Józan Katolikus

1Kor 15.33 Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A gonosz beszéd megrontja a jó erkölcsöt. Legyetek józanok, és ne vétkezzetek!

Bolsevista katolikusok

A cím nem takar mást, mint a tragikus valóságot. Egy állítólag katolikus honlap hozzászólásai között azon sajnálkozik valaki, hogy egy svájci egyházmegyének milyen sokba kerül a pápa odalátogatása, s milyen „felelőtlenség” ezt a pénzt nem az afrikai éhezőkre fordítani. Ha csak a magyarországi politikai paletta „jeles” képviselőit vesszük alapul, akkor ez a hozzászólás a szokásos bolsevista nyavalygások egyikének tekinthető – milyen szörnyűek is ezek a „feudális, vagy kapitalista” katolikus egyházi főurak! Annak idején Wojtyła-pápa első magyarországi látogatásakor – vagy akár bármilyen egyházi rendezvény megszervezése kapcsán – ugyanezek a hangok voltak hallhatóak. Azóta ugyebár nagyot fordult a világ: most az etalon a „szent” pápa; az ő enciklikáihoz mérik a katolikus hit „megóvását” Ferenccel szemben.

Közbevetés: azon nem siránkozik senki, hogy a bankárvilág haszna érdekében kiszipolyozott fekete földrész éppen a páncélszekrények tartalma, a milliárdos felforgatók luxuskörülményei miatt éhezik – míg pl. a felforgatók pénzelték a fekete földrész polgárháborúit, amikor az Egyház által működtetett iskolákat, kórházakat tönkretették.

Azon sem siránkozik senki, hogy a felforgatók által generált bolsevizmus, vagy manapság a liberalizmus pénzszórása mennyi ételt, vagy gyógyszert biztosítana a rászorulóknak. (A vasárnapi – teszem azt tridenti – szentmiséről hazafelé tartó „megtért hozzászólók” betérnek a plázák mozijaiba, cukrászdáiba és…)

Néhány szempontot nem ártana átgondolni:

