Kakure Kirisitan: Egy múzeum először mesél a rejtett keresztényekről Japánban

Forrás: http://www.katholisches.info/2014/05/19/kakure-kirishitan-museum-erzaehlt-erstmals-geschichte-der-verborgenen-christen-japans/

Nagaszakiban egy új múzeum fogja bemutatni a japán keresztények életét

Urakami: Első találkozás a földalatti keresztényekkel 1865-ben, atombomba ledobás 1945-ben

Az 1864-ben felépült katedrális

Az 1864-ben felépült katedrális

Az új múzeum Nagaszakinak Heiwamacsi városrészében létesül, nem messze az Urakami katedrálistól. Urakami Japán és főleg a keresztények számára egy nagy jelentőségű épület. Urakami a nagaszaki atombomba ledobásának zérópontja. A székesegyházat, amely addig Kelet-Ázsia legnagyobb katolikus temploma volt, a föld színével tette egyenlővé az atombomba, megölve egyúttal Nagaszakiban, Japán katolikus központjában 65.000 katolikust.1865-ben B. Petitjean katolikus missziós szerzetes Nagaszakiban olyan személyekkel találkozott, akiket katolikusként ismert föl. Ekkor szerzett róla tudomást a világ, hogy 200 évvel a kereszténység radikális üldözése és irtása után még mindig voltak keresztények, akik az üldözést illegalitásban élték túl.

Titkos jelbeszéd, álcázó mechanizmusok: 200 év az illegalitásban

Mria Kannon — az irgalmas Buddhának álcázott Mária szobor

Mária Kannon — az irgalmas Buddhának álcázott Mária szobor

A múzeum be fogja mutatni a rejtett módon élő keresztények kultikus és áhítati tárgyait. A keresztet például Buddha-szobrok mögé rejtették. Mária-szobraikat Mária-Kannonnak, az irgalmas Buddhát jelképező Kannon istennőnek álcázták. A keresztények saját kódolt nyelvet és szervezetet alakítottak ki. A keresztelést generációkon keresztül az apa szolgáltatta ki a gyerekeknek. Petitjean atya túláradó meghatódottsággal beszélt arról, amikor 1865 Nagypéntekén rájött, hogy Nagaszakiban keresztények tízezrei közt él, akik 200 éven keresztül megőrizték hitüket pap nélkül, a külvilágtól teljesen elvágva.

 

 

 

1549: az evangelizáció kezdete 1587: a keresztényüldözés kezdete

1549-ben Xavéri Szt. Ferenc, a fiatal jezsuita partraszállásával kezdődött Japán evangelizálása. A hithirdetést kezdettől fogva a katolikus egyház hordta vállán. De már néhány évtizeddel később belpolitikai feszültségek, valamint az európai hatalmak gazdasági érdekei elleni védekezés során megkezdődött a keresztényüldözés. Holland kálvinisták a japán sógunátust a katolikus misszionáriusok ellen uszították, hogy kiiktassák a spanyol-portugál kereskedelmi konkurenciát. Evvel viszont egy általános keresztényüldözést váltottak ki, melyek fő érintettjei – más keresztények híján – a katolikusok voltak. 1587-ben kiutasították az országból az összes külföldi misszionáriust. Egyre súlyosabb rendelkezéseket hozta a keresztények ellen. 1596-ban letartóztatták az összes papot és szerzetest, és nyilvánosan, sokszor kegyetlen módon kivégezték őket.

Aki katolikus maradt, kivégezték, aki megtagadta hitét, azt hét nemzedéken át megfigyelték

Japán elszigetelésének során 1612-ben betiltották a katolikus hitet. A megtalált misszionáriusokat internálták vagy kivégezték. A japán katolikusokat halálos ítélettel büntették. Hogy rájuk bukkanjanak, minden japánnak regisztrálnia kellett magát buddhista templomokban. Ennek során keresztény jelképeket ábrázoló táblákat kellett megtaposniuk. Aki tétovázott, vagy ezt megtagadta, kereszténynek számított. Az ilyeneknek két lehetőségük maradt: ha ragaszkodtak hitükhöz, kivégezték őket, ha megtagadták, hitehagyott kereszténynek számítottak, akik családjait hét nemzedéken át felügyelet alá helyezték. a keresztény központokként ismert helyeken, mint pl. Nagaszakiban, évente ismételték meg a próbát a keresztények leleplezésére.

Felkelés Amakusza Síro katolikus szamuráj vezetésével

Mégis megkíséreltek a keresztények egy kétségbeesett felkelést 1637-ben Simabara vidékén a katolikus szamuráj, Amakusza Síro vezetésével az állami beszolgáltatás, de mindenekelőtt hitük elnyomása miatt. Harmincezer felkelő barikádozta el magát Hara erődítményében. Hosszú ellenállás és felőrlő ostromlás után a sógun többszörös túlerőben lévő serege 1638-ban legyőzte őket. Az összes felkelő keresztényt megölték. A kálvinista hollandok, akik a sógun szövetségesei voltak, ágyúval lőtték a japán keresztények állásait. Amakuszát, Isten szamuráját lefejezték, és fejét elrettentésképp sokáig kiállították Nagaszakiban. A felkelés következményeképp a sógun 1641-ben elrendelte az összes európai kiutasítását, és Japán elzárását a külvilágtól.

Amakusza Síro katolikus szamuráj

Amakusza Síro katolikus szamuráj

Japán ma több, mint 40 szentet és több, mint 400 boldogot tisztel

280 évvel a katolikusok üldözésének megkezdése, és 240 évvel a katolikus hit totális betiltása, valamint az ország teljes elszigetelése után 1865-ben jöttek létre az első kapcsolatok újra a földalatti katolikusokkal. Ezt megelőzte az USA által kikényszerített kereskedelmi nyitás 1854-ben.

1863-ban kezdődött Nagaszakiban a katedrális építése. A templomot 1864-ben szentelték föl. Egy évvel később Petitjean misszionárius szerzetest 15 japán látogatta meg, akik azt állították magukról, hogy keresztények. Bibliájuk, imakönyvük nem volt már. Ekkor tudta meg Petitjean, hogy Nagaszakiban keresztények tízezrei között él. A rejtett keresztények legtöbbje csatlakozott a katolikus egyházhoz.

1871-ben Japán elismerte a keresztény közösségek létjogát. A japánok számára érvényes tiltó törvényeket azonban csak 1912-ben helyezték érvényen kívül. Az utolsó állami korlátozásokat pedig csak a II. Világháború után törölték el.

Ez maradt a katedrálisból az atombomba ledobása után

Ez maradt a katedrálisból az atombomba ledobása után

1862 és 2008 között több, mint 300 japán mártírt avattak boldoggá vagy szentté. Őket 1596 és 1639 között végezték ki. Japán ma 40 szentet és 400 boldogot tisztel. 1981-ben II. János Pál személyében az első pápa látogatott a távol-keleti országba. Az Urakami katedrálist 1959-ben újra felépítették. Még mindig néhány százra becsülik azoknak a katolikusoknak a számát, akik ragaszkodnak az évszázados illegalitás rítusához. A földalatti katolikusok egyes családjaiban még mai s félnek egy újabb üldözéstől.

Az 1951-ben újjáépített katedrális

Az 1959-ben újjáépített katedrális

A katedrális mai képe

A katedrális mai képe

Mindamellett a kereszténység nem tudott gyökeret verni Japánban. A nagy többség a buddhizmust / sintoizmust követi. Ez általában semmire nem kötelezi a hívőket, inkább hagyományból, mint meggyőződésből követik. A keresztények aránya kb. 2 %, ennek harmada-fele katolikus. Az egyházak iskolákat, egyetemeket tartanak fönn, de a tanulóktól nem követelik meg az egyházhoz való tartozást.

0 Comments

Katolikus egyházmegye állíttatott holokauszt-emlékművet? Mikor fog ilyet állíttatni magyar hőseinknek?


Forrás:http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=76871

Aligha szükséges szociológiai tanulmány annak bizonygatásához, vidéki nagyvárosaink közül melyikben él leginkább zsidó reneszánsz, s ennek jeleként hol történhet meg az, hogy azt önként támogatja az illetékes katolikus egyházmegye is. Mert igen, nem tévedés: a ki tudja, hányszor lekirekesztőzött Magyarországon ilyesmi is lehetséges.

Nem nehéz hát kibarchobázni, melyik városról is van szó. Szegedről, természetesen. Amint magunk is jeleztük, a Mazsihisz honlapján csütörtökön öles hírcikk tudatta, hogy tegnap holucaust-emlékművet avattak az ottani Dóm melletti parkban.

A régen várt aktus során Markovics Zsolt szegedi főrabbi hangsúlyozta, hogy itt létesült „az első olyan holokauszt-emlékmű, amelyet nem kormány, nem város, nem önkormányzat, hanem a katolikus egyházmegye állíttatott”, majd Kiss-Rigó László, a Szeged-csanádi Egyházmegye püspöke elmondta: „a katolikusok összetett érzésekkel emlékeznek a vészkorszak tragédiájára. Szomorúsággal, együttérzéssel, és arra is gondolnak, hogy a tragédia áldozataiért sokan és sokat tettek ugyan, de többet kellett volna.”

Most viszont mind többet s többet kell lehajtott fejjel sétálnunk ott a Tisza partján is, és emlékeznünk megint másokra. Igen, mindig csak másokra, de sohasem magunkra. A mieinkre, néhai hőseinkre.

Pedig ugye lenne kikre. Mert a Tisza-parti metropolisz neve korántsem csak Bálint Sándorral, Juhász Gyulával, Móra Ferenccel vagy Tömörkény Istvánnal forrt egybe, hanem Horthy kormányzóval is. Sőt mindazokéval, akik ott ellenkormányt alakítottak 1919-ben. Ahonnan elindult az országépítő gondolat. Ama „szegedi gondolat”. Amelyre áldását adta akkor a magyar katolicizmus nagyja, a kortársai által „szegedi Kapisztrán”-ként emlegetett Uzdóczy-Zadravecz István, a későbbi ferences tábori püspök is.

Lehetne még sorolni persze, ki mindenkinek nincsen emlékműve Szegeden, mindenesetre ama „emlékezetpolitika”, amint ezen eset is mutatja, csak egyféle irányban hat, éspedig egyre többek óhajával szemben. Akik azt kérdezik, mikor fognak a mieinknek is emlékműveket állíttatni, élükön a szóban forgó egyházmegyével?

szoboravatas10_gs

Ifj. Tompó László – Hunhír.info 2014 július

Bálint József kiegészítése:

Ifj. Tompó László az én gondolataimat fogalmazta meg. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nem híveivel, nem a népirtást elszenvedő palesztinokkal törődik, hanem a cionisták talpát nyaldossa. Öröm az ürömben: Néhány kirendelt egyházi képviselőn, a cionisták kegyeiért lihegő helyi fideszes nomenklatúrán kívül a kutyát sem érdekelt ez a kutyakomédia. A kivezényelt emberek arcán látszik, mennyire röpdösnek az örömtől, hogy ott lehetnek.

szoboravatas17_gs

 

 

0 Comments

Megszólalnak-e végre a történelmi keresztény egyházak vezetői a Gázai népirtás ügyében?


