Kategória: Aktuális írások

Aktuális, friss írásainkat itt gyűjtjük össze. Ha egyszer megsokasodnak, talán több kategóriára osztjuk.

AZ ÉLŐ ISTEN EGYHÁZA AZ IGAZSÁG OSZLOPA ÉS BIZTOS ALAPJA. (1TIM 3,15)

Azok a püspökök, bíborosok, akik többször szót emeltek a Bergogliot fémjelző – a hagyományos katolikus tanítás felvizezni próbáló – politika ellen, 40 pontban foglalták össze a hagyományos katolikus tanítás veszélyeztetettebb pontjait. Az összeállítás emlékeztet az antimodernista esküre, avval a különbséggel, hogy azt a pápa rendelte el, ez pedig csak az interneten terjed.
Látható a szerzők igyekezete, hogy zsinat utáni forrásokkal támasszák alá a katolikus téziseket. Ez annyiban helyes, hogy a tradícióval szembenálló, és a zsinatra, mint dogmára hivatkozó modernista teológusoknak is lehet viszontválaszt adni, íme, a zsinati vagy zsinat utáni dokumentumokból is levezethető a kinyilatkoztatott katolikus tanítás védelme.
Jól esik látni az összeállítást. Orwell jut eszünkbe klasszikus mondásával:
“Az általános hazugság korában az igazság kimondása forradalmi tett.”

George Pell bíboros esete

Pell mint bíboros megsértette az Új Világrend dogmáit.
Nem hajlongott a homoszexuálisok előtt, hanem kimondta bibliai alapokon álló véleményét.
Nem ugrott föl a klímahisztéria vonatra.
Pell a vatikáni pénzügyek sikeres rendbetételével halálos ellenségeket szerzett magának a Vatikán befolyásos erői között. Kegyvesztett lett a pápánál is, mert a 2015-ös családszinóduson a katolikus értékek mellett foglalt állást.
Innen egyenes út vezetett tönkretételéhez.

Hasonlat az eredeti bűnről

Egyházunk ellenségeinek kedvenc vesszőparipája az eredeti bűn. Értetlenséget színlelve kérdezik, hogyan lehet valaki bűnös, ha azt a bűnt el sem követte, csupán megörökölte. És rögtön szórják a rágalmakat: hogy az eredeti bűn csak kitalálás (a papok találták ki), és hogy az egyháznak a bűntudat keltése a fontos, hogy a hívők bűnösnek érezzék magukat, hogy a papok könnyebben gyakorolhassák rajtuk hatalmukat. Ehhez a kérdéshez ad segítséget ez a kis hasonlat.

Correctio filialis – Helyreigazítás

Katolikus papok és teológusok a világ minden részéről 2017. augusztus 11-én egy 25 oldalas levelet intéztek a pápához. Mivel erre a levélre nem érkezett válasz a Vatikánból, szeptember 24-én, Fogolykiváltó Boldogasszony, valamint Walsinghami Boldogasszony ünnepén közzétették az írást.

Az írást, amelyhez bárki csatlakozhat, húsz országból 62 pap és katolikus tudós írta alá (többek közt Bernard Fellay püspök, a Szent X. Piusz Papi társaság generálisa), akik számos további személyt is képviselnek, ők azonban az aláíráshoz szükséges szólásszabadság híján vannak.
Az írásnak latin címe van: Correctio filialis de haeresibus propagatis (Egyházfiúi helyreigazítás eretnekségek terjesztése miatt).