 • Amikor Wyszynszki bíboros, a bolsevik rendszerekkel paktáló, egyházáruló Casaroli-t kitiltotta a varsói érseki palotából, akkor kezdett ez a szörnyűséges szabadkőműves romboló Krakkóba járni. Ettől kezdve az ún. lázadó Wojtyła volt az egyetlen lengyel püspök, aki szabadon utazhatott Rómába – Bécsen keresztül, ahol egyetlen-egyszer sem látogatta meg Mindszenty bíborost – majd a II. Vatikáni Zsinaton meghatározó szerepet játszott a teológia lerombolásában, az Egyháznak a zsidók kezére juttatásában. Végül a pápai trón bitorlójaként 27 éven át rombolt: telerakta zsidó származású főpapokkal a különböző nemzetek püspöki testületeit, csókolgatta a Koránt, hajbókolt a Siratófalnál, Assisiben pedig egy jelentéktelen szektává degradálta az Egyházat egyéb vallások között.
 • Állítólag a Szűzanya tisztelője volt, mégsem tette meg a Fatimai üzenetben kért felajánlást – az átlátszóan amatőr színtársulat számára megrendezett „merénylete” pedig nyitány volt a világhatalom előtt való behódolás nagy drámájához. Egyébként anyai nagyanyja még Teresa Scholz volt, ami nem kifejezetten szláv név – vö.: a hazánkban ismert Sulcz úr a vigéc (a Kohn-üzletház házaló ügynöke). Az Egyház szociális tanítását „Róbert bácsi ebédosztó konyhájának” házirendjévé alacsonyította. Vajon az ő világjárásainak költségéből hány szegény lakott volna jól? Ügyesen szcenírozott nyíltszíni haldoklása szánalmat keltett még azokban is, akik jól látták nyilvánvaló rombolását, így aztán „szent” lett belőle – nem volt az, akár tetszik, akár nem!
 • Manapság meghatódottan látjuk az öreg és beteg Ratzinger-pápát; félreállítását azok siratják legjobban, akik néhány éve még gyalázták konzervativizmusa miatt.
 • Konzervatív? Vajon Karl Rahner „anonim kereszténység-elve” nyomán ki dolgozta ki a zsinati egyháztant? Azt az egyháztant, amely a „szent Wojtyła” Assisi-beli vallásközi eretnekségének alapja volt, amely az Egyházat csak egyfajta megnyilvánulási formának tartja, a többi vallási közösséggel együtt „Egyházat” alkotó építési törmeléknek. Igen kérem? Az a Ratzinger, akire ma a mindig, mindent jobban tudó (bolsevizmusban is sztár) szerzetes-tudós kinyilatkoztatja, hogy 500 év óta nem volt nagyobb teológus. Azért egy Franzelin, Garrigou-Lagrange, Noldin és még jó néhány 19-20. századi teológus emlékének és munkájának ilyetén megsértése kimeríti a hülyeség fogalmát.
 • Tessék csak megtekinteni a Ratzinger-családfa mindkét ági őseit: a fellelhető adatokból kiderül, hogy jó néhány generációig rabbik és azok rokonsága alkotja. Ratzinger pápai ruházatának díszítése, vagy akár a címere is egyértelmű szabadkőműves elemekből áll. (Még az is, aki nem tud idegen nyelveket, a Luigi Villa atya által alapított és szerkesztett, majd a tanítványai által ma is működő Chiesa viva folyóirat példányait elérheti az Interneten, s azokban a képek, rajzok és az említett családfa önmagáért beszél.)
 • Roncalli, Montini – immár tudjuk, hogy Luciani is – Wojtyła és Ratzinger éppúgy bűnösök, mint ma Bergoglio, aki ugyan a leggyengébb láncszem ebben a sorban, de „csak” egy láncszem abban a béklyóban, amit a 2000 éves Krisztus-ellenségek ma az Egyház köré fonnak.

A muzulmán veszélynél sokkal jobban fenyegeti az Egyházat az örök ellenség – Krisztus gyilkosai!

2018 június

Pater Anonymus

9 hozzászólás

Add a Comment
 1. Tisztelettel megkérem Bálint József úr, tessék törölni a honlapjának adattárából és többé nem kérek az Önök által “tálalt” MINŐSÉGI ELEDELBŐL. Véleményem szerint Önök és Éltes Eszter asszony katolikus-honlapja úgyanazokat a “nagyon szélsőséges” és elfogult nézeteknek RABJAI amelyben beleregadtak mindazok, akiknek a II. Vatikáni Zsinat a Sátán diadalát jelentette az Egyházban. Önök a “mosdóvizzel” a “kisbabát” is kiöntötték és a Jehova tanúinak mintájára “csak önmagukat” tartják SZENT SARJNAK! A mások szemében a szálkát meglátják, a sajátjukban a GERENDÁT nem veszik észre ötven éve! Hála Istennek hamarosan megjön a NAGY FIGYELMEZTETÉS és akkor majd kiderül, ki mennyire és miben tévedett.
  Egy ideje a papi zsolozsmát végezve Isten kegyelméből felismertem az “egyházi szabadkőműves” konkolyhintést a fohászok és könyörgések mondataiban egészen a SZENTMISE hasonló részeiben is. Előre az Önök hatására bosszankodtam, de egy ideje higgadtan a Szentlélek vezetésére figyelve újrafogalmazom a “jelen időknek megfelelően” és haladok tovább a KRISZTUS KÖVETÉS keskeny útján lelki békével, bizalommal, alázattal és hálás szívvel, készülve a “végső idők” eseményeire és Urunk Dicsőséges Második Eljövetelére.
  Páter Anonymusnak figyelmébe ajánlom, hogy készüljön fel a Nagy figyelmeztetésre mert hatalmas meglepetésben lesz része amikor feltárul az IGAZSÁG, ti amikor Urunk hiteles PÉTEREIT sorozatosan gyalázta, magát az URAT ÉS MEGVÁLTÓT sértegette. Ferenc “pápával” kapcsolatosan az a véleményem, hogy még az áruló Júdás Apostolnál is szerencsétlenebb “csapdába” sétált bele önként azzal, hogy az EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESEK eszközévé vált “ellenpápaként”.
  A hiteles, igazi KERESZTÉNYEK benső örömmel szemlélik az “események” alakulását, kibontakozását amelyek jelzik, hogy KÖZEL A SZABADULÁSUNK, Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének Diadala a “küszöbön van”. Marana Tha!

