spanyol misztikus szerzetesnő

Az emmauszi tanítványok Jézussal való találkozását Lukács írja le (Lk 24,13-33). Az evangélista ebben úgy fogalmaz, hogy Jézus „Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.”

Bizonyára mindegyikünk gondolt már arra, nagyon érdekes volna tudni, mik is voltak azok az ószövetségi helyek, amelyekre Jézus utalt.

Nos, élt a 17. században egy ferences szerzetesnő, Maria Agreda a spanyolországi Agreda városában. Látomásaiban igen sok részletet látott Jézus és a Szűzanya életéből. Egyházunk ezeket a látomásokat magán-kinyilatkoztatásnak tekinti, azaz:

 • nem kötelező, de szabad hinni bennük
 • semmi olyat nem tartalmaznak, ami a kinyilatkoztatással és a katolikus hittel ellentétes volna.

Az alábbiakban Maria Agreda elbeszélése alapján írjuk le a két tanítvány találkozását Jézussal.

Miközben a két tanítvány beszélgetett, megjelent nekik Jézus egy zarándok képében. Miután köszöntötte őket, megkérdezte tőlük: “Miről beszélgettetek itt az úton?” Úgy látom, szomorkodtok. Kleofás így válaszolt: “Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?”

“Micsoda?” – kérdezte. “A názáreti Jézus esete – felelték -, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták.” Erre így szólt: “Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?”

Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.

 

 • Beszélt a bárányról, melyet Mózes parancsára feláldoztak és elfogyasztották, és amelynek vérével az ajtófélfát megkenték.
  Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete a két este között vágja le. Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik. (Kiv. 12,6-7)
  .
 • Feltárta előttük, mi a jelentése Áron főpap halálának.
  Aztán Mózes levétette Áronnal öltözékét, és fiára, Eleazárra adta, Áron pedig meghalt a hegy csúcsán. Mózes és Eleazár lejöttek a hegyről, s akkor az egész közösség megtudta, hogy Áron elköltözött. (Szám 20,29)
  .
 • Elmondta nekik, mit jelképez Sámson halála, amelyet jegyeséért, Deliláért szenvedett el.
  Sámson átkarolta a két középen álló oszlopot, amelyen az épület nyugodott, nekifeszült az egyiknek a jobb kezével, a másiknak a bal kezével, s így szólt: “Haljak meg a filiszteusokkal együtt!” Minden erejével nekifeszült, és az épület rászakadt a fejedelmekre és az egész népre, amely ott volt. (Bírák 16,30).

Sok helyet megmagyarázott nekik Dávid zsoltáraiból, melyekben meg volt jövendölve

 • az ítélet meghozatala ellene
  Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s gonosztevőknek serege zár körül. Kezemet és lábamat összekötözték. (Zsolt 22,17)
  .
 • halála, ruháinak szétosztása
  És a halál porába fektettek. Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak, elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek. (Zsolt 22,18-19)
  .
 • s hogy testét nem fogja enyészet érni.
  Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. (Zsolt 16,10)

Ugyancsak beszélt a rá utaló jövendölésekről a Bölcsesség könyvéből.

 • “Ítéljük gyalázatos halálra, mert – saját szava szerint – Isten oltalmában részesül!” (Bölcs 2,2)

 Idézett Izaiás jövendöléseiből…

 • Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. “Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.” (Iz 53,1-12)

…valamint Jeremiás könyvéből.

 • Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak; nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván: Pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé. (Jer 11,19)

Utalt Zakariásra is, aki átszúrva, sebekkel telve látta őt.

 • Ha akkor valaki megkérdezi tőle: “Mik ezek a sebek a testeden?”, azt feleli: “Ezeket barátaim házában szereztem.” (Zak 13,6)

Majd további helyeket idézett a prófétáktól, melyek világosan utalnak életének és halálának titkaira. [Ezeket a helyeket Maria Agreda már nem részletezi, mi itt néhány közismert ószövetségi helyet említünk meg.]

 • Ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. (Zsolt 69,22)
  .
 • De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. (Mik 5,1)
  .
 • Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. (Iz 7,14)
  .
 • Ezt mondja az Úr: Jajszó hallatszik Rámában, sírás és keserves jajgatás: Ráchel siratja fiait és nem akar vigasztalódni fiai miatt, hiszen már nincsenek többé. (Jer 31,15)
  .
 • Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat. (Oz 11,1)
  .
 • Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete. (Iz 9,5-7)
  .
 • Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. (Iz 11,2-4)
  .
 • Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján. (Zak 9,9)
  .
 • Így szóltam hozzájuk: “Ha jónak látjátok, fizessétek meg a béremet; ha nem, akkor csak maradjon.” Erre kimérték béremet: harminc sékel ezüstöt. Az Úr ekkor azt mondta nekem: “Dobd be a kincstárba azt a szép bért, amennyit érek nekik!” Fogtam hát a harminc sékel ezüstöt, és bedobtam az Úr házának kincstárába. (Zak 11,12-13)
  .
 • Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. (Zak 12,10)
  .
 • Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk. (Oz 6,2)
  .
Útban Emmausz felé

Útban Emmausz felé

 

A beszéd erejének hatására a tanítványokba lassan visszatért a szeretet tüze, és a hit fénye, amely el volt sötétülve bennük.
Amikor Emmauszba értek, a Mester értésükre adta, hogy tovább akar menni. Ők azonban kérlelték, maradjon velük, hiszen már este van. Az Úr eleget tett kérésüknek. Zsidó szokás szerint asztalhoz telepedtek, hogy vacsorázzanak. Az Úr kezébe vette a kenyeret, megáldotta, ahogyan máskor is szokta, megtörte, és nyújtott belőle a tanítványoknak. És evvel a mozdulattal megadta nekik a teljes bizonyosságot, hogy Ő a Megváltójuk és tanítómesterük.

Forrás: Maria Agreda: Isten titokzatos városa

3 Comments

Néhány krisztusgyűlölő pokolfajzat kivégzett néhány krisztusgyűlölő pokolfajzatot

Néhány (a, típusú) krisztusgyűlölő pokolfajzat kivégzett néhány (b, típusú) krisztusgyűlölő pokolfajzatot.
Megöltek néhány vétlen civilt is. A csőcselék százezres tömegben tüntet:
Je suis Charlie = Én is pokolfajzat vagyok.
Röviden ennyiben lehet összefoglalni az elmúlt napok franciaországi történéseit. Természetesen helytelenítem a muszlim terroristák barbár, véres, gyilkos cselekedetét. A biblia egyértelműen szól:
“A test cselekedetei nyilvánvalók: … gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.” (Gal 5,19-21)

Az más kérdés, hogy ezek az úgynevezett szatirikusok megérdemelték a halált.
Mégpedig a világ Teremtőjének, Urának, saját képére alkotott teremtményeit végtelenül szerető Megváltójának és Bírájának, a Szentháromság Egyistennek folyamatos gúnyolásáért, káromlásáért. Lapjuk futószalagon gyártotta az istenkáromló, katolikusellenes, övön aluli, rágalmazó, aljas ösztönökre ható, az emberi gyarlóságot megcélzó és azt felkorbácsoló karikatúrákat.
A meggyilkolt szatirikusok sorsáról Isten figyelmeztető szava jut eszünkbe:
“Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja.” (Gal 6,7)

A c, = cionista típusú krisztusgyűlölők pedig dörzsölik markukat:
Az esetnek következményeképp most az egész világ megismerkedhetett ezekkel a karikatúrákkal, amelyeken eddig csak a vásárló közönség élvezkedett.

Ha egy skálán mérnénk, az úgynevezett szatirikusok milyen mértékben gúnyolták az egyes vallásokat, a kereszténységre 100-as, az iszlámra 10-es, a zsidóságra pedig 1-es erősségű vallásgyalázás jutna.

Ami közös a párizsi tettesekben és áldozatokban

A közeljövő meg fogja mutatni, lesznek-e hosszabb távra kiható következményei az esetnek. Franciaországban elképzelhetők polgárháborús viszonyok. A hivatalos német politika már letette a voksot: S. Gabriel, a nagykoalíciós német kormány szocdem pártállású kancellárhelyettese a franciaországi terror elleni demonstráció ürügyén németellenes, a muszlimok további bevándorlását erőltető nyilatkozatot tett.

Ugyancsak nem tudni, vannak-e az ügynek titkosszolgálati szálai. Mindenesetre a meneküléshez használt autó hátsó ülésén ottfelejtett személyi igazolvány, melynek alapján a tetteseket azonosították, nem éppen életszerű.

A vádlottak padján ott van a francia jakobinus véleményformáló értelmiség: politikusok, újságírók, jogászok.
A francia Katolikus Egyház több esetben is pert indított a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen annak obszcén, ocsmány, a katolikusok emberi méltóságát sértő karikatúrái miatt.
Az eredmény minden esetben: A szabad véleménynyilvánításra való hivatkozással a Charlie Hebdo szerkesztőségének adtak igazat. Ha a francia államgépezet a helyére tette volna az egyházellenes szatirikusokat, talán még ma is élnének. És persze itt is a párhuzam: Ugyanez a francia gépezet a legcsekélyebb véleménynyilvánítást sem tűri a szentséges holokauszttal kapcsolatban, noha ezek az eltérő vélemények sohasem sértők, mindig az igazságot próbálják közelíteni.

Ugyancsak bírálattal kell a Vatikánnak is szembenéznie: Hova vezet ez a cukormázas, “mindenki szép és jó, szeressük egymást, jaj, bocsánat, hogy én még katolikus vagyok, de már nem tart soká, fő, hogy a média szépeket írjon rólam” politika, melynek mesteri képviselője Ferenc pápa. Míg Benedek megengedett magának néha egy kis “ejnye-ejnye, nincs ez így egészen jól” nyilatkozatot, addig Ferenctől a katolikus hívők, a klérus bírálásán és az evilági hatalmasságok, a média előtti hajlongáson, a korszellem előtti behódoláson kívül mást nem hallottunk.
A franciaországi Lepanto alapítvány 2012. decemberében négyezer aláírást adott át Federico Lombardinak, a Vatikán szóvivőjének, azt kérve, a Vatikán emelje föl szavát a francia államnál a Charlie Hebdo istenkáromló, ocsmány, ízléstelen kiadványai miatt. Természetesen a Vatikán részéről nulla reakció volt a beadványra.

Néhány további link az esettel kapcsolatban:

Georges Grondeux: Nem vagyok Charlie, csak egy iraki keresztény (német)
Az írás bírálja a nyugati világ képmutatását, az egyes egyházi képviselők álságos nyilatkozatát. Európa fundamentumát újra meg kell tisztítani és erősíteni. Ehhez lényegesen kapcsolódik a kereszténység. Aki a Charlie Hebdot támogatja, az ezeknek az alapoknak a megsemmisítését támogatja. Néven kell nevezni a dolgokat. Charlie Hebdo kéz a kézben együtt jár az iszlamistákkal, ha a  kereszténységet kell megkövezni. Innen vettük át a rajzot.

A Charlie Hebdo elleni merénylet — Harc az iszlám és a relativizmus között (német)
Az írás bemutatja a szélsőbalos, keresztényellenes Charlie Hebdot, ostorozza az evvel kapcsolatos franciaországi kettős mércét.

Lovas István nyílt levele Franciaország budapesti nagykövetének
Lovas István a nyugati világ képmutatását kéri számon: amikor az izraeliek tizenegy palesztin újságírót gyilkoltak meg 2014. nyarán Gázában, senki egy könnyet nem hullatott értük.