Forrás:http://kuruc.info/r/7/131239/

2012. június 5-én a magyarországi történelmi keresztény egyházak vezetői közös nyilatkozatot adtak ki a Schweitzer József főrabbit ért állítólagos „utcai támadás” ügyében. „A gyáva támadást a leghatározottabban elítéljük, egyben kifejezzük együttérzésünket és szolidaritásunkat világhírű honfitársunkkal és az egész zsidó közösséggel” – olvasható a nyilatkozatban, melyet Erdő Péter bíboros-érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, valamint Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke látott el kézjegyével. A súlyos kérdés pedig, amely elől a három történelmi egyház vezetője nem térhet ki, így szól: amennyiben szükségét érezték felemelni a szavukat egy tekintélyesnek mondott zsidó személyiséget ért állítólagos verbális inzultus miatt, akkor miért nem ítélik el nyilvánosan a Gázai övezetben zajló izraeli vérengzést, melynek immár 1700-nál is több halálos áldozata van?tortegyhazak140804_01
Feltételezem, az érsek úr, illetve a püspök urak nem csupán a magyarországi, illetve a nyugati hivatalos média borzasztóan elfogult, hamis, Izrael-párti híradásai és elemzései alapján tájékozódnak a Gázai övezetben zajló borzalmas pusztításról. De még ha így lenne is, akkor is tudniuk kell: a palesztin halálos áldozatok száma immár meghaladta az 1770-et, akiknek 70%-a polgári személy. Az izraeli öldöklés során 9330 palesztin sebesült meg. 300 gyermek vesztette életét, és 2000-nél is több azoknak a 18 év alatti kiskorúaknak a száma, akik sérüléseket szenvedtek. Talán az is a tudomásukra jutott, hogy az izraeli hadsereg mecseteket, kórházakat, lakóépületeket, mentőket, iskolákat, a menekülteknek helyet adó ENSZ-intézményeket is bombáz.
Talán a történelmi keresztény egyházak vezetői tisztában vannak azzal is, hogy Izrael – amely a nemzetközi jog értelmében megszálló hatalomnak minősül a Gázai övezet vonatkozásában – semmiféle ürüggyel nem gyilkolhat polgári személyeket az irányítása alatt álló területen sem. Arról nem is beszélve, hogy a nemzetközi jog értelmében tilos egy egész népet kollektíven büntetni: ezért törvénytelen a Gázai övezetet 2007 óta sújtó izraeli blokád (melynek következtében katasztrofális állapotok uralkodnak az övezetben), mint ahogy törvénytelen – számos független nemzetközi jogász szerint kifejezetten háborús bűntett -, hogy az izraeli haderő tudatosan polgári létesítményeket bombáz – miközben cinikus módon az izraeli agresszió ellen küzdő palesztin ellenállásra hárítja a felelősséget a halálos áldozatokért.
Bízom abban, hogy a konfliktus közvetlen kiváltó okairól, a Palesztinát sújtó tragédia történetéről a történelmi keresztény egyházak vezetői nem csupán az izraeli álláspontot bemutató forrásokból tájékozódtak. Talán tudnak arról, hogy a 20. század eleje, de főleg 1948 óta a zsidók élettere óriási ütemben növekszik, míg a palesztinoké ugyanilyen ütemben csökken; talán tudnak arról, hogy a nyugati sajtóban „terroristának”, „fanatikusnak”, „vérszomjasnak” lefestett palesztinok az elmúlt hét évtizedben nagyságrendekkel több embert veszítettek a megszállás elleni küzdelem során, mint az izraeliek; talán tudnak arról, hogy 1947/48-ban hozzávetőleg 800 ezer palesztint űztek el otthonaikból az izraeli fegyveres csoportok; talán tudnak arról, hogy számos palesztin településen borzalmas vérengzéseket hajtottak végre az izraeli milíciák; talán tudnak arról, hogy az ENSZ 1947-ben nem csak egy izraeli állam létrehozását rendelte el, hanem egy palesztin államét is, mely utóbbi azonban a mai napig nem jöhetett létre; talán tudnak arról, hogy jelenleg Izrael a történelmi Palesztina területének 78%-án terül el (holott egyébként az 1947-es ENSZ-határozat értelmében a terület 55%-a illetné meg őket), de a palesztinoknak elvileg meghagyott 22%-on is izraeli telepek sokasága létezik; talán tudnak arról, hogy a megszállt palesztin területeken felépített telepek a nemzetközi jog értelmében illegálisnak minősülnek, Izrael – tudomást sem véve az ENSZ-határozatairól -, újabb és újabb telepeket, illetve lakóházakat épít Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben; talán tudnak arról, hogy Izraelnek van a világ negyedik legerősebb hadserege, Izrael mögött ott áll az USA és az egész nyugati világ, míg a palesztinok legfeljebb Irán és Szíria támogatására számíthatnak, így tehát a palesztin ellenállás és Izrael ereje nem is említhető egy lapon.

Ami pedig a mostani borzalmak előzményeit illeti, talán az egyházi vezetők tudnak arról, hogy a három izraeli fiatal elrablását és meggyilkolását megelőző hónapokban a zsidó állam katonái számos palesztint megöltek a Gázai övezet és Izrael határvidékén, illetve Ciszjordániában, többek között például május 15-én két békésen tüntető palesztin fiatalt is lelőttek az izraeli biztonsági erők; talán tudnak arról, hogy izraeli hadsereg a három izraeli fiatal elrablói elleni hajsza során több száz palesztint letartóztatott, illetve megölt; talán tudnak arról, hogy az izraeli büntető intézkedésekre és terrorra adott válaszként lőttek ki a palesztinok rakétákat Izraelre; talán tudnak arról, hogy a palesztin rakéták legnagyobb része nem okoz kárt Izraelben; talán tudnak arról, hogy utólag az izraeli hatóságok is beismerték, hogy a Hamász nem volt felelős a zsidó fiatalok elrablásáért és megöléséért; és talán tudnak arról is, hogy míg izraeli oldalon eddig csupán két civil halt meg mostani „konfliktusban”, addig palesztin oldalon az ezret is jóval meghaladja a polgári áldozatok száma.

Folytathatnám még a tények felsorolását napestig, melyre egyáltalán nem is lenne persze szükség, ha a média elfogulatlanul tájékoztatna a Palesztinában zajló eseményeket illetően. Azonban a lényeg talán nem is a palesztin népet sújtó történelmi tragédia okainak a boncolgatása. Hanem a lényeg az, hogy ártatlan gyermekek ilyen tömeges mészárlása esetén keresztény embereknek – és kiemelten a keresztény felekezetek vezetőinek – kötelességük felemelni a szavukat, mindenfajta előzmények és okok elemezgetése nélkül! Hiszen amikor például a történelmi keresztény felekezetek első emberei a csak verbálisan bántalmazott Schweitzer József védelmére keltek, akkor sem mérlegelték, hogy vajon az ismeretlen elkövető milyen okokból követhette el tettét! (Pedig valószínűleg azért mondott csúnya szavakat a főrabbinak, mert zsidóknak a magyar történelemben játszott szerepét károsnak tartja.)

Itt az ideje, hogy a papokon, lelkészeken, más nyilvános fórumokon keresztül a keresztény hívek felszólítsák vezetőiket: miként a Schweitzer Józsefet ért, tettlegességig nem fajuló állítólagos utcai „támadás” ellen a három történelmi egyház első embere felemelte a szavát, álljanak ki most is nyíltan, amikor gyermekeket, nőket, öregeket gyilkolnak halomra az „önvédelem” jegyében a Gázai övezetben! Csak remélni tudom, hogy az érsek úr és a püspök urak keresztényi kötelességüket akkor is teljesítik, amikor a Magyarországot is uralma alatt tartó cionista globális hatalom ellen kell fellépniük, és felszólalásukkal esetleg saját pozícióikat is veszélyeztetik. Hiszen a gyengék, az ártatlanok melletti kiállás, mindenfajta tömeggyilkosság elítélése minden keresztény elsőrangú kötelessége.

Perge Ottó – Kuruc.info

0 Comments

Levél Székely János Püspök Úr részére

Tisztelt Püspök Atya!

Az elmúlt napokban az MTI híradásaiból értesültem róla, hogy Ön szerint “A kereszténység és a zsidóság egymás szövetségese az ordas, szélsőséges eszmék elleni küzdelemben”, továbbá, hogy “az antiszemitizmus éppen a kereszténység alapelveinek mond ellent”.

Mivel igen sokszor hallok az Önéhez hasonló kijelentéseket mostanában a katolikus egyház képviselői részéről, anélkül, hogy tudnám, mi az, hogy antiszemitizmus, és főleg, mi nem esik ezen fogalom alá, szeretnék Öntől választ kapni a témával kapcsolatban néhány konkrét kérdésre. (Már a II. Vatikáni Zsinat ideje alatt, a Nostra Aetate közzététele után kifogásolták többen, hogy a dokumentum elítéli az antiszemitizmust, anélkül, hogy definiálná, mi az antiszemitizmus.)

Ugyancsak nem tudom, mire gondolnak Önök az ordas (szélsőséges) eszmék kifejezés kapcsán. Evvel kapcsolatban is szeretnék néhány konkrét kérdést föltenni.

Következzenek tehát konkrét kérdéseim:

I. Antiszemitizmus-e Ön szerint, ha

 • elvárom a zsidó vallású személyektől, hogy határolódjanak el a Talmudban található, Jézust és Máriát gyalázó passzusoktól;
 • a zsidók közötti keresztény missziót a katolikus hit magától értetődő részének tartom;
 • a palesztinok számára ugyanazon jogokat követelem, mint a zsidók számára, azaz ugyanannyi hozzáférés az ivóvízhez, zsidó telepek építésének leállítása a palesztin területeken, polgári lakosság elleni aránytalan, megtorló akciók beszüntetése, melyeknek igen sok gyerek esik áldozatul, mozgási szabadság Gáza és Ciszjordánia között, idővel önálló államiság;
 • minden erőmmel küzdök Magyarország zsidók általi felvásárlása (l. S. Perez elhíresült kijelentése), valamint hazámnak kamatrabszolgaságba történő taszítása ellen, mely kamatrabszolgaságnak haszonélvezői a zsidó tulajdonú amerikai bankok (FED tulajdonosi köre).

II. Abszolút a sötétben tapogatózok, ha az “ordas, szélsőséges eszmékkel” kapcsolatban próbálok konkrétumokat megtudni.

Ordas eszmék csak a keresztény kultúrkörben fordulnak elő, vagy a zsidó kultúrkörben is? Ha a zsidó kultúrkörben is, az ezek elleni küzdelmet is zászlajukra tűzték a holokauszthoz kapcsolódó kerekasztal beszélgetésen? Tudna néhány példát mondani ordas eszmékre akár keresztény, akár zsidó kultúrkörből?

Ordas eszmének tekinthető-e,

ha Magyarországon

 • vannak politikai erők, melyek javítani szeretnék a közbiztonságot, hatékonyabban szeretnék megvédeni a főleg vidéken, magányosan élő idősebb honfitársainkat a lopásoktól, rablásoktól, öregezéstől, csicskáztatástól, gyilkosságtól;
 • vannak politikai erők, melyek szeretnének tenni a kilakoltatások ellen, szeretnének javítani a devizahitelesek sorsán, egyenlő jogokat és kötelességeket szeretnének az országban élő összes népcsoport, úgy magyarok, mint zsidók, cigányok számára?

ha Izraelben

 • a mai izraeli társadalomban semmiféle felzúdulás, elhatárolódás, visszavonás követelése nem követte Yisrael Rosen szavait;
 • a 2010. augusztusi jeruzsálemi konferencia a Tóra értelmezéséről megállapítja, hogy a Tóra bizonyos körülmények között megengedi a gójok megölését, asszonyokét, gyerekekét is;

Szeged, 2014 május

Válaszát a konkrét kérdésekre várva maradok egyházfiúi hűséggel és tisztelettel

Bálint József

(A levelet elektronikus úton eljuttattuk a püspök úrhoz. Válasz a mai napig nem érkezett rá.)

15 Comments

Kereszténység és pártpolitika — Hol a helye a magyar kereszténynek 2014-ben?

Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák.
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban.
(Mt 5,13-16)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2014-es parlamenti választásokat követő napon egyházközségünkben koccintottunk a választási eredményekre. Hogy miért nem felhőtlen az én örömöm az eredményeket illetően, próbálom az alábbiakban vázolni. Nem akarok senkit sem meggyőzni, nincsenek illúzióim, az emberek nem racionálisan, hanem érzelmi alapokon választanak pártot. A pálmát ebben a tekintetben az az ismerősöm vitte el, aki azt mondta, azért inkább a Fidesz, mint a Jobbik, mert a Jobbiknak nincs programja. Miközben egyedül a Jobbiknak van programja.

Kezdjük néhány alapvető dologgal.