  1. Mindannyiunkat megítél az Úr…még az is lehet, hogy a páternek van igaza…vagy nem egészen.

 2. Benedek pápával kapcsolatban alapvető fontosságú tény, hogy NEM önmagától mondott le, de lemondatták. A Vatikánt kivetették a SWIFT nevű pénzügyi rendszerből, melynek ha nem vagy tagja, akkor pénzt utalni és kapni egyaránt képtelen vagy. A modern világban ha az ember nem tud pénzt utalni, nyilván ellehetetlenül, ez méginkább igaz a Vatikánra, mely egy szervezet.

  A lemondása utáni napon a Vatikánt visszavették a SWIFT-be.

  Mit jelent ez? Benedeknek számos hibája volt, de a háttérhatalom szemében így is szálka volt. Bergoglióhoz hasonlítva Benedek pápa mégiscsak eléggé konzervatív volt, emlékezzünk, kifejezetten megengedte a tridenti misét, visszavonta az SSPX-es püspökök kiközösítését és rajta volt, hogy minden egyházmegyének legyen legalább egy ördögűzője. Bergoglio az antikrisztus egyik előképe, Benedek és elődei minden hibáik ellenére nem voltak azok.

  @Kapisztrán
  Ez a cikk túlzó hangvételűre sikeredett. Látszik rajta hogy szedevakantista írta.

  1. Pater Anonymus

   Tisztelt “Élővíz”!

   Nem vagyok sedevacantista, hanem egyházmegyés pap. A sedevacantista álláspont túl kényelmes lenne, nem kellene foglalkozni Benedek és elődei hibáival (amelyek kimerítik az egyházárulás fogalmát is).
   “Csak” tridenti misét mondani kevés, sőt üres színházasdi, hiszen annak dogmatikai vonatkozásai vannak, amelyek ellent mondanak a II. Vatikáni Zsinatnak. (V.ö.: Ottaviani-intervenció).
   II. János Pál és Benedek alapították és pártolták azokat a “tradicionalista” mozgalmakat, amelyek elismerik a II. Vatikáni Zsinatot ökumenizmussal, kollegialitással, lelkiismereti szabadsággal együtt.
   Mindezt a Lefébvre Érsek által alapított Szent X. Pius Közösség ellenében.
   Az Opus Dei egyenesen szabadkőműves társulat (néhol ÁVÓ-s KGB-s módszerekkel).
   A cikkben említett Chiesa viva folyóiratot el lehet érni az Interneten legtöbb számát nem csak olasz nyelven, hanem angolul, németül és franciául is. Az sem sedevacantista, hanem Szent Pió atya által kezdeményezett tevékenységet folytat a néhai Don Luigi Villa munkássága nyomán. Nagyon súlyos és dokumentumokkal igazolt tényeket olvashat ott.

   A Divinum Officium című honlap (magyar szerkesztő munkája) többféle II. Vatikáni Zsinat előtti Breviáriumot tartalmaz kétnyelvű formában, ezt be lehet állítani – nyomtatásban ilyen sosem jelent meg.

   Üdvözlettel: Pater Anonymus

   1. Laudetur Iesus Christus!

    A tridenti misemondás (én inkább celebrálásnak mondanám, ami magyarul ünneplés, nemigen van használatban, pedig jó lenne) önmagában kivont kardként áll az egyházi tanítást és a liturgiát meghamisítókkal szemben.