Merénylet Charlie Hebdo ellen: Boston 2.0? (német)
2013. áprilisában két muszlim merénylő állítólag bombát dobott a Bostoni maratonfutás résztvevői közé. A testvérpár egyike túlélte az elfogatásakor keletkező tűzharcot, és most áll bíróság előtt. Azonban még a főáramú média is jelzi, hogy több furcsaság is övezi körül a pert, és egyáltalán nem biztos, hogy csakugyan a megvádolt fiatalember a tettes. Mindenesetre az ügyet a média részéről nem óriási figyelem, hanem inkább elhallgatás kíséri. Az írás további párhuzamot von a párizsi és a bostoni események közé.

1. Frissítés 2014. jan. 14.

Márfi Gyula veszprémi érsek már más alkalommal is tanúbizonyságot tett arról, hogy egyike a legszókimondóbb, legkarakánabb magyar főpapoknak.
Most ebben az elviselhetetlenül képmutató világban egyedüli püspökként merte leírni, hogy a terroristák mellett hibásak az áldozatok is, akik nem törődnek mások vallási érzékenységével, és hibás az a francia társadalmi, jogi környezet, amely mindezt lehetővé teszi. Mégha többen is vannak, akik ezt így gondolják, ő az egyedüli, aki álláspontjának hangot adott. És ebben nem csak Magyarországon, de egész Európában egyedül van. Felnézhetünk rá!
Írását így fejezi be:
Je ne suispas Charlie, azaz: én nem vagyok Charlie.
Hogyan is mondta Orwell? “A világcsalás korában az igazság kimondása forradalmi tett.

2, frissítés 2014.01.14.

Három nappal ezelőtt azt írtuk, nem lehet tudni, vannak-e az ügynek titkosszolgálati szálai. Azóta egyre erősebb a gyanúnk, hogy csakugyan vannak. Abszolút nem életszerű ugyanis, hogy a Charlie Hebdo elleni merénylet nyomozásával megbízott rendőrtiszt öngyilkos lesz. Halálának lehetséges okai:
Belelátott a dolgokba, hogy talán nem is azok az arabok végezték ki a szerkesztőségi munkatársakat, akikről ezt az egész világ feltételezi, ezért meggyilkolták..
Nem működött együtt kellően a forgatókönyv készítőivel. Essetleg túlságsoan féltek attól, hogy az üggyel kapcsolatos tudását a nagyközönség tudomására hozza.

 

Szeged, 2015. január

Bálint József

1 Comment

Egyházi vezetők nyomására távolították el Siklósi Beatrixot az MTVA vallási műsorainak éléről

 

A Mazsihisszel karöltve távolíttatták el az egyházak Siklósi Beatrixot az MTVA vallási műsorainak éléről

A kuruc.info írásának nyomán (https://kuruc.info/r/2/136920/)
Alig nevezték ki Siklósi Beatrixot a közmédia vallási műsorainak élére, egyházi nyomásra máris visszahívják – értesült a csütörtöki Népszabadság.

siklosimagaldasa000

Siklósi Beatrix

Siklósi október 15-én lett a vallási, nemzetiségi, külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője. A lap birtokába került tiltakozó levél szerint a nagy egyházak nemzeti elkötelezettséggel aligha “vádolható” vezetői igencsak felháborodtak a szakember kinevezésén, ezért fordultak Szabó László Zsolthoz, az MTVA vezérigazgatójához.

Az október 21-én kelt levelet Erdő Péter bíboros, a katolikus püspöki kar elnöke, Bölcskei Gusztáv református püspök, Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök és természetesen iránymutatójuk, Heisler András, a Mazsihisz elnöke is aláírta.

erdopeterrabbikkal

Erdő Péter a rabbikkal

Az egyházi elöljárók “megdöbbentek” azon, hogy a sajtóból kellett értesülniük Siklósi kinevezésről, egyeztetésre még csak kísérlet sem történt – írták.