 • Az ország sorsát nem az ilyen vagy olyan pártra történő szavazás dönti el, hanem az, az emberek milyen arányban és mértékben fordulnak a Jóisten felé. Szavazhatunk mi a legjobb pártra, ha egykézéssel kiirtjuk magunkat. Így vesztettük el Erdélyt is.
 • Azt mondja az Úr Jézus, „az én országom nem evilágból való”. Ami azt jelenti, hogy
  a, nekünk az igazi, más világból való országra kell a tekintetünket függeszteni,
  továbbá,
  b, hogy soha földi hatalom, ország, erő, párt, mozgalom nem lesz tökéletes.

AZONBAN! Pontosan a felebaráti szeretet követeli meg, hogy tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy rászoruló embertársaink sorsán javíthassunk. És milliószor elmondhatom, hogy nem érdekel a politika, nekem akkor is kötelességem, hogy egy-egy választás alkalmával válasszak, ha nem is a jót, de a kevésbé rosszat.

I. Kezdem egy kis visszatekintéssel.

30-35 évvel ezelőtt azt láttam magam előtt, hogy züllött, erkölcstelen, korrupt, buta, tehetségtelen, tolvaj társaság irányítja az országot, akik ráadásul mindent elkövettek, hogy az egyházat ellehetetlenítsék. Egyetlen legitimációjuk, hogy náluk a fegyver, és a megszálló szovjetek kegyelméből basáskodnak rajtunk. Ezeket kommunistáknak hívták. (Talán ma nem ítélnék ilyen szigorúan fölöttük.) A nyolcvanas évek vége felé aztán kiderült, hogy sohasem voltak kommunisták, mind, aki annak mondta magát, csak megjátszotta, ugyanis ők voltak az elsők az állami vagyon lenyúlásában. Kivétel nélkül! Minden volt kommunista országban!

Én akkoriban elvi síkon szimpatizáltam azokkal a kommunistákkal szembenálló csoportokkal (Szegényeket Támogató Alap, Szabad Kezdeményezések Hálózata), akikből később az SZDSZ lett.

Mindez a Szabad Európa Rádió hatására történt, amelynek buzgó hallgatója voltam, illetve eljutottak hozzám szamizdat kiadványok is.

Ezután természetes volt, hogy a nyugati típusú piacgazdaságban láttam a gyógyírt Magyarország bajaira, ami együtt jár a többpártrendszerrel, sajtó- és vallásszabadsággal, és tudom, hogy az ország döntő többsége azt akkoriban így látta.

Az 1989-es változásoknak kimondhatatlanul örültem. Tíz évnek kellett eltelnie, hogy rájöjjek, 1989 egy második Jalta volt. Avval a különbséggel, hogy az első Jalta haszonélvezője, a Szovjetunió, illetve a kommunista rendszer, bár sok magyar haláláért volt felelős, szorítóprés alatt tartotta az egyházat, korrumpálta az értelmiséget, anyagi és szellemi nyomorban tartotta lakosságot, azonban

 • nem akarta a magyarságot kiirtani, sőt fennhatósága alatt szerény, de folyamatos népességnövekedés volt
 • nem pusztította el a munkahelyeket
 • nem tette lehetővé, hogy itt oroszok vagy bárki termőföldet vásároljon
 • nem tette magáévá a magyar nép termelőeszközeit úgymond privatizálással
 • nem kényszerítette hazánkat kamatrabszolgaságba
 • paternalista módon gondoskodott arról, hogy senki ne legyen fedél és munka nélkül, és fönntartotta a közbiztonságot.

És amilyen brutális és otromba módon bánt velünk, ugyanolyan módon, ha nem rosszabbul bánt saját népeivel is. Szóval a hetvenes-nyolcvanas években vidáman sütkéreztünk a legvidámabb barakk szerepében, össznépi szinten utáltuk a kommunizmust és a Szovjetuniót.

A nagy szemfényvesztés idején el sem tudtuk képzelni, hogy itt egyszer

 • külföldiek fogják az ország gazdaságpolitikáját meghatározni
 • a magyar munkahelyeket tömegesen megszüntetik
 • a gazdaság gyöngyszemeit (pénznyomógépeket) külföldieknek áron alul odaadják
 • magyarok százezreit teszik földönfutóvá, ösztönözik kivándorlásra
 • idegeneket (elsősorban zsidókat, de bőséges számban kínaiakat, egyebeket) telepítenek be
 • a magyar termőföldet külföldiek számára megvásárolhatóvá teszik
 • az országot egy olyan kamatrabszolgaságba taszítják, amelyből emberi mércével mérve nem lehet kilábalni
 • magyarok százezreit juttatják olyan helyzetbe, hogy a kilakoltatás reális veszélyt jelent, és eddig már ki is lakoltattak tízezreket
 • a cigányságot és zsidóságot törvények felettivé teszik, azaz nekik sokkal több joguk lesz, mint a magyaroknak, ami a cigányság esetében azt jelenti, csaknem büntetlenül lophatnak, gyilkolhatnak
 • állami program szintjére emelik a devianciák (homoszexualitás, Gender Mainstreaming) támogatását
 • és mindezek következményeként rohamosan fogy a magyarság, a horizonton már feltűnik a nemzethalál rémképe.

A kilencvenes évek elején anélkül, hogy pontos diagnózist tudtam volna adni, éreztem, hogy valami nincs rendben az országban. 1994-re a közmédiából áradó folyamatos magyarellenes megnyilvánulásokra reagálva elkezdtem vásárolni Csurka lapját, a Magyar Fórumot. Evvel egyidőben természetesnek tartottam, hogy utam egyenesen a (Giczy György vezette) KDNP-be vezessen. Itt néhány év alatt arra kellett rájönnöm, hogy a vezetőség másképp (szívet melengető módon) beszél a tagsággal, mint a közmédiákkal, külfölddel. Kardinális kérdésekben pedig az ország érdekei ellen foglalt állást. Ezért aztán 1997-98 körül otthagytam őket, és csatlakoztam a MIÉP-hez.

Csurka István a 90-es évek elején szinte látnokként megmondta, mi fog az országgal történni, ha hagyjuk, hogy így menjenek továbbá a dolgok. Hagytuk, így is történt. A MIÉP-ben 2000 körül kezdte zavarni bizonyos dolgok. A párt pénzéből soha semmi nem jutott a vidéki alapszervezetekhez. Pedig volt pénz. Nem kellett volna sok, egy telefon, egy fax, stb. A 2002-es választásokon Csurka az 1. forduló előtt kijelentette, hogy a MIÉP jelöltjei a 2. fordulóban visszalépnek a Fidesz javára. Természetesen ezt mindannyian így gondoltuk magunkban, de ezt nyilvánosan kijelenteni az 1. forduló előtt óriási baklövés volt. Ezt rengetegen úgy értelmezték ugyanis, hogy már az első fordulóban is a Fideszre kell szavazni. A csalások mellett ez volt a fő oka, hogy a párt elvérzett az 5 %-os küszöbön. A pártban egyre fokozódott az elégedetlenség. 2006-ban a párt együtt indult a Kovács Dávid vezette Jobbikkal, de óriási bukás lett a vége. Csurka diktatórikus stílusával elriasztotta az érdeklődőket. Utólag úgy látom, hogy Csurka küldött ember volt, akinek az volt a feladata, hogy magához kösse a tisztán látó embereket, de gondoskodjon arról, hogy mozgalma soha ne legyen jelentős politikai tényező, lavírozzon az 1 és 5 % között. Persze bizonyítékom erre nincs.

Ezidőtájt hagytam ott a MIÉP-et, és úgy gondoltam, hogy többé pártpolitikába nem folyok bele. Aztán annyira megtetszett a Jobbik programja, hogy mégiscsak csatlakoztam hozzájuk.

Így érkeztünk 2010-hez, majd 2014-hez.

II. Mik is tehát fő kifogásaim a Fidesszel szemben?

A KDNP-t fölösleges is említeni, abszolút arculat nélküli, kétséges, hogy elérnék-e az 5 %-ot, ha egyedül kellene indulniuk.

A Fidesz valamikor az SZDSZ-szel rokon ifjúsági szervezetként indult el. A párt vezetői az Antal József nevével jelzett, majd Dávid Ibolya által végleg tönkretett MDF eltűnése után jó szimattal ráéreztek arra, hogy itt van egy természetes űr, amit ők kitölthetnek. Így lett az egykori liberális fenegyerekekből konzervatív párt. (OV 1992: Térdre, imához, stb.)

Persze ettől még lehetne őszinte a változás.

Nos, akármerre nézek szét a nyugati világban, az USA-tól kezdve – Anglia, Franciaország, Németország, Japán, csakúgy, mint a kisebb államok – mindenütt azt látom, hogy van két fő politikai erő, ezeket lehet jobb- és baloldalnak, liberálisoknak, demokratáknak, szocialistának, konzervatívnak, republikánusoknak, vagy akárminek nevezni. Ezek közt mindig vannak különbségek, csak azért, hogy a választók ezen különbségek alapján választhassanak a két erő között. Azonban alapkérdésekben tökéletes a konszenzus a két egymással szembenálló erő között.

Ezek az alapkérdések:

 • 1, Az amerikai cionista hegemónia elfogadása,
 • 2, a saját haza eladósítása az amerikai cionista bankok felé
 • 3, devianciák (homoszexualitás, perverziók, aberrációk, Gender ideológia) népszerűsítése a hagyományos családmodell lejáratása, gyengítése
 • 4, színesbőrű bevándorlás, fajkeveredés erőltetése úgymond integráció néven
 • 5, Az úgymond egymással szembenálló nagy pártok közös fellépése olyan erők ellen, amelyek a fenti pontok bármelyikét megkérdőjelezik, azok ellen fellépnek, ezen erők cimkézése, megbélyegzése (szélsőjobboldali, újfasiszta, antiszemita, demagóg, populista, kirekesztő, náci, xenofób), társadalmi ellehetetlenítése, rágalmazása, médiabojkottja. Erre gyönyörű példa a 2012 december 1-i Fidesz-MSZP-DK-LMP közös Jobbik-ellenes rágalom-őrjöngés Gyöngyösi Márton kijelentésének ürügyén.

A fenti kérdésekről az ún. jobb- és baloldal a lehetőség szerint nem beszél, ha igen, akkor ködösít, és ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban SOHA NEM TÁMADJÁK EGYMÁST. Árnyalati különbségek természetesen vannak az egyes országok között, pl. sokkal jobb a helyzet Lengyelországban (a legjobb Európában), Szlovákiában, Romániában, mint Magyarországon vagy a nyugati államokban.

Így Magyarországon is a megszálló gépezet egyik oszlopává vált a Fidesz, a másikká az MSZP (akárhogy is hívják most osztódó utódjait).

Ebből kifolyólag az elmúlt 24 év bűneiben egyaránt ludasak úgy a Fidesz, mint az MSZP. Természetesen vannak különbségek a két erő között.

A fő bűnök 10 pontban:

1, A magyar állami tulajdon elherdálása, a magyar termelőszféra elpusztítása

Ennek három módja van:

a, A gazdaság gyöngyszemeinek odaadása bagóért, lásd közszolgáltatók, víz-, villany-, gáz-, áramszolgáltatás, egyes településeken kommunális hulladékszállítás. Ráadásul, ami pénzt ezért kapunk, az sohasem folyik be a költségvetésbe, hanem megy úgymond kamatfizetésre.

b, Termelőüzemek odaadása, szintén bagóért, amiből aztán az következik, hogy az addigi termelőüzemből kereskedelmi lerakat lesz. A mosószeripart a Henkel vette meg, a hazai mosóporgyártást beszüntették (A „Tomi”-t Ausztriában gyártják). Az Akzo Nobel megvette a tiszaújvárosi festékgyárat, majd megszüntette a gyártást. De vég nélkül lehetne sorolni a példákat.

c, Termelőüzemek eladása, úgy, hogy azok tovább termeljenek, immár a külföldi tulajdonos számára profitot termelve, Lásd Biogal Debrecen (ma TEVA), Lehel (ma Zanussi) Jászberényben. (Sajnos ez a ritkább.)