    A hívőnek a tridenti mise a lelki (spirituális) igényét kielégíti. A teljes hithez önmagában nem elég, de ami a hívő számára fontos, az itt megtalálható. Persze sem Ön, sem én nem vagyunk egyszerű hívők. Ön pap, én csak egy katolikus hívő, de mélyen érdeklődöm a lelki dolgok iránt, talán mélyebben mint sokan.

    Az 1962-től trónra lépő pápák valóban rendkívül sok rosszat tettek az egyháznak, ez így van. De Benedek pápa 2009-es döntése mégiscsak megengedte a hagyományhűeknek hogy 1) egyrészt föllélegezzenek, 2)másrészt hivatalosan elismerte a latin mise érvényét. Ezek tűnhetnek kicsi dolgoknak, de manapság ez is sokat számít.

    A tridenti mise megtartása és bemutatása sarokköve a katolikus lelki életnek. Persze ezen kívül fontos még más is.

    Ön az itteni főcikkben többször utal Wojtyła és Ratzinger származására, jelesül hogy zsidók lettek volna. Ezt Wojtyła esetén magam is így gondolom, Ratzinger esetén elképzelhetőnek tartom. Noha a zsidókat nagyon nem szeretem, de katolikusként elsősorban mégsem a származás a perdöntő, hanem hogy katolikusként viselkednek-e. Mondhatjuk így is: e két ember esetén a tettek _validálták_ a származást, vagyis, még jobban kibontva: zsidó felforgatók módjára cselekedtek.

    Amit Benedek pápáról mondottam, ennek ellenére is igaz. A háttérhatalomnak még az ő liberális uralkodása is elégtelen volt, oda kellett tenni ezt a kommunistát, Bergogliót, szétverni a még megmaradott hitet is.

    Most olvasom Lefebvre érsek könyvét, rendkívül felháborító, amikről ír. Rendre le kell tennem, annyira fölindít engem. A 2. Vatikán után az egyházat teljesen kiforgatták mivoltából.

    Üdvözlettel

    É.

    PS

    Köszönöm szépen a zsolozsmát!
    Laus Deo!

    1. Pater Anonymus

     Igen Tisztelt, Kedves “Élővíz”!

     Köszönöm kedves és tárgyilagos levelét.
     Valóban, Önnek van igaza a Tridenti Szentmise celebrálásának kifejezése nemcsak valósabb, hanem teológiailag is igazabb az egyéb megfogalmazásoknál.
     Az elérhető forrásokból (videó, hangfelvétel) azt látom, hogy a tridenti szentmisén részt vevő kedves hívek nem részesülnek megfelelő prédikációs tanításban. A Zsinat előtti prédikációk akár még u.n. sorozat-hitoktatások is voltak a Szentírás adott helyeinek magyarázata mellett, illetve annak kibontásaként.
     A Tridenti Szentmise magasztossága, lelki hatása abban rejlik igazán, ha pontosan tudja (nem csak érzi) az ember, hogy “a Golgota lépcsőn áll” – a régi egyházi ének szavai szerint. Ezért írtam azt ez erős kifejezést, hogy néhány paptestvér “most éppen” ebben lát feltűnési lehetőséget, noha a szemináriumi képzés nem csak teológiailag, de még a latin nyelv értésére sem terjed ki. A szép ruhák, a tömjénfüst, a centiméter-koreográfiával mozgó asszisztencia nem tesz bennünket a kereszt alatt “álló Gyötrött Istenanya” új Jánosává, hanem csak hátul álló (esetleg sajnálkozó) bámészkodóvá.
     Annak idején Szunyogh Xavér atya kétnyelvű misszáléja nagy segítség volt, hogy tágra nyílt lélekkel érezzünk, de ugyanakkor tudjunk is minden lényegeset.