“Siklósi Beatrix (…) személyét elfogadhatatlannak tartjuk. Nyíltan kirekesztő és antiszemita megjegyzései, nyilatkozatai alkalmatlanná és hiteltelenné teszik az egyházi műsorok gondozására” – állt a levélben. Felkérték a vezérigazgatót, hogy azonnal vonja vissza a döntést, és kezdjen egyeztetést az egyházakkal.

Szabó László Zsolt hat nappal később válaszolt a levélre. Azt írta, sajnálja, hogy az egyházi vezetők a sajtóban megjelent támadásokat ismétlik. Megjegyezte, hogy Siklósi nemrég Erdő Pétertől vette át Ferenc pápa apostoli áldását.

siklosierdo

Erdő Péter pápai kitüntetést ad át Siklósi Beatrixnak

A vezérigazgató ugyanakkor hajlott a konszenzusos megoldásra: önálló vallási szerkesztőség felállítására tett javaslatot, melynek vezetéséről egyeztetni szeretne az egyházakkal. Siklósi Beatrix tehát már nem felel a vallási műsorokért, ugyanakkor a főszerkesztői posztját és többi feladatkörét megtarthatja.

A HVG, “magyarázatképpen” az egyházi vezetők lépésére, megjegyzi: Siklósi kinevezésekor “sokan felidézték”, hogy a 2000-es évek elején az újságíró meghívta David Irving “antiszemita történészt” az Éjjeli menedék című műsorába, amelynek szerkesztő-műsorvezetője volt. S ami még szörnyűbb: 2009-ben Horthy Miklós bevonulásának emléknapján kitüntetést vett át ifjabb Hegedűs Loránt “szélsőséges református lelkésztől”, Tormay Cécile emléktáblájának avatásakor.

A zsidó lap korábban külön cikket is szentelt Siklósi Beatrix facebookos megosztásainak, melyekből a munkásságát nem ismerők számára is kitűnik, hogy valóban nem a felvásárlók szekértolója. De kérdezzük mi: ehelyett nem a magyar nemzet iránti hűség kellene a “beszámítandó érték”, az előremenetel egyik feltétele legyen a magyarok országában?

Nos, amíg a kóser pálinkát ivó Erdő Péterek, az országhódítók elleni fellépést Isten elleni bűnnek nevező Gáncs Péterek, a Jobbik félreszorításáról prédikáló, besúgó Bölcskei Gusztávok és a nemzetünknek kárt okozó zsidókat Isten ajándékainak tartó Orbán Viktorok kezében van a sorsunk, addig a kérdés költői marad…

siklosifb01

A bűnös facebook-bejegyzés

siklosifb02

A másik bűnös bejegyzés

Kik mondják meg az egyházaknak, ki vállalható és ki nem:

tev141211

A kuruc.info-n megjelent íráshoz 203 hozzászólás érkezett. Ezek egy része informatív, fején találja a szöget. Mások az általános szitkozódáson és fenyegetőzésen nem tudnak túllépni. Egy további rész primitív, istenkáromló, helyesen írni nem tudó hangot üt meg. Kár, hogy ez általános jelenség a kuruc.info-nál. Jó volna, ha valaki moderálná a hozzászólásokat.

 

4 Comments

Nyakunkon a Karácsony!

Hol van a régi, gyerekkori karácsonyok íze, emléke? Örökre elveszett, illetve csak egy vígasztal, hogy gyerekeinkben él tovább, és ha talán kegyelmet találunk az Úrnál, újra részesülünk benne.

Az alábbiakban közlünk néhány, az interneten olvasott hasznos tippet hogyan kerülhetjük el a Karácsonykor szinte menetrendszerű csalódást, kiábrándulást.

Még hogy áldott, békés… Karácsony előtt tör ki sokunknál a nagy stressz. A lakás ragyogjon, a sütemény saját készítésű legyen, az ünnepi menü kifogástalan sorrendben érkezzen az asztalra.

