11 hozzászólás

Add a Comment
 1. Tisztelettel megkérem Bálint József úr, tessék törölni a honlapjának adattárából és többé nem kérek az Önök által “tálalt” MINŐSÉGI ELEDELBŐL. Véleményem szerint Önök és Éltes Eszter asszony katolikus-honlapja úgyanazokat a “nagyon szélsőséges” és elfogult nézeteknek RABJAI amelyben beleregadtak mindazok, akiknek a II. Vatikáni Zsinat a Sátán diadalát jelentette az Egyházban. Önök a “mosdóvizzel” a “kisbabát” is kiöntötték és a Jehova tanúinak mintájára “csak önmagukat” tartják SZENT SARJNAK! A mások szemében a szálkát meglátják, a sajátjukban a GERENDÁT nem veszik észre ötven éve! Hála Istennek hamarosan megjön a NAGY FIGYELMEZTETÉS és akkor majd kiderül, ki mennyire és miben tévedett.
  Egy ideje a papi zsolozsmát végezve Isten kegyelméből felismertem az “egyházi szabadkőműves” konkolyhintést a fohászok és könyörgések mondataiban egészen a SZENTMISE hasonló részeiben is. Előre az Önök hatására bosszankodtam, de egy ideje higgadtan a Szentlélek vezetésére figyelve újrafogalmazom a “jelen időknek megfelelően” és haladok tovább a KRISZTUS KÖVETÉS keskeny útján lelki békével, bizalommal, alázattal és hálás szívvel, készülve a “végső idők” eseményeire és Urunk Dicsőséges Második Eljövetelére.
  Páter Anonymusnak figyelmébe ajánlom, hogy készüljön fel a Nagy figyelmeztetésre mert hatalmas meglepetésben lesz része amikor feltárul az IGAZSÁG, ti amikor Urunk hiteles PÉTEREIT sorozatosan gyalázta, magát az URAT ÉS MEGVÁLTÓT sértegette. Ferenc “pápával” kapcsolatosan az a véleményem, hogy még az áruló Júdás Apostolnál is szerencsétlenebb “csapdába” sétált bele önként azzal, hogy az EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESEK eszközévé vált “ellenpápaként”.
  A hiteles, igazi KERESZTÉNYEK benső örömmel szemlélik az “események” alakulását, kibontakozását amelyek jelzik, hogy KÖZEL A SZABADULÁSUNK, Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének Diadala a “küszöbön van”. Marana Tha!

  1. jozan-katolikus

   (Kapisztránt felvetéseire egy magánjellegű levélben reagáltunk.)

 2. Benedek pápával kapcsolatban alapvető fontosságú tény, hogy NEM önmagától mondott le, de lemondatták. A Vatikánt kivetették a SWIFT nevű pénzügyi rendszerből, melynek ha nem vagy tagja, akkor pénzt utalni és kapni egyaránt képtelen vagy. A modern világban ha az ember nem tud pénzt utalni, nyilván ellehetetlenül, ez méginkább igaz a Vatikánra, mely egy szervezet.

  A lemondása utáni napon a Vatikánt visszavették a SWIFT-be.

  Mit jelent ez? Benedeknek számos hibája volt, de a háttérhatalom szemében így is szálka volt. Bergoglióhoz hasonlítva Benedek pápa mégiscsak eléggé konzervatív volt, emlékezzünk, kifejezetten megengedte a tridenti misét, visszavonta az SSPX-es püspökök kiközösítését és rajta volt, hogy minden egyházmegyének legyen legalább egy ördögűzője. Bergoglio az antikrisztus egyik előképe, Benedek és elődei minden hibáik ellenére nem voltak azok.

  @Kapisztrán
  Ez a cikk túlzó hangvételűre sikeredett. Látszik rajta hogy szedevakantista írta.

  1. Pater Anonymus

   Tisztelt “Élővíz”!

   Nem vagyok sedevacantista, hanem egyházmegyés pap. A sedevacantista álláspont túl kényelmes lenne, nem kellene foglalkozni Benedek és elődei hibáival (amelyek kimerítik az egyházárulás fogalmát is).
   “Csak” tridenti misét mondani kevés, sőt üres színházasdi, hiszen annak dogmatikai vonatkozásai vannak, amelyek ellent mondanak a II. Vatikáni Zsinatnak. (V.ö.: Ottaviani-intervenció).
   II. János Pál és Benedek alapították és pártolták azokat a “tradicionalista” mozgalmakat, amelyek elismerik a II. Vatikáni Zsinatot ökumenizmussal, kollegialitással, lelkiismereti szabadsággal együtt.
   Mindezt a Lefébvre Érsek által alapított Szent X. Pius Közösség ellenében.
   Az Opus Dei egyenesen szabadkőműves társulat (néhol ÁVÓ-s KGB-s módszerekkel).
   A cikkben említett Chiesa viva folyóiratot el lehet érni az Interneten legtöbb számát nem csak olasz nyelven, hanem angolul, németül és franciául is. Az sem sedevacantista, hanem Szent Pió atya által kezdeményezett tevékenységet folytat a néhai Don Luigi Villa munkássága nyomán. Nagyon súlyos és dokumentumokkal igazolt tényeket olvashat ott.

   A Divinum Officium című honlap (magyar szerkesztő munkája) többféle II. Vatikáni Zsinat előtti Breviáriumot tartalmaz kétnyelvű formában, ezt be lehet állítani – nyomtatásban ilyen sosem jelent meg.