2, A gazdaság irányításának teljes kiengedése a parlament kezéből, gazdasági stratégia teljes hiánya

Az 1990 utáni kormányok úgy törődtek a gazdasággal, mint ahogyan a táplálékul bedobott kisnyuszi viselkedik az óriáskígyó ketrecében. Azaz semmit nem tettek az ellen, hogy a mindenkori, úgymond független MNB folyamatosan hiteleket vegyen fel, csak azért, hogy a külföldi beszállítók áruszállításait ellentételezni tudják. Mert hogy a külföldi beszállítók (Auchan, Tesco, Lidl, Penny, Aldi, Praktiker, Baumax, Jysk, DM, Volvo, Mercedes, stb.) a labdába sem tudtak volna rúgni, ha a magyar állam nem nyúl a hónuk alá, és nem fizeti ki Magyarországra irányuló áruszállításaikat valutában. (Az MNB függetlenség azt jelenti, hogy függetlenek a magyar parlamenttől. Az ország ellenségeitől viszont függenek, azokkal egy húron pendülnek.)

Még egyszer hangsúlyozom, azért, hogy a külföldi cég bármit is el tudjon adni Magyarországon, az MNB hitelt vesz fel, amit aztán Magyarországnak kell megfizetnie, illetve, mert nem tudja megfizetni, a családi ezüst további darabjainak eladására kényszerítik. És ennek másik „kellemes” mellékhatása, hogy ezek az áruszállítások tönkreteszik az ugyanabban a szakmában működő magyar cégeket, akik kevésbé tőkeerősek, nincs marketinghálózatuk, tapasztalatuk.

Hogy itt butaság, korrumpálás, zsarolás, szabadkőműves beszervezés, cionista kötődés játszotta-e a főszerepet, nehéz megállapítani, valószínűleg ez is, az is. Mindenesetre világtörténelmi méretekben páratlan, amit evvel az országgal békeidőben 24 év alatt tettek a mindenkori parlamenti tagok asszisztálása mellet. Soha ilyenre példa még nem volt, hogy azért vegyen föl egy ország hiteleket, hogy ki tudja fizetni a Mercedes és Volvo autóbuszok importját, hogy ez tönkretehesse a magyarországi autóbuszgyártást (Ikarus). Nem volt jó a kommunista gazdasági berendezkedés. De ilyenre még ők sem mertek volna vetemedni.

A Fidesznek eszébe sem jut, hogy magyar tulajdonú üzemeket támogasson (a saját klientúra természetesen itt kivétel), úgy képzeli el a gazdaság fejlesztését, hogy minél több külföldi tulajdonú cég jöjjön ide. Természetesen nem baj, ha jönnek ide termelni külföldi cégek. De ha ezek kizárólagos vagy döntő súlyt képviselnek a magyar gazdaságban, akkor ennek az lesz a vége, hogy az ország zsarolhatóvá lesz, és lenyomják a béreket, amennyire csak lehet. Ne feledjük, hogy olyanokkal kell a bérszínvonalban versenyeznünk, akik napi egy marék rizsért dolgoznak nem európai standardok, munkakörülmények mellett.

És itt, ezekben a kérdésekben van némi különbség a Fidesz és az (ál)baloldal között. A Fidesz kevesebbet lop. De a baloldalon ugyanúgy jegyzik a Simicska-KÖZGÉP, Nyerges, Mészáros stb. milliárdos harácsolásokat, ahogyan a Fidesznél Gyurcsány tolvajlásait. De a rendszert senki nem kérdőjelezi meg. Meg kell, hogy hagyjam, érzékelem, hogy valamennyire próbálkozik a Fidesz külföldi befektetők idecsalogatásával.

3, Az ország fokozódó eladósodásának tudomásul vétele, illetve gátlástalan hazudozás ezen a téren

A Fidesz-választók körében el van terjedve, hogy visszafizettük az államadósságot. Hát ennyire nyíltan hazudni…

Az embernek Henry Ford elhíresült kijelentése jut az eszébe: „Jó, hogy az emberek nem értik banki és pénzügyi rendszerünket. Ha megértenék, már holnap reggel forradalom törne ki.”

Az államadósság alakulását 1990 óta a MNB honlapjáról lehet letölteni, negyedévenként frissítik.

Ennek alapján tudom mondani: a magyar államadósság naponta 6,5 – 6,7 millió euróval nő. Lehet itt bűvészkedni, hogy a GDP-hez viszonyítom, és ez azt jelenti, hogy ha a GDP a duplájára nő, az államadósság meg csak 50 %-kal, akkor ország-világ előtt kürtölhetem: Csökkent a (GDP-hez viszonyított) államadósság.

A tények tények maradnak: Az államadósság a fent említett mértékben nő, és csak remény sincs arra, hogy a növekedés megszűnjön, azaz beálljon egy egyensúly. Törlesztésre aztán végkép nem lehet gondolni. Talán valamivel jobb volna a helyzet, ha az ország az euróövezet tagja volna. Akkor ugyanis a magyar vásárló és a külföldi eladó dolga, ki kinek mit és mennyiért ad el, a magyar állam ebből kimarad. De addig tovább folyik ez az áldatlan állapot: A külföldi termelő vigyorogva szállít, tudván, hogy a magyar állam köteles megfizetni valutában azt, amit ő elad a magyar vásárlónak forintért. Valószínűleg pont ezért nem engedik meg Magyarországnak, hogy tagja legyen az euróövezetnek: Így gyorsabban pusztul az ország. Lásd Szlovákia példáját: amióta az ország tagja az euróövezetnek, azóta hozzánk járnak vásárolni, ingatlant is. Rajka szinte teljesen elszlovákosodott.
Emiatt az áldatlan állapot miatt van, hogy mi itt olyan terméket is külföldről vásárolunk, amit magunk is elő tudnánk állítani a zöldpaprikától kezdve a fűszerpaprikáig, de ezt fölsorolni is sok volna, mi mindent importálunk, amit régen hazánkban gyártottunk, termeltünk, és ma is megtermelhetnénk.

Az államadósság kamatterhe 2012-ben 4,1 milliárd euro volt, azaz fejenként 420 euro, beleértve a csecsemőt, aggastyánt, munkanélkülit, stb.

Államadósság fejenként évente

Evvel a volt szocialista országok közül az első helyen vagyunk. Ráadásul, ha ezt az évi 420 eurót arányba állítom a munkavállalói jövedelmekkel (egy olasz dolgozónak kisebb érvágás kifizetni az évi 1400 eurót, mint a magyarnak a 420-at), akkor egész Európában első helyen vagyunk. És ezeknek a számoknak ismeretében volt pofája a Fidesznek alapot létrehozni az államadósság csökkentésére, amelybe naiv lelkek összespórolt pénzeiket fizették be.

Evvel kapcsolatos írásom: „Államadósság-csökkentés adakozásból? – Olvasónk a püspökök és papok felajánlásáról ”

Persze, hogy befuccsolt az egész államadósság csökkentési színjáték, miután kicsaltak pár száz millió Ft-ot a széplelkektől.

A következő ferdítés, hogy ha nem is fizettük vissza az államadósságot, de legalább az IMF-től és az általa diktált feltételektől megszabadultunk. Az igazság ebben a kérdésben: Az IMF hitelt valóban visszafizettük. Azt, hogy mely bankoktól, milyen kamatok és egyéb feltételek mellett vettünk fel ezért hitelt, azt nem kötik a választópolgárok orrára. Mindenesetre sokatmondó, hogy az EU-ban az államadóssághoz viszonyított kamatok Magyarországon a legmagasabbak 5,59 %-kal.

Államadósság kamatai

A Fidesz-propaganda ezt is úgy adja el, hogy sikeres volt az MNB kötvénykibocsátása. Persze hogy sikeres volt a kötvényvásárlóknak. Ami viszont azt jelenti, hogy nekünk sikertelen volt, csak magas kamatok mellett tudtunk újabb hiteleket fölvenni.

Természetesen nagyon nehéz előrelépni erről a helyzetről. De csak azt tudom mondani, ahol akarat van, ott egy út is van.

 • Keresni kell a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, Kínával, kisebb államokkal, anélkül, hogy a karjaikba dobnánk magunkat.
 • Ki kell szállni ebből az őrült rendszerből, hogy a magyar parlamentnek ne legyen ráhatása az MNB hitelfölvételeire.
 • Át kell ütemezni az államadósságot. Ami másnak jár, az nekünk is jár. Lásd evvel kapcsolatos írásomat: „Világszenzáció! A Nemzetközi Valutaalap elvárja, követeli Magyarország adósságának eltörlését!”
 • El kell érni, hogy adósságunkat áruszállítással törleszthessük, ne úgy, hogy újabb, az eddiginél magasabb hiteleket vegyünk föl.
 • A kereskedelmi multicégeket (Auchan, Tesco, stb.) rá kell kényszeríteni, hogy amennyi értékben árut behoznak Magyarországra, annyi értékben vigyenek ki. Ezt úgy lehet elérni, hogy a különbözetet meg kell adóztatni. Először csak kis mértékben, aztán ezt az adót addig fokozni, míg be nem áll az egyensúly.

4, Egyes kisebbségek, nevezetesen a zsidók és cigányok pozitív diszkriminációja,

ami egyet jelent a magyarok negatív diszkriminációjával. Ne értsük félre. Semmi kifogásom az ellen, ha valaki zsidó, vagy cigány. Még az elesett emberek támogatására is szívesen adom adóforintjaimat. De az ellen van kifogásom, hogy az ezekhez a csoportokhoz tartozó embereknek több joguk van, mint a magyaroknak. Ha bűncselekményt követnek el, akkor jóval kevesebbel megússzák, mint a magyarok. Erre csak az nem talál példákat, aki nem akar. Említhetem, hogy következmények nélkül szerepelhet cigányok facebook oldalain, hogy „magyarokat kivégezni”, míg ennél jóval enyhébb antiszemita kijelentések azonnal büntetést vonnak maguk után. Vagy a Győr melletti (Tényő) esetet, hogy kiirtottak egy 4 tagú fiatal családot, a harmadik gyerek útban volt már, és az egészet úgy állították be, hogy a családfő volt a tettes. Ezt egyébként még 100 %-os Fideszes ismerősöm sem hitte el.
1998. április 1-én, közvetlenül a zsidó Pészah előtt Körmenden, rituális gyilkosság áldozata lett H. Zsófi 11 éves kislány, csakúgy, mint Solymosi Eszter napra pontosan 116 évvel korábban. A rendőrség nagyon gyorsan a szerencsétlen tanúból, Tánczos Gáborból kreált tettest, csakhogy ne kelljen a rituális gyilkosság ügyben tovább nyomoznia.

Olvasok aztán olyan híreket, hogy a cigányok kapnak önkormányzati lakást, a magyarokat meg az APEH abajgatja ugyanazon a településen, kiszállnak az építkezéstől görnyedő fiatal magyarokhoz, és kérik a számlákat.

Három tipikus megjegyzés politikusaink részéről:
Horn: a templom vandál megrongálása megélhetési bűnözés volt.

Pintér: „Legyünk tekintettel az eltérő kultúrára (azaz toleráljuk az öregezést, csicskáztatást, stb.), ill. Magyarországon rend van”.

Orbán: „A cigányok a mi rejtett erőforrásaink”.

Jellemző egyébként a klímára, hogy tisztelt püspökünk is arra vetemedik, hogy lakópark építkezésének tervéről beszéljen, faji-etnikai alapokon, cigányok részére, 4 milliárdos költségvetésből. (Ez szerencsére mára megbukott.)

5, Ehhez kapcsolódik, de föltétlenül meg kell külön említeni az állandó és egyre fokozódó holokauszt-agymosást.

A német nemzet ma 80-90 %-ban pszichésen beteg (bűntudat neurózis). Ennek következménye, hogy a németek zokszó nélkül eltűrik, hogy országukat színessé tegyék, azaz betelepítsék mindenféle nációval, hogy ott is pozitív diszkriminációt alkalmazzanak az idegenekkel szemben, hogy ott is az egekig nőjön az államadósság, stb. Ennek a pszichés zavarnak az oka a napi 24 órás holokauszt-agymosás.

Magyarországon az iskolai holokauszt-emléknapot a Fidesz vezette be. A „holokauszt-tagadás = az igazság kimondása a II. Világháború során történt egyes eseményekkel kapcsolatban” büntetőjogi szankcionálását a Fidesz regnálása idején iktatták törvénybe. A Fidesz ajándékoz 5 milliárd Ft-ot a költségvetésből zsidó szervezeteknek újabb holokauszt-emlékmű létesítésére, és ami különösen gusztustalan: az érzelmekre rájátszva gyermek-holokausztra fókuszálnak. Ugye fölösleges említenem, hogy a Fidesz részéről föl sem merül, hogy elvárják a zsidóktól is a bocsánatkérést a múltban a magyarok ellen elkövetett bűneik miatt a holo-agymosás, bűntudat-gerjesztés ellentételezéseként.

6, Börtön, közbiztonság

2010-ben azt mondtam egy baloldali ismerősömnek – a katasztrofális közbiztonsági állapotokról volt szó – ha javulást szeretne, akkor szavazzon a Fideszre, ha már a Jobbik túlságosan távol áll tőle. Hát, hogy semmit nem javul a közbiztonság 2010 után, én sem gondoltam volna. A propaganda ezt is megoldja. A szabálysértés értékhatárát fölemelték 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra. Így aztán mondhatja Pintér, hogy csökkent a bűncselekmények száma, rend van.

Pintér egyébként eléggé furcsa múltú figura. Kiterjedt alvilági kapcsolatokkal rendelkezett. Gyanús ügyei: Juszt-ügy, Clodo-ügy, Lakatos Csaba ügy, Tasnádi-ügy, Sándor István ügy, Szima-ügy. Csak bevallott vagyona iszonyatosan magas, ezt sem rendőrként, sem őrző-védő szolgáltatóként nem szerezhette.

Ezekről részletesen itt.

A rendőrség csaknem teljesen közlekedési rendőrségbe ment át. Ez jóval kényelmesebb, mint a rendfenntartás és bűnüldözés, és ráadásul sok pénzt is hoz a konyhára.

A börtönökből lassan wellness-szálló lesz, sok bűnözőt nem is zavar, hogy bekerül pár évre. Meleg víz, színes TV, rendszeres étkezés, könyvtár, internet ezek „járnak” a raboknak. Ha valaki ezeket nem kapja meg, perli a magyar államot, és milliós kártérítést adnak neki. Hogy ez a wellness rendszer fenntartása mennyibe kerül nekünk, ugye fölösleges említenem.

7, Devizahitelesek, kilakoltatás

A kormány négy év alatt nem volt képes megoldani sem a devizahitelesek, sem a kilakoltatások problémáját. Beszélni rengeteget beszéltek róla, megnyugtató, végleges megoldás nem született.

8, Termőföld

A 2013-ban elfogadott termőföld törvény kifejezetten lehetővé teszi az uniós és társult országok (Izrael, Grúzia, hamarosan Ukrajna) állampolgárainak a magyarországi termőföld vásárlást. A törvénybe beépített korlátok még a Fidesz szerint is csak megnehezítik (de nem teszi lehetetlenné!) a külföldiek termőföld vásárlását.

Különösen szégyenletes, hogy a 2003-as uniós csatlakozás kőbe véste, hogy a nyugat-európai uniós tagok mezőgazdasági termelőinek háromszor akkora uniós támogatás jár, mint a keletieknek. Azaz tudtak tőkét fölhalmozni, beruházni, fejleszteni, míg a magyar termelők napi megélhetési gondokkal küszködtek és küszködnek ma is. Ezt a diszkriminációs szabályozást fogadta el a magyar politikai elit a Fideszt is beleértve, és ezeket a nyugati termelőket szabadítja rá a kormányzat a magyar termőföldpiacra 2014.05.01-én.

Édes hazám, mi lesz veled?

9, Nemzetpolitika

A cigányok a segélyezési rendszerből kifolyólag rohamosan szaporodnak, a magyarok fogynak. A Fidesztől ezen a téren is csak hurrá-optimista hangokat hallok. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de csak azt tudom mondani, ha most nem foglalkozunk vele, hamarosan késő lesz.

Nyugat-Európa elveszett a fehérek számára, néhány évtized, és a muszlimok megfordíthatatlanul túlsúlyba kerülnek. És ez a néhány évtized történelmi léptékben semmi.

Itt is hiányolom a Fidesz akaratkinyilvánítását, hogy nem engedjük a muszlimokat tömegesen bevándorolni, és az ez ellen történő védekező felkészülését.

10, Gyarmati létünk ismérvei a mindennapokban

 • A kommunista időkben természetes volt, hogy a magyar gyerekek számára magyar szerzők írtak mesekönyveket. Magyar szerzők írtak ismeretterjesztő könyveket, szakácskönyveket. Ma ez szinte teljesen kihalt, csak szolgai módon fordítjuk a nyugat szerzők műveit. Fájdalmas néznem, milyen könyveken nevelődik ifjúságunk. Néha belenézek egy-egy madarakról, állatokról szóló könyvbe, hát nevetséges, amit a fordítók művelnek. Minden fajnak van magyar neve, de nem, ők sokszor az angol elnevezést fordítják le gépies, szolgai módon. De egész társadalmunkat áthatja a hajlongás az anglicizmus előtt. Így lett pl. a titkosrendőrből fedett ügynök.
 • Ha a Nyugat szükségét érzi háláját leróni az ország kiárusítójának, a Pufajkásnak, legyen ez az ő dolguk. De muszáj a Fidesznek ebben is lihegve követni a nyugati hűbérurakat és a magyar parlamentben termet elnevezni az 56-os forradalom vérbefojtójáról, a 45 éves kommunista diktatúra egyik oszlopos tagjáról, arról, akinek miniszterelnöksége alatt a 90-es években történt meg közszolgáltatóknak a nyugati kézbe történő átjátszása? Természetes, hogy a Nyugat hálás Hornnak, hiszen ő volt a szálláscsinálójuk. De ugyanilyen természetesnek kellene, hogy legyen, hogy nálunk csak megvetés hangján szóljunk róla.
 • A Fidesz itthon rendre hitet tesz a család szentsége, megbecsülése mellett. És mit ad ég, milyen híreket hallok Strasbourgból?
  Orbán nem válaszolt a Szájerék családellenes, buzibarát magatartását firtató kérdésre.
  Az Európai Parlament (EP) idén februárban 394 igen, 176 ellenszavazat és 72 tartózkodás mellett elfogadta a szélsőségesen liberális Ulrike Lunacek által írt állásfoglalást.A dokumentum lényege a következő: „a Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a nemzeti esélyegyenlőségi szervek, a nemzeti emberi jogi intézmények és az LMBTI (a leszbikus-, meleg-, biszexuális-, transznemű és interszexuális kifejezések kezdőbetűiből – a szerk.) személyek alapvető jogainak előmozdításával és védelmével megbízott egyéb szervezetek számára nyújtott képzést és kapacitásépítést”, továbbá „a Bizottságnak sürgősen javaslatokat kell előterjesztenie a családi állapotot – köztük a bejegyzett élettársi kapcsolatot, a házasságot és a nemi hovatartozás jogi elismerését – igazoló valamennyi dokumentum joghatásának az egész Unióban való kölcsönös elismerésére (…) az azonos nemű párok élettársi közösségére, bejegyzett élettársi kapcsolatára és házasságára vonatkozó jogszabályokkal rendelkező tagállamoknak el kell ismerniük a más tagállamokban elfogadott hasonló rendelkezéseket…”Ha mindez nem lenne elég és kellően sokkoló, a jelentés az egy pár alatt értett matematikai fogalmakat is újradefiniálná: ,,…felkéri a tagállamokat, hogy fontolják meg, hogyan tudnák a családjogi törvényeiket a mai változó családi mintákhoz és formákhoz igazítani, és belefoglalni azt a lehetőséget, hogy egy gyermeknek kettőnél több szülője (vagy törvényes gyámja) legyen, mivel ez megnyitná a lehetőséget a szivárvány családok és az LMBT-családok, valamint a patchwork (elsősorban elvált személyek és korábbi házasságokból származó gyermekek által alkotott család – a szerk.) családok elismeréséhez.” Mint már ebből is leszűrhető, a Lunacek-jelentés összeegyeztethetetlen az Alaptörvényben foglaltakkal, különösen annak L) cikkének (1) pontjával, mely szerint Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.A hagyományos keresztény értékrendünket alapjaiban támadó, a globális szexuális forradalom ezen megnyilvánulását az MSZP-s képviselők és Bokros Lajos mellett a néppárti Járóka Lívia és Szájer József is támogatta, Morvai Krisztina, a Jobbik EP-képviselője és listavezetője pedig elutasította.

  Gaudi-Nagy Tamás képviselő a napokban Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett írásbeli kérdésében hiába tudakolta a kormány álláspontját a vállalt ígéreteikkel, az Alaptörvényben foglaltakkal, és esküjükkel szembemenetelő kormánypárti EP-képviselők ámokfutásával kapcsolatban, a miniszterelnök Navracsics Tiborra hárította a válaszadás kötelezettségét, aki „megítélése szerint” nem volt köteles a kellemetlen kérdésre válaszolni (a „válasz” ide kattintva megtekinthető).

  Különös tekintettel arra, hogy, mint azt tegnap a televíziónézők milliói láthatták, a hagyományos családi értékekkel, a szavazói akarattal látványosan szembehelyezkedő Szájert nemhogy megrótták volna pártjában, még az országgyűlési képviselői választásokat követő sajtótájékoztatón is a színpadra állították.

 • A Fidesz-kormány megvásárolja a Seuso-kincsek egy részét, amelyeket a kincsek megtalálójának, Sümegh Józsefnek meggyilkolása után vittek ki külföldre. A magyar állam bírósági úton próbált jogos igényének érvényt szerezni. Mit ad ég, a New yorki bíróság elutasította a magyar állam keresetét. Hát elképzelem, mi lett volna fordított esetben: Az USA-ban meggyilkolják az ottani műkincsek megtalálóját, azok Magyarországon bukkannak fel, a magyar bíróság pedig úgy ítéli meg, hogy azok jogosan, a jogos tulajdonos birtokában vannak itt. Ha-ha. Ezt a megvásárlást is „visszaszerzésnek” nevezi a Fidesz-propaganda.
 • A nyugati politikusok kapcarongynak tekintik magyar kollégáikat. Jegyezzük meg: Megbecsülést csak az kap, aki azt el is várja és azt ki is mutatja. Lehet itt hűbéri rendszer, újgyarmatosítás. De szövetségesnek nevezni a megszállókat, a hűbérurakat, ahogyan a Fidesz is teszi?

Ezekben a pontokban a Jobbik kivétel nélkül normálisabb álláspontot képvisel. Nyilván lehet most azt mondani, hogy a Jobbik túl gyönge, hogy ezeket a feladatokat megoldja, azok is megtömnék a zsebüket, stb. Kifogást mindig, mindenre lehet találni. Egy azonban biztos: Ha nem teszünk semmit, minden aljasságot békésen tudomásul veszünk, még rosszabb lesz a helyzet. És viszont: Minél erősebben kapálódzunk, annál inkább tudunk javítani pozícióinkon. Nyilván, kommunikáció szintjén hazai választóközönsége felé sokszor nagyon szépen beszél a Fidesz is. Ami problémám van evvel: A cselekedetek hiánya. Ahogy mondani szokták: A Fidesz úgy beszél, mint a Jobbik, és úgy cselekszik, mint az MSZP.

 

Szeged, 2014 május

 

Bálint József

24 Comments

Istenkép Auschwitz után? Botrányos írás a „Toronyirány”-ban


Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?
(Lk 18,8)

 

 

 

Vallásközi párbeszéd címén: Hittagadásba, istenkáromlásba torkolló holokauszt meakulpázás – mindez magasrangú egyházi méltóságok részvételével
 
Bár folyamatos holo-besugárzásnak vagyunk kitéve, még edzett lelkivilágunknak is sok volt, amit a Szeged-Csanádi Egyházmegye ingyenes magazinjának, a Toronyiránynak 2014.04.25-i számában olvashattunk (felelős kiadó: dr. Kiss-Rigó László püspök, főszerkesztő: dr. Antal Zsolt).
 