Ebben a felkészülési maratonban gyakran jönnek elő súrlódások, robbanások szülők és gyerekek, házastársak, rokonok között.

Néhány tipp, hogyan hatástalaníthatjuk a leggyakoribb konfliktushelyzeteket:

1, Az elképzeléseket előre egyeztetni

Mielőtt kitör a balhé a megfelelő fenyőfa-világítás miatt, egyeztessük előre házastársunkkal az ünneppel kapcsolatos elvárásainkat. Közvélemény-kutatások szerint a meg nem valósult elvárások a veszekedések leggyakoribb okai.

Egyeztessük továbbá, ki milyen feladatot vállal a takarításból, főzésből, beszerzésből, díszítésből. Különben az egyik fél igazságtalannak érezheti a feladatok elosztását, ami szintén vitához vezethet.

2, Ne játszzuk meg, hogy minden rendben van

Különösen a csonka családokban élőknek van nehéz dolguk. A veszekedés, ki hol ünnepeljen, már sokszor hetekkel Karácsony előtt kezdődik.

A legcélszerűbb, ha a gyerek annál a szülőnél tölti a Karácsony estét, ahol általában lakik, Karácsony első vagy második napján pedig a másik félnél tartózkodik. – javasolja egy gyerekekkel foglalkozó szaklap. Csak a gyerekek kedvéért nem kellene a különélő szülőknek összejönniük Karácsony estére. A gyerekek örülnek ugyan, hogy apa és anya megint együtt vannak, de annál nagyobb a csalódás, amikor az egyik fél az est végén eltávozik.

3, Ne hívjunk meg barátokat megkérdezés nélkül

Az egyik számára a Karácsony kizárólag a család ünnepe. Mások ezt egy kicsit lazábban kezelnék, és barátaikat is szívesen az ünnepi asztalnál látnák. Ha társunkat evvel lerohanjuk, már érezhetjük a besűrűsödött levegőt.

4, Fontos, hogy beszéljünk egymással vágyainkról, elvárásainkról

Ha nyugodtan, kedvesen, udvariasan meghallgatjuk a másik felet, sokkal könnyebben tudunk mi is a másik fél kívánságainak eleget tenni, de a másik fél is sokkal könnyebben tud eredeti elképzelésein módosítani. Ha viszont egyszer a frontok megkeményedtek, akkor egyenes út vezet az eszkalálódáshoz, majd robbanáshoz. Pillanatokon belül eljutunk ahhoz a helyzethez, hogy már rég nem számít, mi is volt a kiváltó ok, már egyik fél sem emlékszik rá, viszont az abból kinőtt sértegetések, bezzegek ott csengenek fülünkben. Nem csak Karácsonykor, de akkor különösen érvényes: Kerüljük a mondatokat, melyek így kezdődnek:

“Te soha…”

“Én mindig…”

“Én soha…”

“Te mindig…”

“Amíg én itt robotolok, te…”

“Bezzeg…”

“A te szüleid…”

“Az én szüleim…”

“A gyerek pont olyan, pont azt csinálja, pont úgy viselkedik, mint…”

“Te egy … vagy…”

“Te képtelen vagy…”

“Nálunk ez nem így volt…”

“Márpedig itt így lesz…”

“Ezt mindenki (egy gyerek is, a hülye is) tudja (kimondatlanul: CSAK TE NEM)…”

“Én a te helyedben…”

“Már megint…”

“Még mindig nem…”

5, Fogalmazzuk meg igényeinket

Fél órás néma csörömpölés, csapkodás helyett mennyivel célravezetőbb volna néhány ilyen mondat: “légy szíves, vidd le a szemetet, míg én felmosok, Karcsi hámozz krumplit, Pista megdarálja a mákot, Andi pedig földíszíti a fát.”