   Üdvözlettel: Pater Anonymus

 3. Egy gyakorlati kérdésem van. Tud nekem valaki segíteni, honnan lehet Vatikán II _előtti_ breviáriumot, zsolozsmáskönyvet szerezni? Latin-magyar kétnyelvűt.

  Angolul le lehet tölteni, de én magyarul szeretném.

  1. Pater Anonymus

   Nem vagyok szedevakantista, hanem egyházmegyés pap.
   A szedevakantizmus nagyon kényelmes álláspont, mert nem kell figyelembe venni a XXIII. Jánostól kezdődően megválaszott pápák hibáit, melyek kimerítik a cikkben állított egyház- és hitárulás kritériumait.

   Az idézett Chiesa viva folyóirat elérhető az Interneten legtöbb száma angol, francia és német nyelven is.
   http://www.chiesaviva.com/

   Az alapító szerkesztő Don Luigi Villa – Szent Pió atya által lett megbízva és XII. Pius pápa által megerősítve ennek a témának kutatásával.
   Erről bővebben olvashat az Eucharisztikus Kongresszus című honlapon a “Ki is volt valójában Luigi Villa atya?” című cikksorozatban.
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A “keresztút” kezdete
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy “próbálkozás” …
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb … gyilkossági kísérlet
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát … kitüntetik
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
   Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál “szentté avatási pere”

   A Tridenti Szentmise végzése még nem elég, a Szent Péter Közösség, vagy a szabadkőműves Opus Dei csak színházasdit játszik, mert minden fenntartás nélkül elfogadja a II. Vatikáni Zsinatot. Ez így képtelenség, hiszen ennek már dogmatikai vonzatai vannak – s ezek létrejötte II. János Pál és XVI. Benedek mesterkedése volt a Szent X. Pius Közösséggel szemben.
   Ehhez feltétlenül tanulmányzni kell az Ottaviani-intervenció kérdésfelvetését a Tridenti és a NOM összehasonlításáról.
   http://www.katolikus-honlap.hu/1102/ottaviani3.htm

   A Divinum Officium nevű (magyar ember által szerkesztett honlap a Tridentinum előtti időtől kezdődően egészen az 1962-es breviáriumig közli kétnyelvű formában a Szent Officiumot. Nyomtatásban kétnyelvű változat sohasem jelent meg, ezen a linken viszont beállítható a magyar nyelvű hasáb is.

   Üdvözlettel: Pater Anonymus

  2. Helló,

   Két nyelvű, nyomtatottban csak a Divino Afflatu van (1955 előtti), melyet általában a Vaterán (nagyon drágán), vagy idős, 1965 előtt szentelt, nyugdíjas atyáktól lehet beszerezni. Viszont ajánlom a figyelmedbe a WEB-n: http://divinumofficium.com/ itt megtalálod több nyelven (közte magyarul is) WEB-s, asztali gépes változatban.
   Ha Androidos kell, akkor írj egy emailt az apologetica.hitvedelem@gmail.com email címre és elküldöm az app-t.
   Apologéta

 4. TOTÁLIS HÁBORÚT INDÍTUNK…
  Pálos Trend hozzászólását stilisztikai okok miatt töröltük. Igyekszünk a katolikus hit talaján álló nézeteknek széles körben teret adni. De lehetőség szerint ezt pallérozott stílusban tegyük. Ahogyan az Úr Jézus mondta: Az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon (Máté 12,37)

  1. Feszler Gizella

   Akkor a moslékkoalició ellenzékinek nevezett, anaerchista, genderista, hazaáruló
   bolsevékivadékok, istentelen, sem hazát, sem a 10-parancsolatot, sem a családot,
   de még saját népét sem kimélő, sárbatipró, pénzssóvár fazonokat minek nevezzük?
   1000 éves kereszténységünket megtagadták itthon és külföldön is. De nemcsak az
   egyetembe, főiskolákba, de az egyházba is beszivárognak, bomlasztanak, fröcsögő
   szájjal gyülölködnek. Irigyek az elért értékekre, családtámogatás, keresztény
   értékek és az élet védelmére. /Be merték venni az alkotmányba Isten szent nevét,
   és a család védelmét – ez olyan tanuságtétel, amit te agymosott, /becsipelt ?/
   antifa talán meg sem értesz. Ez a jövő. Az ezzel ellentétes ideológiák halálra
   vannak itélve, a követőikkel és nemzeteikkel együtt. Talán, ha elolvasnád a
   bibliát /Jelenések könvve/ felnyilna a szemed. Isten irgalmazzon neked, és a
   hozzád hasonlóknak, addig, amig még lehetséges, mert időtök hamarosan lejár!!

  2. Miklós a faiparász

   A hozzászólás tartalmához nem tudok hozzászólni, mivel nem vagyok bölcsész alkat, inkább a real tudományok állnak hozzám közelebb, de a “leural” kifejezés kiverte a biztosítékot nálam. Hogy lehet ilyen igekötő kapcsolatot kitalálni és használni? A laphoz kissé kapcsolódva, kérem ne feszítsék keresztre a magyar nyelvet ilyen pongyola szóhasználattal. Habár van némi kapcsolatom a Pálos Renddel, de náluk az ilyen trendi kifejezések nyomait sem fedeztem fel! (Lehet, hogy a “Pálos Trend” név épp ezt jelzi, hogy ah mily trendi vagyok?)

 5. NETANJAHU…
  Pálos Trend hozzászólását stilisztikai okok miatt töröltük. Igyekszünk a katolikus hit talaján álló nézeteknek széles körben teret adni. De lehetőség szerint ezt pallérozott stílusban tegyük. Ahogyan az Úr Jézus mondta: Az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon (Máté 12,37)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük