AZ ÉLŐ ISTEN EGYHÁZA AZ IGAZSÁG OSZLOPA ÉS BIZTOS ALAPJA. (1TIM 3,15)

Azok a püspökök, bíborosok, akik többször szót emeltek a Bergogliot fémjelző – a hagyományos katolikus tanítás felvizezni próbáló – politika ellen, 40 pontban foglalták össze a hagyományos katolikus tanítás veszélyeztetettebb pontjait. Az összeállítás emlékeztet az antimodernista esküre, avval a különbséggel, hogy azt a pápa rendelte el, ez pedig csak az interneten terjed.
Látható a szerzők igyekezete, hogy zsinat utáni forrásokkal támasszák alá a katolikus téziseket. Ez annyiban helyes, hogy a tradícióval szembenálló, és a zsinatra, mint dogmára hivatkozó modernista teológusoknak is lehet viszontválaszt adni, íme, a zsinati vagy zsinat utáni dokumentumokból is levezethető a kinyilatkoztatott katolikus tanítás védelme.
Jól esik látni az összeállítást. Orwell jut eszünkbe klasszikus mondásával:
“Az általános hazugság korában az igazság kimondása forradalmi tett.”

George Pell bíboros esete

Pell mint bíboros megsértette az Új Világrend dogmáit.
Nem hajlongott a homoszexuálisok előtt, hanem kimondta bibliai alapokon álló véleményét.
Nem ugrott föl a klímahisztéria vonatra.
Pell a vatikáni pénzügyek sikeres rendbetételével halálos ellenségeket szerzett magának a Vatikán befolyásos erői között. Kegyvesztett lett a pápánál is, mert a 2015-ös családszinóduson a katolikus értékek mellett foglalt állást.
Innen egyenes út vezetett tönkretételéhez.