6, Kerüljük a kényes témákat

Szóba hozzuk minden évben Kati elfuserált életét, Jancsi maga okozta családi zsákutcáját, Pistike gyönge iskolai szereplését, Zoli bácsi kétes politikai megnyilatkozásait, Anti elrontott karrierjét, tata lehetetlen viselkedését? Ha tudjuk, milyen témák okozhatnak fagyos hangulatot az asztalnál, akkor inkább eleve kerüljük azokat.

7, Ajándékozás

A legnehezebb terület. Az ajándékban ne az legyen benne, hogy én azt szeretném, hogy neked legyen meg ez a DVD, olvasd ezt a könyvet, hordd ezt a pulóvert. Tehát ne a magunk akaratát kényszerítsük a másikra. Próbáljunk inkább egyszerűen, nem lekötelező módon ajándékozni.

Az ajándék lényegét ebben az egy mondatban fogalmazhatjuk meg:

Szeretnék neked egy apró örömet, meglepetést okozni, nem lekötelező módon, nem kötelességet teljesítve, nem viszonzást elvárva.

Kisgyerekeknek könnyű ajándékozni. Egyrészt sokmindenre szükségük van, tehát ha kapnak egy szükséges ruhadarabot, annak is örülni fognak. Ugyancsak örülnek mindennek, ami új, kicsomagolható. És természetesen örülnek minden játéknak.

Az ajándékozó szülők, nagyszülők, keresztszülők viszont ne csináljanak abból sportot, hogy “az én ajándékom a legnagyobb, legszebb, legdrágább, annak örül a gyerek a legjobban”. Másfél szobás lakásban lakó család csemetéjének ne ajándékozzunk fél méteres dömpert. Egyrészt a gyerek jó, ha néhány hónapig élvezi, rosszabb esetben csak három napig. Viszont a helyet tovább is foglalja.

Minél nagyobb a gyerek, annál problémásabb a megfelelő ajándékot kiválasztani.

A kamasz, aki sokszor magával sincs egyenesben, igen kritikusan viszonyul az ajándékokhoz, az ajándékozóhoz. Komoly elvárásai vannak, mégha nem is igazán tudja azokat megfogalmazni, még magában sem.

Ugyancsak problémás a felnőtt megajándékozása. Az ajándékozó, aki rengeteg időt, pénzt, energiát fektetett egy általa megfelelőnek tartott ajándékba, elvárja, hogy a megajándékozott csúcson legyen örömében, meglepetésében. Ha aztán az illető egyáltalán nem vágyott arra az ajándékra, még jó, ha meg tudja játszani, hogy örül annak.

Idősebb személyeknél:

Gondoljuk át, a megajándékozottnak valóban szüksége van-e arra, amit mi kigondolunk. Fogyóeszköz (szappan, kozmetika, egy üveg finom bor) ajándékozása sokszor célszerűbb, mint egy olyan tárgyé, amely drága volt, jól mutat, csak az illetőnek sem helye nincs azt elhelyezni, sem különösebben nem vágyott rá, ráadásul az a könyv már megvan neki, stb.

Az ajándékozásban ne legyen versengés. “Én ennyiért kaptam tőled ajándékot, akkor te is legalább annyi értékben fogsz tőlem kapni. Mindegy, hogy mit, lehet, hogy fölösleges nálad, de az érték, az meglesz.”

És a magától értetődő (már közhelynek ható) záró gondolatok:

Az ajándékozás, a fenyőfa, a díszítés, az ünnepi menü, a tágabb családi találkozó: ezek mind fontosak, de másodlagosak. Egy a lényeg:

Kétezer éve megszületett Názáretben az én, a te, mindegyikünk Megváltója. A megváltást életével és önként vállalt kereszthalálával vitte végbe. A megváltással megnyílt a menny, amely addig zárva volt. Ennek a születésnek örüljünk, akár fiatalok, akár felnőttek, akár öregek vagyunk. És próbáljunk mostantól fogva ehhez méltóan élni.

Bálint József

0 Comments