Az írás címe: Hol volt Isten Auschwitzban? – ami azt sugallja, hogy Isten seholsem volt. Ami ugye már önmagában is képtelenség. Vagy hiszek Istenben, és akkor azt is hiszem, hogy Isten mindenható, mindenütt ott van, vagy nem hiszek. Harmadik lehetőség – kicsit Isten, kicsit nem – nincs.
 

Az írás bevezetőjében értésünkre adja a szerző, Varga Zoltán: nem elég emlékezni a zsidó nép szenvedéseire, kötelességünk tenni azért, hogy ezt az utókor se felejtse el.Itt szeretnénk közbevetőleg megjegyezni: A világtörténelem során számtalan tragédia történt, amit emberek okoztak egymásnak. Ezek közül számos esemény jóval nagyobb tragédia volt az érintettek számára, mint a zsidók elhurcolása a II. Világháború alatt. Ha most ezt mind reggeltől estig sulykolnánk, csakis attól a nemes szándéktól vezérelve, hogy kortársaink meg ne feledkezzenek ezekről, akkor egyszerűen vége lenne az emberiségnek. Ugyanis nem jutna időnk sem dolgozásra, sem tanulásra, sem egyéb másra. Hogy a cionista világlobbinak milyen céljai vannak a holokauszt-mítosz állandó sulykolásával, tömören foglalta össze a tisztességes zsidó Norman Finkelstein:

„A mítosz kettős hasznot hoz: Egyrészt igen jó osztalékot fizet, másrészt bírálhatatlanná teszi a zsidóságot (Finkelstein: A holokauszt-ipar)”.
 

Az első sorokból megtudhatjuk, „a konferencia résztvevői a miértekre keresték a választ, azaz, ha Isten tényleg mindenható, akkor hogyan engedhette meg, hogy mindez megtörténjen”. Ami ugye megintcsak arra utal, hogy a magasrangú egyházi méltóságok, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökét is beleértve, kételkednek Isten mindenhatóságában, azaz egyenesen Istenben.
 

Emellett a szerző úgy állítja be az egész témakört, mintha általános társadalmi konszenzus volna a tekintetben, mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami a háborús propaganda szülötte. Nos, hála internetes világunknak, egyre többen kételkednek a sok kitalált történet valóságában. Ezért is született törvény, melynek alapján gyakorlatilag tilos kételkedni a sok holomesében. Jellemző módon semmiféle törvény nem tiltja kitalált dolgok megtörténtnek történő beállítását, ami azt jelenti, maguk a törvényalkotók is tudják, objektív jogi szabályozás a holokauszt-mítosz menthetetlen összeomlást vonná maga után.
 

Felfordult világ: a Mindenható Istenben szabad kételkedünk, a szentséges holokausztban nem.
 

Bölcskei Gusztáv szemforgató módon talmudista tanítókat idézve állítja, ISTEN BŰNÖS. Nyilván megérdemli a másodszori keresztrefeszítést, nem igaz, Bölcskei úr?
 

Kiss-Rigó László legalább annyiban tompított Bölcskei istenkáromlásán, hogy „Auschwitz után nem az Istenről, hanem az emberről alkotott kép változott meg”. Bár a helyes viselkedés az lett volna, ha föláll, és otthagyja ezt az istentelen, istenkáromló társaságot. De a minimum annyi, hogy az alapvető katolikus álláspontot idézi fel Isten létével és mindenhatóságával kapcsolatban.
 

Török Csaba teológus még Szent Pált, magát a Szentírást is képes volt meghamisítani, csakhogy hajlonghasson a cionisták előtt. „Idézett Szent Pál leveléből, melyben a zsidóság és a kereszténység kapcsolatát az olajfa képével írja le. 
A törzs, amely az ágakat hordozza, a zsidóság, a rá oltott vesszők pedig a kereszténység.”
 
Török Csaba álteológus itt egy csúnya trükköt alkalmaz. Szent Pál igen sok helyen foglalkozik a zsidóság-kereszténység kérdésével, többek között a Rómaiakhoz írt levelének 11. fejezetében. Ezt hamisítja meg Török.

Idézzük itt ezt a néhány sort Pál leveléből:

Tovább kérdem: Vajon Izrael nem értette meg? Már Mózes megfelelt rá: Féltékenységre ingerellek azok ellen, akik nem népem, haragra gerjesztelek az értelmetlen nép ellen. Izajás meg nyíltan mondja: Aki nem keresett, rám talált, fölismert, aki utánam nem járt. Izraelhez azonban így szólt: “Naphosszat a hitetlen és ellenszegülő nép felé tárom karomat.”

Kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, Ábrahám véréből, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el népét, amelyet előre kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, amikor Isten előtt felszólalt Izrael ellen: “Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat feldúlták, csak én maradtam meg, de nekem is életemre törnek?” S mit felelt rá az isteni szózat? “Meghagytam magamnak hétezer férfiút, aki nem hajtott térdet Baal előtt.” Így most is akad valamennyi a kegyelmi kiválasztás alapján. S ha kegyelem alapján, akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna kegyelem.

Hogyan állunk hát? Amit Izrael keresett, nem érte el, de a választottak elérték. A többiek megátalkodtak, ahogy írva van: Isten mindmáig érteni nem tudó lelket és nem látó szemet, nem halló fület adott nekik. Dávid is ezt mondja: Asztaluk változzék fogótőrré, csapdává, botránkozássá és megtorlássá. Homályosodjék el a szemük, ne lássanak, és nyomorítsd görbére a hátukat. Kérdem tehát: Azért botlottak meg, hogy elessenek? Egyáltalán nem. Vétkükből inkább üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy vetélkedésre sarkallja őket. Ha mármost vétkük gazdagítja a világot, és megfogyatkozásuk nyereség a pogányok számára, mennyivel inkább az lesz majd teljes számuk.

Nektek, pogányoknak meg azt mondom: Mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat, hátha vetélkedésre sarkallom véreimet, és néhányukat elvezetem az üdvösségre. Mert, ha már elvetésük megbékélése a világnak, mi más lesz fölvételük, ha nem élet a halálból? Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is. Ha letört is némely ág, s te vad olajfa létedre beoltattál, és részese lettél az olajfa gyökerének és nedvének, ne kérkedj az ágak rovására. Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Mondhatnád ugyan: Letörtek az ágak, hogy én oltódjam a helyükbe. Ez igaz. A hitetlenség miatt törtek le, te meg a hit által állsz. Ne légy hát fennhéjázó, hanem félj! Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez. Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát: szigorát a vétkesekkel szemben, irántad meg Isten jóságát, feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek. S ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is oda valók.

Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát. Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket. Ők az evangéliumot tekintve ellenségek, a ti javatokra, de a kiválasztás szerint kedvesek, az ősökért. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását.

Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, most azonban az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők is hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor majd irgalomra találjanak. Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily kifürkészhetetlenek szándékai, mily megfoghatatlanok útjai! (Róm 10,19-11,33)

Mit mond tehát ebben a néhány sorban Szent Pál?

 1. Isten nem vetette el az egész zsidóságot, amely részük elfogadta Jézust Messiásnak és Isten Fiának – azaz kereszténnyé vált – megmaradt Isten kegyelmében.
 2. Az idők végén a zsidók megtérnek és ez az egész világ számára nyereség lesz.
 3. A Jézust elutasító zsidóság a letört olajágak. Tehát a mai talmudista zsidóság semmiféleképp nem hordozhatja a kereszténységet, sőt annak ellensége.
 4. A pogányságból megtért kereszténység a beoltott olajág a Messiást hittel váró, Jézust Messiásként implicit módon elismerő (lásd Ábrahám, Mózes, Dávid, próféták, stb.) ószövetségi törzsön.
 5. A zsidók is újra beoltatnak a nemes olajfába, ha megtérnek.
 6. A megtért keresztények is kiesnek Isten kegyelméből, levágatnak, ha nem maradnak meg a jóban.

Hogy a mai zsidóság lenne a törzs, amelyre a kereszténység a ráoltott vesszők — ezt Török Csaba nem tudja a Szentírásból levezetni (más sem).

A probléma további kifejtése:

J. Rothkranz: 44 tévedés a zsidóságról. 15, Valóban zsidó gyökerei vannak a kereszténységnek?

Megint csak furcsálljuk, hogy egy püspök sem emelte föl szavát a Biblia meghamisítása ellen.

Schőner Alfréd főrabbi szerint a túlélők néha olyan hangokat hallanak, amelyektől félelmet éreznek, megrettennek. Hát ezt nagyon furcsálljuk. Mire utal itt a főrabbi? Mik azok a hangok, amelyektől a túlélők megrettennek? Kár, hogy ezt egy kicsit nem részletezte. Ismerve ugyanis egyes zsidó körök magyarellenes fóbiáját, már attól is megrettennek, ha a Jobbik tiltakozik Magyarország zsidók általi fölvásárlása ellen, vagy szorgalmazza, hogy a parlamenti tagok nyilatkozzanak, rendelkeznek-e a magyar mellett más állampolgársággal.

Hogy mi történt 1944-ben, és ezért kik voltak a felelősek, meghaladná írásunk kereteit. Utalnunk kell azonban néhány alapvető írásra.

Összefoglalva: Semmiféle konferenciázgatás nem jogosít fel egy keresztényt, főleg keresztény vezetőket hittagadásra, istenkáromlásra. Így fel sem szabad tenni a kérdést, hol volt Isten. Ennél sokkal fontosabb, hol voltak a cionista vezetők?
Hogy a Vatikán, illetve a katolikus egyház hol volt, emelt fővel mondhatjuk: a helyén.

Lásd írásunkat:
Vádak és cáfolatok

Szeged, 2014. május

Bálint József

2 Comments

Pedofil zaklatások a katolikus egyházban — mi az igazság?


De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!
Mt 18,7-8
Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc (homoszexuális), sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát.
1Kor 6,10-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az ember azt hinné, hogy a gusztustalan rágalmazási kampányok a konzervatívnak kikiáltott XVI. Benedek pápa lemondásával lecsengtek, és a média szájíze szerint muzsikáló, és az evilági hatalmasságok, valamint a zsidó vezetők kedvenceként megismert Ferenc pápa alatt elő sem jönnek.

Nem így történt, a hecckampány legújabb felvonása szerint az ENSZ megvádolta a Vatikánt, hogy nem ad tájékoztatást a botrányok valós méreteiről. Felszólította az egyházat, hogy bocsássa el a pedofil vagy pedofíliával meggyanúsított papokat, mintegy ezer személyt.

Mielőtt egy szót is leírnánk a témáról, szögezzünk le néhány magától értetődő dolgot:

 • Ha egy pedofil eset is előfordul az egyházban, már az is eggyel több a kelleténél.
 • Ha ilyen sajnálatos eset előfordul, az egyházi hatóságok kötelessége, hogy az esetet alaposan kivizsgálják, és ha a vádak bebizonyosodnak (de csak akkor, nem úgy, mint Mixa püspök esetében), az illető papot olyan helyre helyezzék, ahol garantáltan nem lesz kitéve újabb kísértésnek (levéltáros, könyvtáros, stb.).
 • Ha az illető személy a törvénnyel került összetűzésbe, ez a világi hatóságok dolga, természetesen az egyházi hatóságoknak ilyen esetekben együtt kell működniük velük.

Természetesen nem vitatjuk, hogy fordulnak elő pedofil botrányok az egyházon belül is. Azonban az egyoldalú félretájékoztatás, ami az egész világra jellemző, azt a képzetet ébreszti az emberekben, hogy ilyen esetek csak, vagy legalább is elsősorban a katolikus egyházban fordulnak elő. Jellemző egyébként a hisztériára, hogy Ausztriában már egy kisgyerek fejének megsimogatása is a molesztálás pap elleni vádaskodását vonta maga után.

 

Mik evvel szemben a tények?

2012-ben, a németországi hisztéria csúcsán az egyház belegyezett abba, hogy minden vádaskodást a legszigorúbban kivizsgáljanak. A független szervek kivizsgálása a következő eredményeket hozta:

Az elmúlt 60 évben 40 ezer papból 240 bizonyult bűnösnek, ami a lelkészek 0,6 %-át jelenti. Ebben az időszakban 1200 személy jelentett be kártérítési igényt az egyház felé korábban elszenvedett pedofil zaklatásokért. Persze ezeket a bejelentési adatokat fenntartással kell kezelnünk. Ezek egy része már régen elhunyt papra vonatkozott, akik nem tudtak a vádaskodással szemben védekezni. Másrészt a bejelentéseket részben a busás anyagi kártérítés is motiválta. Hiszen semmi vesztenivalója nem volt annak az embernek, aki azt mondta, hogy a (már rég elhunyt) X plébános 30-40 évvel korábban molesztálta őt.

