Tézisek a párbeszédről

Valódi párbeszéd nincs, soha nem is volt, nem is lesz, nem is létezhet. Ezért ha ebben az írásban párbeszédről szólunk, ezt állítólagos, úgynevezett párbeszédként kell érteni. Párbeszéd és tanúságtétel egymást kizáró, antagonisztikus fogalmak. Sem Péter, sem Pál apostol nem folytatott párbeszédet, hanem mindig Jézus követését hangsúlyozták, mint az egyetlen utat, mely üdvösségre vezet. Hitvitát természetesen folytattak más vallásúakkal.

Tegyük helyre a fogalmakat: Szegregáció – integráció

Integráció nem létezik, az csupáncsak egy fantom. Ennek a fantomnak kergetése végveszélybe sodorja a magyarságot. A felebaráti szeretet parancsából kényszerítően következik a szegregáció fölvállalása. Ne féljünk tehát kimondani, mégpedig büszkén, emelt fővel: A szegregáció szép, hasznos, és a magyarság egyedüli lehetősége a fönnmaradásra nemzeti szinten.