     Bocsánatot kérek a zsidókkal kapcsolatos “túl személyes kirohanásért”, ezzel nem használtam az igazi mondanivalónak. Engem gyalázatos módon állítottak félre, mert néven neveztem a dolgokat szószékről és a “hívek” azonnal feljelentettek – persze nem a püspökömnél, hanem médiumoknál, érdekkörbe tartozó szektáknál, akik aztán kényszerítették a püspökömet.
     Ez nagyon személyes, nem illik ide a hangvétel, amikor pedig szerettem volna tárgyilagos lenni.

     Marcel Lefébvre könyve tanulságos ma Magyarországon. Bizonyos ott leírt skandalumok mintha mára értek volna be nálunk, kezdetben nem voltak olyan jellegű gyalázatosságok a Szentmise körül, mint pl. Franciaországban, vagy Hollandiában.

     Nem szeretném hosszúra nyújtani, ezért megköszönve kedves levelét, nagy tisztelettel köszöntöm és az Úr kegyelmével töretlen hűséget kívánok Önnek.

     Pater Anonymus

 3. Egy gyakorlati kérdésem van. Tud nekem valaki segíteni, honnan lehet Vatikán II _előtti_ breviáriumot, zsolozsmáskönyvet szerezni? Latin-magyar kétnyelvűt.

  Angolul le lehet tölteni, de én magyarul szeretném.

  1. Pater Anonymus

   Nem vagyok szedevakantista, hanem egyházmegyés pap.
   A szedevakantizmus nagyon kényelmes álláspont, mert nem kell figyelembe venni a XXIII. Jánostól kezdődően megválaszott pápák hibáit, melyek kimerítik a cikkben állított egyház- és hitárulás kritériumait.

   Az idézett Chiesa viva folyóirat elérhető az Interneten legtöbb száma angol, francia és német nyelven is.
   http://www.chiesaviva.com/

   Az alapító szerkesztő Don Luigi Villa – Szent Pió atya által lett megbízva és XII. Pius pápa által megerősítve ennek a témának kutatásával.
   Erről bővebben olvashat az Eucharisztikus Kongresszus című honlapon a “Ki is volt valójában Luigi Villa atya?” című cikksorozatban.
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A “keresztút” kezdete
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy “próbálkozás” …
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb … gyilkossági kísérlet
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát … kitüntetik
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál “szentté avatási pere”

   A Tridenti Szentmise végzése még nem elég, a Szent Péter Közösség, vagy a szabadkőműves Opus Dei csak színházasdit játszik, mert minden fenntartás nélkül elfogadja a II. Vatikáni Zsinatot. Ez így képtelenség, hiszen ennek már dogmatikai vonzatai vannak – s ezek létrejötte II. János Pál és XVI. Benedek mesterkedése volt a Szent X. Pius Közösséggel szemben.
   Ehhez feltétlenül tanulmányzni kell az Ottaviani-intervenció kérdésfelvetését a Tridenti és a NOM összehasonlításáról.
   http://www.katolikus-honlap.hu/1102/ottaviani3.htm

   A Divinum Officium nevű (magyar ember által szerkesztett honlap a Tridentinum előtti időtől kezdődően egészen az 1962-es breviáriumig közli kétnyelvű formában a Szent Officiumot. Nyomtatásban kétnyelvű változat sohasem jelent meg, ezen a linken viszont beállítható a magyar nyelvű hasáb is.

   Üdvözlettel: Pater Anonymus

  2. Helló,

   Két nyelvű, nyomtatottban csak a Divino Afflatu van (1955 előtti), melyet általában a Vaterán (nagyon drágán), vagy idős, 1965 előtt szentelt, nyugdíjas atyáktól lehet beszerezni. Viszont ajánlom a figyelmedbe a WEB-n: http://divinumofficium.com/ itt megtalálod több nyelven (közte magyarul is) WEB-s, asztali gépes változatban.
   Ha Androidos kell, akkor írj egy emailt az apologetica.hitvedelem@gmail.com email címre és elküldöm az app-t.
   Apologéta

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Józan Katolikus © 2016 Frontier Theme