A német társadalomban évente átlagosan 18 ezer pedofil zaklatást jelentettek be a hatóságoknál. Ez azt jelenti, hogy ebben a hatvan éves időszakban több, mint egy millió pedofil esettel kell számolnunk.

Vagyis: A papok 99,4 %-a nem vádolható pedofil zaklatással, a pedofil zaklatások 99,9 %-ának nincs egyházi vonatkozása.

Másképpen fogalmazva: A gyerekek számára a legbiztosabb hely az egyház, a legmegbízhatóbb felügyelő személy a cölibátusban élő katolikus pap. Biztosabb, mint a tanár, kollégiumi nevelőtanár, nevelőapa, rokon, edző, stb.

Ami pedig a cölibátust illeti: a médiák görcsösen ragaszkodnak ahhoz a teóriához, hogy a pedofil botrányok fő oka a papi cölibátus.

 • Nos, egy német statisztika szerint a nem cölibátusban élő német férfiak harminchatszor nagyobb valószínűséggel lesznek zaklatók, mint a cölibátusban élő papok.
 • Az amerikai sportedzők 0,2 %-át nemcsak megvádolták, hanem el is ítélték a rájuk bízott gyermekek szexuális zaklatása miatt.
 • A pszichoterapeuták 10 %-a meg nem engedett módon közeledik a rábízott beteghez, kihasználva annak védtelen helyzetét.
 • Az amerikai protestáns lelkészek és zsidó rabbik között jóval magasabb a gyermekek elleni szexuális zaklatások aránya, mint a cölibátusban élő katolikus papoknál.

A szebbik faj jeles képviselőit, mint Woody Allent, Daniel Cohn-Benditet, Roman Polanskit a saját pedofil botrányaik után is bársonyos kézzel kezeli a média. Polanski például hat filmdíjat kapott, Cohn-Bendit mai is az Európai Parlament elismert tagja.

Ezekről természetesen mélyen hallgat a média, bebizonyítva azt, hogy nem a tájékoztatás, az agyonhallgatott esetek fölfedése a fontos számára, hanem az egyház rágalmazása, a cölibátus nevetségessé tétele, a keresztény erkölcs elpusztítása.

Ugyancsak lapítanak, amikor igen súlyos, sorozatos gyermekek elleni erőszak folyik világi iskolákban, nevelőotthonokban. A közvélemény jó része nem tud róla, hogy az Odenwaldi liberális, reformpedagógiai szellemű, bentlakásos iskolában évtizedeken keresztül folyt a gyermekek elleni szexuális erőszak.

Nem hangoskodtak akkor sem, amikor napvilágra került, milyen súlyos visszaélések folytak a bécsi gyermekotthonban a megerőszakolástól kedve a gyerekek kölcsönbe-, bérbeadásáig, mindez nem az egyház, hanem a szocialista párt (SPÖ) égisze alatt.

De van még a dolognak egy másik vonatkozása is.

Ez a média, amely most hangosan követeli a cölibátus megszüntetését, és mindent megtesz az egyház lejáratására, évtizedeken keresztül terjesztette a meztelenséget a filmvásznon, erőltette a társadalom szexualizálását.

Amikor a németországi Zöldek a zászlajukra írták a pedofília legalizálását, szintén hallgattak, sőt inkább pozitív színben igyekeztek őket feltüntetni, az egyházat pedig kikiáltották prűdnek, maradinak. Ezek után igen ritka esetben lettek gyengék egyes katolikus papok, de ez csak egyenes következménye volt a média ilyen irányú propaganda-hadjáratának. Most pedig ugyanez a média ordítozik a leghangosabban — nem általában a pedofil zaklatások miatt, hanem csakis és kizárólag a katolikus papok pedofil botrányai miatt.

Persze kilóg itt is a lóláb: Mit is követel az ENSZ a katolikus egyház úgymond pedofil botrányai miatt? A Vatikán változtasson álláspontján a homoszexualitás, fogamzásgátlás, abortusz tekintetében, hogy a gyermekek jogai ne csorbuljanak. Hát, ha ez nem volna olyan siralmas, csak röhögni lehetne rajta. Hogyan, kérem? A gyermekek joga a felnőttek homoszexualitása, hogy ne jöhessenek világra, netán az a gyermeki jog, hogy két egynemű szülő nevelhesse fel őket? Gyermeki jog az abortusz, azaz, hogy szüleik meggyilkolhassák őket?

Hogy néhány ENSZ-diplomata belebolondult keresztényellenességébe, az hagyján, de hogy ehhez úgy a média, mint a médiafogyasztók is jó képet vágnak? Lehet ezt még fokozni?

Ami az egészben a legszomorúbb: Sem egy pápa, sem egy vatikáni szóvivő nem utasítja vissza a vádakat, söpri le az alaptalan mocskolódást, hanem behúzzák fülüket-farkukat, meakulpáznak, és néhány lelkiismeretes katolikus blogszerkesztőre marad a feladat, hogy helyre tegye a dolgokat.

 

Források:

http://jobo72.wordpress.com/2013/06/21/missbrauch/

http://www.kreuz.net/bookentry.6663.html

http://www.arbeitskreis-katholischer-glaube.com:

Selig, die reinen Herzens sind. Ist der Zölibat ein Übel?

Szeged, 2014. február

Bálint József

17 Comments

Párbeszédben az iszlámmal Újember módra

Mint tudjuk, a II. Vatikáni Zsinat meghirdette a párbeszédet a nemkeresztény vallásokkal is. Valószínűleg a hívőknek fogalmuk sem volt, és azóta sincs, mit is jelent a párbeszéd valójában. Nos, tapasztalataink szerint a párbeszéd a katolikus hitigazságok elhallgatását, a nemkeresztény vallások elvtelen felértékelését jelenti.
Párbeszéd címén lehet egyszerre az egy igaz Istenhez, és nemlétező, hamis istenekhez, démonokhoz imádkozni (Assisi). Egyet nem lehet a zsinat óta: a katolikus hitet világosan és egyértelműen képviselni, hitünk alapján tényeket közölni, véleményt alkotni a nemkeresztény vallásokról, jelen esetünkben az iszlámról. Abban a pillanatban ugyanis, ha erre próbálkozás történik, a párbeszédet rögtön kiszorítja az agyonhallgatás, cenzúra. Álljon itt példaként erre olvasónk esete az Újemberben 2013. október 20-án megjelent “Párbeszédben az iszlámmal” c. írással, melyre az őszinte párbeszéd jegyében kívánt reagálni. A reagálás az Újember részéről: Jeges hallgatás. Még csak annyit sem válaszoltak olvasónknak, “figyelj, izé, lehet, hogy igazad van, de ezt a stílust itt mi nem engedhetjük meg magunknak, szóval húzd ki ezt és ezt, aztán talán közöljük”.
Mi ugyan nem hirdetjük fennhangon a párbeszédet, de az őszinte dialógus nevében változatlanul közöljük olvasónk írását.

Continue Reading »

1 Comment

Mi is a baj a limburgi püspökkel?

Gondoljatok a  tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek,  titeket is üldözni fognak. (Ján 15,20)
Tudom,  hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem kímélik a  nyájat.Közületek  is akadnak majd olyanok, akik rajta lesznek, hogy álnok szóval maguk mellé  állítsák a tanítványokat. (Apcsel 20,29-30)

 

 

 

 

 

 

 

Ha a német sajtó mintegy karmesteri intésre ráront valakire, és az összes médiacsatornán a nap 24 órájában csak az illető mocskolását halljuk, nem visszariadva a nyilvánvaló hazugságoktól, anélkül, hogy a megrágalmazottnak egy csöpp esélye is lenne saját reagálását és álláspontját az ügyben kifejteni, szinte biztosra vehetjük, hogy az illetőnek csupán egy bűne van: Valamilyen módon sértette a németországi status quo-t, az “Új Világrend” uralkodó világnézetét. A német sajtóban a világ legtermészetesebb dolga, hogy írnak (rágalmaznak) valakiről, anélkül, hogy az illetőnek lehetőséget adnának a reagálásra.

Tebartz-van Elst, limburgi püspök

Tebartz-van Elst, limburgi püspök

Nincs ez másképp a fiatal, dinamikus, hitét és püspöki funkcióját komolyan vevő Tebartz-van Elst püspök esetében sem. A püspököt 2008-ban nevezte ki XVI. Benedek Limburgba. A püspökség évtizedek óta progresszív püspökök vezetése alatt volt, így Tebartz-van Elstnek eleve nem volt könnyű dolga.

Első hivatali cselekedeteinek egyike volt, hogy megregulázta Kollast, a wetzlari dékánt, mert az illető nyilvánosan megáldott egy homoszexuális párt egy katolikus templomban. A homoszexuálisok Németországban a szent tehenekhez hasonló védettséget élveznek, Tebartz-van Elst a hagyományos katolikus álláspontra hivatkozva túltette magát ezen. Evvel rögtön halálos ellenségeket szerzett magának úgy egyházmegyéjében, mint a világi sajtó részéről, amely attól fogva folytatta kampányát ellene. A “Spiegel”, a “Welt”, a “Zeit”, stb. rendszeresen támadták a püspököt mindenféle mondvacsinált ürüggyel (pl. tekintélyelvű vezetési stílus).

Második halálos bűne az volt, hogy 2010-ben kinyilvánította, összeegyeztethetetlen a katolikus hittel a tagság a “Donum Vitae” egyesületben. Miről is van itt szó?

A német jogrendszer sajátosságához tartozik, hogy csak azok a terhes nők mehetnek művi vetélésre, akik igazolják, hogy részt vettek tanácsadáson, mely tanácsadásnak az lenne a célja, hogy lebeszélje az illetőt az abortuszról, alternatívákat vázoljon föl neki. Nos, a gyakorlatban kiderült, hogy ezek a tanácsadó szervezetek nem vették komolyan az ilyen irányú tanácsadást, egyszerűen leigazolták a nők számára, hogy részt vettek rajta, sőt egyesek még bátorították is a terhes nőket a művi vetélésre. A XX. század utolsó évtizedében a II. János Pál pápa hosszas vita után megtiltotta a német egyháznak, hogy működtessen ilyen egyesületeket. Ekkor alakult meg a katolikus civilek által működtetett “Donum Vitae”szervezet, amely a pápai rendelkezés ellenére továbbra is kiadta az igazolásokat.

Ezek után kapóra jöttek Tebartz-van Elst ellenségeinek a püspökségi központ újjáépítésének költségei.

Tény és való, hogy a költségek elszaladtak. Evvel azonban a limburgi püspökség nem állt egyedül, más püspökségnél is voltak hasonló túlköltekezések. Csak abból senki nem csinált ügyet. A limburgi helyzet megítélésénél tudni kell, hogy a püspök elődei a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben olyan bizottságokat hoztak létre a kollegialitás és nyíltság jegyében, amelyeknek az lett volna a funkciójuk, hogy szakmai szempontból segítsék a püspököt döntései meghozatalánál. Nos, 2008-ban az építési ügyekért felelős bizottság a szediszvakancia idején (a régi püspök már nem, az új még nem volt hivatalában) döntött a püspökségi központ újjáépítéséről. Azaz Tebartz-van Elstet kész helyzet elé állították.

Más kérdés, hogy valószínűsíthető, hogy a püspök nem mutatott túl nagy érdeklődést a pénzügyi kérdések iránt, illetve elfogadta civil tanácsadóinak ajánlását. Erre szokták mondani, a püspök magas labdát adott ellenfeleinek. Ma ezek a civil tanácsadók támadják a legvérmesebben a püspököt pazarló politikája miatt. Ugyancsak nem verik nagydobra a médiák, hogy a költségek elszállásának egyik fő oka volt, hogy a kivitelezések során sziklás talajra bukkantak.

A püspök ellenségeinek kapóra jött az új pápa demonstratív egyszerű életvitele. A sajtó ekkor sebességet váltott a rágalmazásban. Tizenötezer eurós fürdőkádról, arany kilincsekről hazudoztak. A hangulatot annyira fölkorbácsolták, hogy a püspök Északrajna-Vesztfália tartományban élő rokonságát gyilkossággal fenyegették meg.

Ami az egészben a legszomorúbb, az a német püspökök hozzáállása az ügyhöz. Körükben régóta divat a szembenállás a Vatikánnal, a vatikáni utasítások elszabotálása, a konzervatív, azaz hitükhöz, hivatásukhoz ragaszkodó püspökök kikészítése a médiával karöltve. Nem volt ez másképp a művi vetélésre feljogosító igazolások kiadásának kérdésében sem.

 

Jelen esetünkben a többi püspök semmivel sem él szerényebben Tebartz-van Elstnél. Mégis, falkaként rontottak rá, maguk mellett tudva a média támogatását. A pálmát az eretnek megnyilatkozásokról elhíresült Zollitsch, freiburgi érsek, a Német Püspöki Konferencia elnöke vittel el, aki nyilvánosan azt mondta, ő ebben a helyzetben nem tudna tovább élni, evvel, mintegy öngyilkosságra felszólítva Tebartz-van Elstet. A falkának kapóra jöttek a mostani “pápának” furcsa megnyilatkozásai, melyek nem a kinyilatkoztatott hitigazságok alapján, hanem a világi média szájíze szerint kezelik a homoszexualitás, az abortusz, a válás-újraházasodás, az elváltak szentségekben való részesítése kérdését.

Tebartz-papa

Tebartz-van Elst a pápánál 2013 októberében

A Vatikán felemás döntést hozott. Tebartz-van Elst néhány hónapig nem térhet vissza állomáshelyére. Véleményünk szerint a helyzet annyira elmérgesedett, hogy utána sem, valami megoldást fognak keresni személyét illetően.

A püspöki kar és a média együttműködése hithű papok, püspökök kikészítésében nem újkeletű Németországban, illetve a német nyelvterületen.

N002_Groer

Hermann Groer volt bécsi érsek

1995-ben a bécsi érseket, Hermann Groert rágalmazták meg, hogy évtizedekkel korábban iskolai hittantanárként pedofil kapcsolatot létesített. Fura mód a médiakampányra akkor került sor, amikor Groer megígérte Fröhlichnek, a legismertebb, ma is börtönbüntetését töltő osztrák revizionistának, hogy megvizsgálja a revizionista téziseket. (Fröhlich akkori nyomozása szerint a rágalmazásnak semmi alapja nem volt.)

Wolfgang Haas

Wolfgang Haas

1997-ben Wolfgang Haas churi püspököt (Svájc) sikerült a médiának és a püspök-társaknak hivatalából eltávolíttatnia. Haas bűne az volt, hogy a katolikus álláspontot képviselte a homoszexualitás kérdésében. Haas számára ezután kreáltak egy abszolút jelentéktelen, új püspökséget Vaduzban (Liechtenstein).

 

 

Vitus Huonder churi püspök

Haas mai utódja, Vitus Huonder püspök 2012. nagyböjti körlevelében emlékeztetett néhány alapvető katolikus hitigazságra, mint a házasság fölbonthatatlansága, szentségek méltó vétele. Evvel Huonder maga ellen tudhatta püspöktársai, az alsó klérus és a média nagy részét.

 

 

Kurt Krenn

Kurt Krenn
lemondatott Sankt Pölteni püspök

 

2004-ben óriási médiabotrányt csináltak abból, hogy a Sankt Pölteni szemináriumban állítólag homoszexuális kapcsolatok fordultak elő. A bűnbak a mérsékelten konzervatív Kurt Krenn Sankt Pölteni érsek lett, akinek természetszerűleg semmi köze nem volt az ügyhöz. A médiaterror addig folytatódott, míg Krenn le nem mondott.

 

 

Walter Mixa Augsburgi püspök

Walter Mixa
Augsburgi püspök

Walter Mixa augsburgi püspök következetesen védte a hagyományos családmodellt, és igen súlyos bűnnek nevezte az abortuszt. Bírálta a CDU családokkal kapcsolatos politikáját. Felemelte szavát a német vezetés ellen az afganisztáni katonai részvétel miatt.

2007-ben szóvá tette Izrael rasszista, palesztinellenes politikáját.

A Williamson-ügy kapcsán a holokauszt adataival a magzatgyilkosságok számait állította szembe.

Bírálta az ateizmust, az istentelen társadalmat földi pokolnak nevezte, emlékeztetve a nácikra és kommunistákra.

A médiák 2010-ben elérkezettnek látták az időt kikészítésére. Fölröppentették a hírt, hogy egy volt ministránsa azt állította, hogy Mixa pedofil kapcsolatot létesített vele korábban. A volt ministráns hiába tiltakozott, hogy az egészből egy szó sem igaz, a médiaőrjöngés a cáfolatot akarattal figyelmen kívül hagyta. Mixa kikészítésében itt is partnerek voltak a püspök-társak.

 

Nem lett segédpüspök.

Gerhard Maria Wagner Nem lett segédpüspök.

XVI. Benedek 2009-ben a konzervatív hírben álló, és egyházközségét jól vezető, hívei által rajongva szeretett Gerhard Maria Wagner plébánost linzi segédpüspökké akarta kinevezni. Az eredmény itt is médiaterror, a világi média és a “progresszív” püspöki kar összefogásával sikerült a kinevezést megakadályozni.

Természetesen az itt felsorolt esetek, illetve személyek mind egy nagyon visszafogott konzervativizmust képviselnek, akik az alapvető viszonyokat (politikai korrektség, illetve a zsinat utáni vatikáni irányvonal) nem vonták kétségbe, ezeken a kereteken belül igyekeztek többé-kevésbé képviselni a katolikus álláspontot.

Richard Williamson tradicionalista püspök

Richard Williamson tradicionalista püspök

A hivatalos egyháznál egy nagyságrenddel nyíltabban és határozottabban képviseli a hagyományos katolikus álláspontot a Szent X. Piusz Papi Rend (tradicionalisták). Bár néhány éve náluk is megmutatkoznak a politikai korrektség jeleni. 2009-ben elhatárolódtak a holokauszt-dogmát megkérdőjelező Williamson püspöktől. A tovább húzódó Williamson-ügynek az ő tavalyi kizárása vetett véget, egyelőre legalább is. Így jelenleg elmondhatjuk, a nyugati kereszténységben egyedül Williamson püspök és néhány híve az, aki megalkuvás, és a fennálló hatalmi viszonyokra való tekintet nélkül követi a hagyományos katolikus hitet.

2013 október

Bálint József

5 Comments

Magyar litánia 2013

A litánia előtörténete: Papunk a közelmúltban prédikációjában napi politikai kérdéseket feszegetett magyar keresztény sorskérdések szemszögéből. Nevezetesen az EU nemtelen támadását (Tavares-jelentés) és a termőföld külföldiek általi megvásárolhatóságát említette. Mégha nem is értettem vele egyet mindenben, már egyáltalán a téma fölvetése jól esett. Ő biztatott bennünket, merjük megfogalmazni kéréseinket akár egy könyörgés, litánia keretében.
Az interneten keresve a témában találtam itt egy magyar litániát. Ezt egy kicsit átírtam. Saját betoldásaimat pirossal emeltem ki. Nincsenek illúzióim. Ezt a litániát az ország egyetlen templomában nem fogják imádkozni. Aki pap ezt megtenné, eltűrné, másnap az utcán találná magát felfüggesztve. Pedig hát… Már az is gond, ha békésen, a Jóisten irgalmában bízva könyörögni merünk Istenhez, a Szűzanyához, a szentekhez???

 

 

Magyar litánia 2013
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Népünk naponta veszi szájára, néha a legocsmányabb összefüggésben Isten szent nevét. Segíts, hogy kiirtsuk ezt a rettenetes nemzeti vonást.

Istennek Szent Anyja

Könyörögj érettünk!
Népünk fő jellemvonása a reményvesztettség. Az öngyilkosságok arányában vezető helyen vagyunk. Segíts, hogy kilátástalan helyzetben lévő nemzettestvéreink a legválságosabb pillanatban ráeszméljenek életük értelmére.

Eredeti bűn nélkül fogantatott Szent Szűz

Könyörögj érettünk!

Fiataljaink a hamis értékeket keresik. Add, hogy megtalálják az egyetlen igaz utat.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Könyörögj érettünk!

Népünk a világelsők között van a magzatgyilkosságok arányában. Segíts, hogy minden megfogant élet megszülessen.

Sarlós Boldogasszony

Könyörögj érettünk!

Több, mint ezer évvel ezelőtt Európában így imádkoztak: “A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket.” Imájuk meghallgatásra talált, a magyarság megtért és betagozódott a keresztény Európába, sőt annak védőbástyája lett. Ma mi könyörgünk: “Az osztrák birtokosoktól, a holland telepesektől, a német és egyéb földvásárlóktól ments meg Uram minket.”

Nagyboldogasszony

Könyörögj érettünk!

Ami gyárat, üzemet őseink az elmúlt évszázadokban fölépítettek, megszállóink 20 év alatt lerombolták. Ma a legegyszerűbb használati eszközöket is importálni kényszerülünk. Segíts, hogy újra épüljenek gyáraink.

Magyarok Nagyasszonya

Könyörögj érettünk!

Népünktől a munkahelyeket elvették. Fiataljaink tömegesen menekülnek külföldre. Segítsd őket haza, találjanak értelmes munkát hazájukban, méltó fizetéssel, gyarapodjanak a nemzet és a világ javára.

Csíksomlyói Szent Szűz

Könyörögj érettünk!

Népünk 45 év kommunista megszállás után 1990-től kezdve új megszállás alá került. Ahogyan az ószövetségi választott nép 70 év babiloni fogság után megszabadult, mert a Mindenható jóindulatra hangolta Cirusznak, a perzsák királyának szívét a zsidók iránt, úgy hangolja a Mindenható jóindulatra az amerikai cionista köröket a magyarság iránt.

Máriacelli Szent Szűz

Könyörögj érettünk!

Országunk adósságállománya 1990 óta óránként 80 millió Ft-tal növekszik. Ezért nem a magyar nép, hanem megszállóink a felelősek, akik szövetségeseinknek neveztetik magukat, és akik minden eszközt – a korrumpálást és a gyilkosságot is beleértve – bevetettek, hogy ilyen helyzetbe kerüljön Magyarország. Segíts, hogy a kamatrabszolgaság igáját lerázzuk, munkánkkal és tehetségünkkel egyenrangú félként vehessünk részt a nemzetközi kereskedelemben.

Máriapócsi Könnyező Szűzanya

Könyörögj érettünk!

Népünk legkiszolgáltatottabb rétegei – magányos öregek, elsősorban a kisebb településeken – naponta ki vannak téve bűnöző rétegek támadásának, amit a politika tétlenül néz. Segíts, hogy a társadalom hathatósan meg tudja védeni az elesetteket.

Győri Könnyező Szűzanya

Könyörögj érettünk!

Tízezrek váltak hajléktalanná hazánkban az elmúlt években a politika nemtörődöm hozzáállása mellett. Segíts, hogy lelkiismeretes, felelős politikusokat válasszunk, és a politika újra otthonhoz segítse a hajléktalanokat.

Úti Boldogasszony

Könyörögj érettünk!
 

A magyar népért

Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséért Könyörögjünk az Úrhoz!
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Papi és szerzetesi hivatásokért Könyörögjünk az Úrhoz!
A magyar családokért, gyermekáldásért s a magyar ifjúságért Könyörögjünk az Úrhoz!
Az elszakított területeken élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért Könyörögjünk az Úrhoz!
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért Könyörögjünk az Úrhoz!
Országunk vezetőiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Engesztelésül népünk bűneiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak
és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért
Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért Könyörögjünk az Úrhoz!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!
 
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Kérünk, őrizd meg magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának,
Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak,
magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét!
Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést,
hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által.Ámen.
8 Comments